Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
παλιά
Αυτοί οι άνθρωποι είναι παλιά νεκροί.
for lenge sidan
Desse folkene er for lenge sidan døde.
παρ‘ όλα αυτά
Θέλει να μιλήσει, παρ‘ όλα αυτά, αυτός κοιτά το τηλέφωνό του.
likevel
Ho vil snakke, likevel ser han på telefonen sin.
πέρα
Θέλει να περάσει τον δρόμο με το πατίνι.
over
Ho vil krysse vegen med sparkesykkelen.