ಪದಗುಚ್ಛ ಪುಸ್ತಕ

kn ಸಮಯ   »   ti ሰዓታት

೮ [ಎಂಟು]

ಸಮಯ

ಸಮಯ

8 [ሸሞንተ]

8 [shemonite]

ሰዓታት

[se‘atati]

ನೀವು ಅನುವಾದವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:   
ಕನ್ನಡ ಟಿಗ್ರಿನ್ಯಾ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಕ್ಷಮಿಸಿ! ይቕሬታ ! ይቕሬታ ! ይ-ሬ- ! ------ ይቕሬታ ! 0
yi-̱’i-ēt--! yik-’irēta ! y-k-’-r-t- ! ------------ yiḵ’irēta !
ಈಗ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗಿದೆ? ሰዓት ---ይ --፣ብ-ኹ--? ሰዓት ክንደይ ኣሎ፣ብጃኹም ? ሰ-ት ክ-ደ- ኣ-፣-ጃ-ም ? ------------------ ሰዓት ክንደይ ኣሎ፣ብጃኹም ? 0
s----i----i---- a-o-b-jaẖ--i ? se‘ati kinideyi alo፣bijah-umi ? s-‘-t- k-n-d-y- a-o-b-j-h-u-i ? ------------------------------- se‘ati kinideyi alo፣bijaẖumi ?
ಧನ್ಯವಾದಗಳು! ብ-ዕሚ--ቐንዩለ-። ብጣዕሚ የቐንዩለይ። ብ-ዕ- የ-ን-ለ-። ------------ ብጣዕሚ የቐንዩለይ። 0
bi---‘im--yek-’-ni-u--y-። bit’a‘imī yek-’eniyuleyi። b-t-a-i-ī y-k-’-n-y-l-y-። ------------------------- bit’a‘imī yeḵ’eniyuleyi።
ಈಗ ಒಂದು ಘಂಟೆ. ሰዓት -ደ-ኣ-። ሰዓት ሓደ ኣሎ። ሰ-ት ሓ- ኣ-። ---------- ሰዓት ሓደ ኣሎ። 0
s--a-i-h-ad- a-o። se‘ati h-ade alo። s-‘-t- h-a-e a-o- ----------------- se‘ati ḥade alo።
ಈಗ ಎರಡು ಘಂಟೆ. ሰዓ--ክ-ተ ኣሎ። ሰዓት ክልተ ኣሎ። ሰ-ት ክ-ተ ኣ-። ----------- ሰዓት ክልተ ኣሎ። 0
s-‘-t- -il--- -lo። se‘ati kilite alo። s-‘-t- k-l-t- a-o- ------------------ se‘ati kilite alo።
ಈಗ ಮೂರು ಘಂಟೆ. ሰዓ---ለ-ተ ኣሎ። ሰዓት ሰለስተ ኣሎ። ሰ-ት ሰ-ስ- ኣ-። ------------ ሰዓት ሰለስተ ኣሎ። 0
s-‘--i selesit- al-። se‘ati selesite alo። s-‘-t- s-l-s-t- a-o- -------------------- se‘ati selesite alo።
ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಘಂಟೆ. ሰዓት--ር--- ኣሎ። ሰዓት ኣርባዕተ ኣሎ። ሰ-ት ኣ-ባ-ተ ኣ-። ------------- ሰዓት ኣርባዕተ ኣሎ። 0
s-‘at---r--a‘-----lo። se‘ati ariba‘ite alo። s-‘-t- a-i-a-i-e a-o- --------------------- se‘ati ariba‘ite alo።
ಈಗ ಐದು ಘಂಟೆ. ሰ-ት -ሙሽተ ኣሎ። ሰዓት ሓሙሽተ ኣሎ። ሰ-ት ሓ-ሽ- ኣ-። ------------ ሰዓት ሓሙሽተ ኣሎ። 0
se‘a-i h-a--shi-e al-። se‘ati h-amushite alo። s-‘-t- h-a-u-h-t- a-o- ---------------------- se‘ati ḥamushite alo።
ಈಗ ಆರು ಘಂಟೆ. ሰ-ት-ሽ-----ሎ። ሰዓት ሽዱሽተ ኣሎ። ሰ-ት ሽ-ሽ- ኣ-። ------------ ሰዓት ሽዱሽተ ኣሎ። 0
se---i s-i-us-it- al-። se‘ati shidushite alo። s-‘-t- s-i-u-h-t- a-o- ---------------------- se‘ati shidushite alo።
ಈಗ ಏಳು ಘಂಟೆ. ሰዓት--ው-----። ሰዓት ሸውዓተ እዩ። ሰ-ት ሸ-ዓ- እ-። ------------ ሰዓት ሸውዓተ እዩ። 0
s-‘-t---h-w-‘ate --u። se‘ati shewi‘ate iyu። s-‘-t- s-e-i-a-e i-u- --------------------- se‘ati shewi‘ate iyu።
ಈಗ ಎಂಟು ಘಂಟೆ. ሰ-ት-ሸሞን--ኣሎ። ሰዓት ሸሞንተ ኣሎ። ሰ-ት ሸ-ን- ኣ-። ------------ ሰዓት ሸሞንተ ኣሎ። 0
se-a---she----te----። se‘ati shemonite alo። s-‘-t- s-e-o-i-e a-o- --------------------- se‘ati shemonite alo።
ಈಗ ಒಂಬತ್ತು ಘಂಟೆ. ሰ-ት --ዓ--ኣ-። ሰዓት ትሽዓተ ኣሎ። ሰ-ት ት-ዓ- ኣ-። ------------ ሰዓት ትሽዓተ ኣሎ። 0
s--ati-ti-hi‘ate-al-። se‘ati tishi‘ate alo። s-‘-t- t-s-i-a-e a-o- --------------------- se‘ati tishi‘ate alo።
ಈಗ ಹತ್ತು ಘಂಟೆ. ሰዓት ዓሰርተ ኣሎ። ሰዓት ዓሰርተ ኣሎ። ሰ-ት ዓ-ር- ኣ-። ------------ ሰዓት ዓሰርተ ኣሎ። 0
se-a-i--as----e----። se‘ati ‘aserite alo። s-‘-t- ‘-s-r-t- a-o- -------------------- se‘ati ‘aserite alo።
ಈಗ ಹನ್ನೂಂದು ಘಂಟೆ. ሰ-ት--ሰርተ-ሓደ---። ሰዓት ዓሰርተ-ሓደ ኣሎ። ሰ-ት ዓ-ር---ደ ኣ-። --------------- ሰዓት ዓሰርተ-ሓደ ኣሎ። 0
se‘-t- -a-er--------e a-o። se‘ati ‘aserite-h-ade alo። s-‘-t- ‘-s-r-t---̣-d- a-o- -------------------------- se‘ati ‘aserite-ḥade alo።
ಈಗ ಹನ್ನೆರಡು ಘಂಟೆ. ሰዓት-ዓሰ-ተ-ልተ-ኣሎ። ሰዓት ዓሰርተክልተ ኣሎ። ሰ-ት ዓ-ር-ክ-ተ ኣ-። --------------- ሰዓት ዓሰርተክልተ ኣሎ። 0
s---t- -as----ekil-te-a--። se‘ati ‘aseritekilite alo። s-‘-t- ‘-s-r-t-k-l-t- a-o- -------------------------- se‘ati ‘aseritekilite alo።
ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿವೆ. ሓደ -ቒቕ -ሳ ካልኢት -ለ-። ሓደ ደቒቕ ሱሳ ካልኢት ኣለዎ። ሓ- ደ-ቕ ሱ- ካ-ኢ- ኣ-ዎ- ------------------- ሓደ ደቒቕ ሱሳ ካልኢት ኣለዎ። 0
h-ade -ek--ī---i ---- ka--’ī-- --e-o። h-ade dek-’īk-’i susa kali’īti alewo። h-a-e d-k-’-k-’- s-s- k-l-’-t- a-e-o- ------------------------------------- ḥade deḵ’īḵ’i susa kali’īti alewo።
ಒಂದು ಘಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಿವೆ. ሓደ ሰዓት ሱ--ደቓይቕ ኣ-ዎ። ሓደ ሰዓት ሱሳ ደቓይቕ ኣለዎ። ሓ- ሰ-ት ሱ- ደ-ይ- ኣ-ዎ- ------------------- ሓደ ሰዓት ሱሳ ደቓይቕ ኣለዎ። 0
ḥ----se‘-t- s-sa--eḵ--y-k-’i-ale-o። h-ade se‘ati susa dek-’ayik-’i alewo። h-a-e s-‘-t- s-s- d-k-’-y-k-’- a-e-o- ------------------------------------- ḥade se‘ati susa deḵ’ayiḵ’i alewo።
ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಘಂಟೆಗಳಿವೆ. ሓደ መዓ-ቲ--ስ-ን---ዕ--ሰዓታት -ለዎ። ሓደ መዓልቲ ዕስራንኣርባዕተ ሰዓታት ኣለዎ። ሓ- መ-ል- ዕ-ራ-ኣ-ባ-ተ ሰ-ታ- ኣ-ዎ- --------------------------- ሓደ መዓልቲ ዕስራንኣርባዕተ ሰዓታት ኣለዎ። 0
ḥa--------i-ī--i---a------b---te s-‘-t--- al-w-። h-ade me‘alitī ‘isirani’ariba‘ite se‘atati alewo። h-a-e m-‘-l-t- ‘-s-r-n-’-r-b-‘-t- s-‘-t-t- a-e-o- ------------------------------------------------- ḥade me‘alitī ‘isirani’ariba‘ite se‘atati alewo።

ಭಾಷಾ ಕುಟುಂಬಗಳು.

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೭೦೦ ಕೋಟಿ ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರುಗಳು ಸುಮಾರು ೭೦೦೦ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರಂತೆಯೆ, ಭಾಷೆಗಳೂ ಸಹ ಒಂದರೊಡನೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಂದರೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವು ಒಂದು ಮೂಲಭಾಷೆಯಿಂದ ಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಆದರೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನುವಂಶೀಯ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯುರೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಕ್ ಭಾಷೆ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ತಂದೆ,ತಾಯಿ,ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಸಹೋದರ,ಸಹೋದರಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ಒಂದು ಖಚಿತವಾದ ಭಾಷೆಗಳ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುತ್ತವೆ. ಭಾಷೆಗಳು ಹೇಗೆ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಹೋಲುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾಷಾಸಂಶೋಧಕರು ಈವಾಗ ಸುಮಾರು ೩೦೦ ಅನುವಂಶೀಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ೧೮೦ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇವೆ. ಮಿಕ್ಕ ೧೨೦ ಭಾಷೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭಾಷೆಗಳು. ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಭಾಷೆಗಳ ಕುಟುಂಬ ಇಂಡೋ-ಜರ್ಮನ್ . ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೨೮೦ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರೊಮೆನಿಕ್, ಜರ್ಮಾನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಲಾವಿಕ್ ಭಾಷೆಗಳು ಇವೆ. ಈ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು ೩೦೦ ಕೋಟಿ ಜನರು ಎಲ್ಲಾ ಭೂಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಚೀನಾ-ಟಿಬೆಟ್ ಭಾಷಾಕುಟುಂಬ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ. ಸುಮಾರು ೧೩೦ ಕೋಟಿ ಜನರು ಈ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚೀನಾ-ಟಿಬೆಟ್ ಭಾಷಾಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಚೀನ ಭಾಷೆ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಾಕುಟುಂಬ ಇದೆ. ಅದು ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನೈಜರ್-ಕಾಂಗೊ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಡುಭಾಷೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ಭಾಷಾಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆ ಸ್ವಾಹಿಲಿ. ಹತ್ತಿರದ ನೆಂಟಸ್ತಿಕೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಮರಸ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಸಮಂಜಸ. ಸಂಬಂಧಗಳಿರುವ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರುಗಳು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬೇಗ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ- ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮಾವೇಶಗಳು ಸುಂದರ!