คู่มือสนทนา

th การตั้งคำถาม 1   »   sk Pýtať sa 1

62 [หกสิบสอง]

การตั้งคำถาม 1

การตั้งคำถาม 1

62 [šestdesiatdva]

Pýtať sa 1

เลือกวิธีที่คุณต้องการดูคำแปล:   
ไทย สโลวัก เล่น มากกว่า
เรียน u-i---a učiť sa u-i- s- ------- učiť sa 0
นักเรียน เรียนเยอะไหม? Uč---sa-žiac------? Učia sa žiaci veľa? U-i- s- ž-a-i v-ľ-? ------------------- Učia sa žiaci veľa? 0
ไม่ พวกเขาเรียนน้อย N-e, u-ia s- m-l-. Nie, učia sa málo. N-e- u-i- s- m-l-. ------------------ Nie, učia sa málo. 0
ถาม pý-ať-sa pýtať sa p-t-ť s- -------- pýtať sa 0
คุณถามคำถามคุณครูบ่อยไหม? P-tat- -- -a-t- u---eľ-? Pýtate sa často učiteľa? P-t-t- s- č-s-o u-i-e-a- ------------------------ Pýtate sa často učiteľa? 0
ไม่ครับ / ค่ะ ผม / ดิฉัน ถามท่านไม่บ่อย N--, --pýtam s- ----o. Nie, nepýtam sa často. N-e- n-p-t-m s- č-s-o- ---------------------- Nie, nepýtam sa často. 0
ตอบกลับ o--o-e--ť odpovedať o-p-v-d-ť --------- odpovedať 0
ช่วยตอบด้วย ครับ / คะ O--o--da-te, p--sí-. Odpovedajte, prosím. O-p-v-d-j-e- p-o-í-. -------------------- Odpovedajte, prosím. 0
ผม / ดิฉัน ตอบ O-p----á-. Odpovedám. O-p-v-d-m- ---------- Odpovedám. 0
ทำงาน pra----ť pracovať p-a-o-a- -------- pracovať 0
เขากำลังทำงานอยู่ใช่ไหม? Pr--- p-a-u-e? Práve pracuje? P-á-e p-a-u-e- -------------- Práve pracuje? 0
ใช่ ครับ / ค่ะ เขากำลังทำงานอยู่ Á----pr-v---rac--e. Áno, práve pracuje. Á-o- p-á-e p-a-u-e- ------------------- Áno, práve pracuje. 0
มา prísť prísť p-í-ť ----- prísť 0
คุณจะมาไหม? P-í-e--? Prídete? P-í-e-e- -------- Prídete? 0
ครับ / ค่ะ เรากำลังจะไป Á--, hneď ---deme. Áno, hneď prídeme. Á-o- h-e- p-í-e-e- ------------------ Áno, hneď prídeme. 0
อาศัย b---ť bývať b-v-ť ----- bývať 0
คุณอาศัยในเบอร์ลินใช่ไหม ครับ / คะ? B-va-e v--------? Bývate v Berlíne? B-v-t- v B-r-í-e- ----------------- Bývate v Berlíne? 0
ครับ / ค่ะ ผม / ดิฉัน อาศัยในเบอร์ลิน Áno- --va--v----l--e. Áno, bývam v Berlíne. Á-o- b-v-m v B-r-í-e- --------------------- Áno, bývam v Berlíne. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -