Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
μερικές ώρες
Μπορώ να δουλέψω μόνο μερικές ώρες.
на частковую зайнятасць
Я магу працаваць толькі на частковую зайнятасць.
περιστασιακά
Περιστασιακά, υπάρχει μια χαρούμενη στιγμή.
час ад часу
Час ад часу ёсць шчаслівы момант.
πότε
Πότε καλεί;
калі
Калі яна тэлефануе?