Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
përndryshe
Umbrella është me ngjyra, përndryshe të gjitha janë të zeza.
kung hindi
Ang payong ay makulay, kung hindi ay itim ang lahat.
masa të
Këtu ka masa të mëdha bletësh.
marami
May maraming mga bubuyog dito.
mbi të
Ai ngjitet mbi çatinë dhe ulet mbi të.
doon
Umaaligid siya sa bubong at umupo doon.