Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
αυτή τη φορά
Αυτή τη φορά, είχα τύχη!
цього разу
Цього разу мені пощастило!
δωρεάν
Η ηλιακή ενέργεια είναι δωρεάν.
безкоштовно
Сонячна енергія є безкоштовною.
κάποτε
Κάποτε, οι άνθρωποι ζούσαν στο σπήλαιο.
колись
Колись люди жили в печері.