Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
πάντα
Η τεχνολογία γίνεται όλο και πιο περίπλοκη.
siempre
La tecnología se está volviendo más y más complicada.
φρονίμως
Φρονίμως, έχω πάντα μια πλαστική τσάντα μαζί μου.
sensatamente
Sensatamente, siempre llevo una bolsa de plástico conmigo.
ίσως
Ίσως θέλει να ζήσει σε ένα διαφορετικό κράτος.
quizás
Quizás ella quiera vivir en otro país.