Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
δεξιά
Πρέπει να στρίψεις δεξιά!
ขวา
คุณต้องเลี้ยวขวา!
δίπλα
Πολλά πράγματα πηγαίνουν στραβά στη ζωή.
ข้างๆ
หลายอย่างในชีวิตมักจะผิดพลาด
προληπτικά
Προστατευόμαστε προληπτικά.
เพื่อความปลอดภัย
เราป้องกันตัวเองเพื่อความปลอดภัย