คู่มือสนทนา

th ตัวเลข   »   it Numeri

7 [เจ็ด]

ตัวเลข

ตัวเลข

7 [sette]

Numeri

คุณสามารถคลิกที่ช่องว่างเพื่อดูข้อความหรือ:   
ไทย อิตาลี เล่น มากกว่า
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับ: Io c----: Io conto: 0
หนึ่ง สอง สาม un-- d--- t-e uno, due, tre 0
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับถึงสาม Io c---- f--- a t--. Io conto fino a tre. 0
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับต่อไป: Co------ a c------: Continuo a contare: 0
สี่ ห้า หก qu------ c------ s--, quattro, cinque, sei, 0
เจ็ด แปด เก้า se---- o---- n--e sette, otto, nove 0
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับ Io c----. Io conto. 0
คุณ นับ Tu c----. Tu conti. 0
เขานับ Lu- c----. Lui conta. 0
หนึ่ง ที่หนึ่ง Un-. I- p----. Uno. Il primo. 0
สอง ที่สอง Du-. I- s------. Due. Il secondo. 0
สาม ที่สาม Tr-. I- t----. Tre. Il terzo. 0
สี่ ที่สี่ Qu-----. I- q-----. Quattro. Il quarto. 0
ห้า ที่ห้า Ci----. I- q-----. Cinque. Il quinto. 0
หก ที่หก Se-. I- s----. Sei. Il sesto. 0
เจ็ด ที่เจ็ด Se---. I- s------. Sette. Il settimo. 0
แปด ที่แปด Ot--. L-------. Otto. L’ottavo. 0
เก้า ที่เก้า No--. I- n---. Nove. Il nono. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -