Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
τελικά
Έφτασε τελικά στο ραντεβού.
beidzot
Viņš beidzot ieradās uz tikšanos.
ήδη
Έχει ήδη κοιμηθεί.
jau
Viņš jau guļ.
μέσα
Πάει μέσα ή έξω;
iekšā
Vai viņš iet iekšā vai ārā?