Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
προς τα δύση
Ο Κολόμβος έπλευσε προς τα δύση προς την Αμερική.
westwärts
Kolumbus fuhr westwärts nach Amerika.
παλιά
Αυτοί οι άνθρωποι είναι παλιά νεκροί.
längst
Diese Menschen sind längst tot.
γιατί
Τα παιδιά θέλουν να ξέρουν γιατί όλα είναι όπως είναι.
warum
Kinder wollen wissen, warum alles so ist, wie es ist.