คู่มือสนทนา

th อดีตกาล 3   »   it Passato 3

83 [แปดสิบสาม]

อดีตกาล 3

อดีตกาล 3

83 [ottantatré]

Passato 3

คุณสามารถคลิกที่ช่องว่างเพื่อดูข้อความหรือ:   
ไทย อิตาลี เล่น มากกว่า
โทรศัพท์ te-------e telefonare 0
ผม / ดิฉัน โทรศัพท์แล้ว Ho t---------. Ho telefonato. 0
ผม / ดิฉัน ได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมา Ho t--------- p-- t---- i- t----. Ho telefonato per tutto il tempo. 0
ถาม ch-----e chiedere 0
ผม / ดิฉัน ถามแล้ว Ho c------. Ho chiesto. 0
ผม / ดิฉัน ได้ถามเสมอ Ho s----- c------. Ho sempre chiesto. 0
เล่า ra-------e raccontare 0
ผม / ดิฉัน เล่าแล้ว Ho r---------. Ho raccontato. 0
ผม / ดิฉันได้เล่าเรื่องทั้งหมดแล้ว Ho r--------- t---- l- s-----. Ho raccontato tutta la storia. 0
เรียน st-----e studiare 0
ผม / ดิฉัน เรียนแล้ว Ho s-------. Ho studiato. 0
ผม / ดิฉัน เรียนตลอดทั้งค่ำเลย Ho s------- t---- l- s---. Ho studiato tutta la sera. 0
ทำงาน la-----e lavorare 0
ผม / ดิฉัน ทำงานแล้ว Ho l-------. Ho lavorato. 0
ผม / ดิฉัน ทำงานทั้งวันเลย Ho l------- t---- i- g-----. Ho lavorato tutto il giorno. 0
รับประทาน / ทาน ma-----e mangiare 0
ผม / ดิฉัน ทานแล้ว Ho m-------. Ho mangiato. 0
ผม / ดิฉัน ทานอาหารทั้งหมดแล้ว Ho m------- t----. Ho mangiato tutto. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -