คู่มือสนทนา

th ตัวเลข   »   sk Čísla

7 [เจ็ด]

ตัวเลข

ตัวเลข

7 [sedem]

Čísla

เลือกวิธีที่คุณต้องการดูคำแปล:   
ไทย สโลวัก เล่น มากกว่า
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับ: P--íta-: P------- P-č-t-m- -------- Počítam: 0
หนึ่ง สอง สาม je-en-----, tri j----- d--- t-- j-d-n- d-a- t-i --------------- jeden, dva, tri 0
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับถึงสาม Po-ít---d--tr-ch. P------ d- t----- P-č-t-m d- t-o-h- ----------------- Počítam do troch. 0
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับต่อไป: Počí-am ---ej: P------ ď----- P-č-t-m ď-l-j- -------------- Počítam ďalej: 0
สี่ ห้า หก š-y-i- --ť, -e--, š----- p--- š---- š-y-i- p-ť- š-s-, ----------------- štyri, päť, šesť, 0
เจ็ด แปด เก้า s----, -s-m,-dev-ť s----- o---- d---- s-d-m- o-e-, d-v-ť ------------------ sedem, osem, deväť 0
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับ Poč---m. P------- P-č-t-m- -------- Počítam. 0
คุณ นับ Počí-a-. P------- P-č-t-š- -------- Počítaš. 0
เขานับ Po-í--. P------ P-č-t-. ------- Počíta. 0
หนึ่ง ที่หนึ่ง J-d--- Pr-ý. J----- P---- J-d-n- P-v-. ------------ Jeden. Prvý. 0
สอง ที่สอง Dv-.--r-hý. D--- D----- D-a- D-u-ý- ----------- Dva. Druhý. 0
สาม ที่สาม Tr-----e-í. T--- T----- T-i- T-e-í- ----------- Tri. Tretí. 0
สี่ ที่สี่ Št---.-Š---tý. Š----- Š------ Š-y-i- Š-v-t-. -------------- Štyri. Štvrtý. 0
ห้า ที่ห้า P--- -i-ty. P--- P----- P-ť- P-a-y- ----------- Päť. Piaty. 0
หก ที่หก Še-ť. --e-ty. Š---- Š------ Š-s-. Š-e-t-. ------------- Šesť. Šiesty. 0
เจ็ด ที่เจ็ด S---m- Si--my. S----- S------ S-d-m- S-e-m-. -------------- Sedem. Siedmy. 0
แปด ที่แปด O-em. Ô---. O---- Ô---- O-e-. Ô-m-. ----------- Osem. Ôsmy. 0
เก้า ที่เก้า De--ť. D----ty. D----- D------- D-v-ť- D-v-a-y- --------------- Deväť. Deviaty. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -