คู่มือสนทนา

th ตัวเลข   »   hr Brojati

7 [เจ็ด]

ตัวเลข

ตัวเลข

7 [sedam]

Brojati

คุณสามารถคลิกที่ช่องว่างเพื่อดูข้อความหรือ:   

ไทย โครเอเชีย เล่น มากกว่า
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับ: Ja b-----: Ja brojim: 0
หนึ่ง สอง สาม je---- d--- t-i jedan, dva, tri 0
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับถึงสาม Br---- d- t--. Brojim do tri. 0
   
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับต่อไป: Ja b----- d----: Ja brojim dalje: 0
สี่ ห้า หก če----- p--- š---, četiri, pet, šest, 0
เจ็ด แปด เก้า se---- o---- d---t sedam, osam, devet 0
   
ผม♂ / ดิฉัน♀ นับ Br----. Brojim. 0
คุณ นับ Br----. Brojiš. 0
เขานับ Br---. Broji. 0
   
หนึ่ง ที่หนึ่ง Je---. P---. Jedan. Prvi. 0
สอง ที่สอง Dv-. D----. Dva. Drugi. 0
สาม ที่สาม Tr-. T----. Tri. Treći. 0
   
สี่ ที่สี่ Če----. Č------. Četiri. Četvrti. 0
ห้า ที่ห้า Pe-. P---. Pet. Peti. 0
หก ที่หก Še--. Š----. Šest. Šesti. 0
   
เจ็ด ที่เจ็ด Se---. S----. Sedam. Sedmi. 0
แปด ที่แปด Os--. O---. Osam. Osmi. 0
เก้า ที่เก้า De---. D-----. Devet. Deveti. 0