Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
παρεμπιπτόντως
Δεν μπορεί να δουλέψει παρεμπιπτόντως.
yanında
O, yanında çalışamaz.
διαφορετικά
Ένα μήλο φαίνεται διαφορετικό.
farklı
Bir elma farklı görünüyor.
απ‘ όλους
Αγαπά τον φίλο μου απ‘ όλους.
tam olarak
En iyi arkadaşımı tam olarak seviyor.