Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
ανίκανος
Αν πίνεις μπύρα, είσαι ανίκανος για οδήγηση.
неспособен
Если пьешь пиво, ты неспособен водить машину.
παρεμπιπτόντως
Δεν μπορεί να δουλέψει παρεμπιπτόντως.
между прочим
Она не может работать между прочим.
αλλά
Το σπίτι είναι μικρό αλλά ρομαντικό.
но
Дом маленький, но романтичный.