คู่มือสนทนา

th ตัวเลข   »   mr संख्या / आकडे

7 [เจ็ด]

ตัวเลข

ตัวเลข

७ [सात]

7 [Sāta]

संख्या / आकडे

[saṅkhyā/ ākaḍē]

เลือกวิธีที่คุณต้องการดูคำแปล:   
ไทย มาราฐี เล่น มากกว่า
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับ: मी --जत-आहे. मी मो__ आ__ म- म-ज- आ-े- ------------ मी मोजत आहे. 0
m- m--ata-ā--. m_ m_____ ā___ m- m-j-t- ā-ē- -------------- mī mōjata āhē.
หนึ่ง สอง สาม एक----न,--ीन ए__ दो__ ती_ ए-, द-न- त-न ------------ एक, दोन, तीन 0
Ē--,---na,-t--a Ē___ d____ t___ Ē-a- d-n-, t-n- --------------- Ēka, dōna, tīna
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับถึงสาม म--त--प-्य---मोजत आ--. मी ती_____ मो__ आ__ म- त-न-र-य-त म-ज- आ-े- ---------------------- मी तीनपर्यंत मोजत आहे. 0
mī--ī---aryant--m-j-----hē. m_ t___________ m_____ ā___ m- t-n-p-r-a-t- m-j-t- ā-ē- --------------------------- mī tīnaparyanta mōjata āhē.
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับต่อไป: मी---ढ---ो-त आह-. मी पु_ मो__ आ__ म- प-ढ- म-ज- आ-े- ----------------- मी पुढे मोजत आहे. 0
M- p--h- -ō---a-āh-. M_ p____ m_____ ā___ M- p-ḍ-ē m-j-t- ā-ē- -------------------- Mī puḍhē mōjata āhē.
สี่ ห้า หก च-र, --च- सह-, चा__ पा__ स__ च-र- प-च- स-ा- -------------- चार, पाच, सहा, 0
Cā--- -āc-,-sah-, C____ p____ s____ C-r-, p-c-, s-h-, ----------------- Cāra, pāca, sahā,
เจ็ด แปด เก้า स-त- आ-, नऊ सा__ आ__ न_ स-त- आ-, न- ----------- सात, आठ, नऊ 0
sāta, -ṭ----n--ū s____ ā____ n___ s-t-, ā-h-, n-'- ---------------- sāta, āṭha, na'ū
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับ मी -ोजत -हे. मी मो__ आ__ म- म-ज- आ-े- ------------ मी मोजत आहे. 0
mī-mōj--a-ā-ē. m_ m_____ ā___ m- m-j-t- ā-ē- -------------- mī mōjata āhē.
คุณ นับ तू --जत---ेस. तू मो__ आ___ त- म-ज- आ-े-. ------------- तू मोजत आहेस. 0
Tū--ō-a-- ā-ē--. T_ m_____ ā_____ T- m-j-t- ā-ē-a- ---------------- Tū mōjata āhēsa.
เขานับ तो-मोज----े. तो मो__ आ__ त- म-ज- आ-े- ------------ तो मोजत आहे. 0
Tō----a-a ā-ē. T_ m_____ ā___ T- m-j-t- ā-ē- -------------- Tō mōjata āhē.
หนึ่ง ที่หนึ่ง एक,-पहि-- - पहि-ी-/---िले ए__ प__ / प__ / प__ ए-, प-ि-ा / प-ि-ी / प-ि-े ------------------------- एक, पहिला / पहिली / पहिले 0
Ē-a- -ahilā---ahi--- p-hilē Ē___ p______ p______ p_____ Ē-a- p-h-l-/ p-h-l-/ p-h-l- --------------------------- Ēka, pahilā/ pahilī/ pahilē
สอง ที่สอง द--- -ुसर----द-स---/ द---े दो__ दु__ / दु__ / दु__ द-न- द-स-ा / द-स-ी / द-स-े -------------------------- दोन, दुसरा / दुसरी / दुसरे 0
dōna- -u--r-/-------- d----ē d____ d______ d______ d_____ d-n-, d-s-r-/ d-s-r-/ d-s-r- ---------------------------- dōna, dusarā/ dusarī/ dusarē
สาม ที่สาม त-न- ---र- - -ि----/-त--रे ती__ ति__ / ति__ / ति__ त-न- त-स-ा / त-स-ी / त-स-े -------------------------- तीन. तिसरा / तिसरी / तिसरे 0
tīna. ---a--/ tisar---ti--rē t____ T______ t______ t_____ t-n-. T-s-r-/ t-s-r-/ t-s-r- ---------------------------- tīna. Tisarā/ tisarī/ tisarē
สี่ ที่สี่ चार- -ौ---- -----/--ौ-े चा__ चौ_ / चौ_ / चौ_ च-र- च-थ- / च-थ- / च-थ- ----------------------- चार. चौथा / चौथी / चौथे 0
cā----Cauthā---a----- ca---ē c____ C______ c______ c_____ c-r-. C-u-h-/ c-u-h-/ c-u-h- ---------------------------- cāra. Cauthā/ cauthī/ cauthē
ห้า ที่ห้า पा---प-चव- -----वी --प---े पा__ पा__ / पा__ / पा__ प-च- प-च-ा / प-च-ी / प-च-े -------------------------- पाच. पाचवा / पाचवी / पाचवे 0
p--a.-Pāca-----āca--- p-c--ē p____ P______ p______ p_____ p-c-. P-c-v-/ p-c-v-/ p-c-v- ---------------------------- pāca. Pācavā/ pācavī/ pācavē
หก ที่หก स--, -ह-व--- सह--ी-/ स---े स__ स__ / स__ / स__ स-ा- स-ा-ा / स-ा-ी / स-ा-े -------------------------- सहा, सहावा / सहावी / सहावे 0
s-----sah--ā/ s----ī- -a--vē s____ s______ s______ s_____ s-h-, s-h-v-/ s-h-v-/ s-h-v- ---------------------------- sahā, sahāvā/ sahāvī/ sahāvē
เจ็ด ที่เจ็ด सात- -ातव--/-सात-- - ---वे सा__ सा__ / सा__ / सा__ स-त- स-त-ा / स-त-ी / स-त-े -------------------------- सात. सातवा / सातवी / सातवे 0
s-ta--Sātavā/ sāta-------a-ē s____ S______ s______ s_____ s-t-. S-t-v-/ s-t-v-/ s-t-v- ---------------------------- sāta. Sātavā/ sātavī/ sātavē
แปด ที่แปด आ-. --व--/ -ठ-- / आ-वे आ__ आ__ / आ__ / आ__ आ-. आ-व- / आ-व- / आ-व- ---------------------- आठ. आठवा / आठवी / आठवे 0
ā--a.---h-v-/--ṭ-a--/ āṭhavē ā____ Ā______ ā______ ā_____ ā-h-. Ā-h-v-/ ā-h-v-/ ā-h-v- ---------------------------- āṭha. Āṭhavā/ āṭhavī/ āṭhavē
เก้า ที่เก้า नऊ. -व-ा-/ न--ी-/ नव-े न__ न__ / न__ / न__ न-. न-व- / न-व- / न-व- ---------------------- नऊ. नववा / नववी / नववे 0
na'-- -a----/-na--v-/-na-avē n____ N______ n______ n_____ n-'-. N-v-v-/ n-v-v-/ n-v-v- ---------------------------- na'ū. Navavā/ navavī/ navavē

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -