ಪದಗುಚ್ಛ ಪುಸ್ತಕ

kn ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು - ಭೂತಕಾಲ ೧   »   ti ሕቶታት - ሕሉፍ 1

೮೫ [ಎಂಬತ್ತ ಐದು]

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು - ಭೂತಕಾಲ ೧

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು - ಭೂತಕಾಲ ೧

85 [ሰማንያንሓሙሽተን]

85 [semaniyaniḥamushiteni]

ሕቶታት - ሕሉፍ 1

[ḥitotati - ḥilufi 1]

ನೀವು ಅನುವಾದವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:   
ಕನ್ನಡ ಟಿಗ್ರಿನ್ಯಾ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು
ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕುಡಿದಿರಿ? ክንደይ--ኹም-ሰቲኹ-? ክንደይ ኢኹም ሰቲኹም? ክ-ደ- ኢ-ም ሰ-ኹ-? -------------- ክንደይ ኢኹም ሰቲኹም? 0
ki----yi-ī-̱u-----t-h--m-? kinideyi īh-umi setīh-umi? k-n-d-y- ī-̱-m- s-t-h-u-i- -------------------------- kinideyi īẖumi setīẖumi?
ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರಿ? ክ-ደ--ኢኹም ----ም? ክንደይ ኢኹም ሰሪሕኩም? ክ-ደ- ኢ-ም ሰ-ሕ-ም- --------------- ክንደይ ኢኹም ሰሪሕኩም? 0
k--id-yi ----mi-s-r-ḥ---m-? kinideyi īh-umi serīh-ikumi? k-n-d-y- ī-̱-m- s-r-h-i-u-i- ---------------------------- kinideyi īẖumi serīḥikumi?
ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬರೆದಿರಿ? ክንደ- --- -ሒ-ኩ-? ክንደይ ኢኹም ጽሒፍኩም? ክ-ደ- ኢ-ም ጽ-ፍ-ም- --------------- ክንደይ ኢኹም ጽሒፍኩም? 0
k-nideyi-ī-̱-mi t-’---ī-i--mi? kinideyi īh-umi ts’ih-īfikumi? k-n-d-y- ī-̱-m- t-’-h-ī-i-u-i- ------------------------------ kinideyi īẖumi ts’iḥīfikumi?
ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದಿರಿ? ከ----ኹ- ደቂስኩም? ከመይ ኢኹም ደቂስኩም? ከ-ይ ኢ-ም ደ-ስ-ም- -------------- ከመይ ኢኹም ደቂስኩም? 0
k-me-- -h---i--e------um-? kemeyi īh-umi dek’īsikumi? k-m-y- ī-̱-m- d-k-ī-i-u-i- -------------------------- kemeyi īẖumi dek’īsikumi?
ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದಿರಿ? ከ-- -ር---ነቲ --መራ-ሓሊፍ-ሞ? ከመይ ጌርኩም ነቲ መርመራ ሓሊፍኩሞ? ከ-ይ ጌ-ኩ- ነ- መ-መ- ሓ-ፍ-ሞ- ----------------------- ከመይ ጌርኩም ነቲ መርመራ ሓሊፍኩሞ? 0
k-mey---ē---umi -et- mer-m-r- h-al-f--umo? kemeyi gērikumi netī merimera h-alīfikumo? k-m-y- g-r-k-m- n-t- m-r-m-r- h-a-ī-i-u-o- ------------------------------------------ kemeyi gērikumi netī merimera ḥalīfikumo?
ನೀವು ದಾರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದಿರಿ? ከመይ ጌር-ም-ነቲ --- ----ሞ? ከመይ ጌርኩም ነቲ መገዲ ረኺብኩሞ? ከ-ይ ጌ-ኩ- ነ- መ-ዲ ረ-ብ-ሞ- ---------------------- ከመይ ጌርኩም ነቲ መገዲ ረኺብኩሞ? 0
ke--y--g--iku-i n--- ---e---r-ẖ---k---? kemeyi gērikumi netī megedī reh-ībikumo? k-m-y- g-r-k-m- n-t- m-g-d- r-h-ī-i-u-o- ---------------------------------------- kemeyi gērikumi netī megedī reẖībikumo?
ನೀವು ಯಾರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡಿದಿರಿ? ም--መን ኢኹ--ተዛሪብ--? ምስ መን ኢኹም ተዛሪብኩም? ም- መ- ኢ-ም ተ-ሪ-ኩ-? ----------------- ምስ መን ኢኹም ተዛሪብኩም? 0
misi --ni --̱--i ---a-ībik-m-? misi meni īh-umi tezarībikumi? m-s- m-n- ī-̱-m- t-z-r-b-k-m-? ------------------------------ misi meni īẖumi tezarībikumi?
ನೀವು ಯಾರೊಡನೆ ಕಾರ್ಯನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಿರಿ? ምስ መ- --- ተቋ-ር--? ምስ መን ኢኹም ተቋጺርኩም? ም- መ- ኢ-ም ተ-ጺ-ኩ-? ----------------- ምስ መን ኢኹም ተቋጺርኩም? 0
mi-i-m--i--h-um-----’-a-s---ik-m-? misi meni īh-umi tek’wats’īrikumi? m-s- m-n- ī-̱-m- t-k-w-t-’-r-k-m-? ---------------------------------- misi meni īẖumi tek’wats’īrikumi?
ನೀವು ಯಾರೊಡನೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದಿರಿ? ምስ-መን ዲ-ም ልደ------ኩ-? ምስ መን ዲኹም ልደት ኣብዒልኩም? ም- መ- ዲ-ም ል-ት ኣ-ዒ-ኩ-? --------------------- ምስ መን ዲኹም ልደት ኣብዒልኩም? 0
mi-- m--- --ẖu-i lideti a--‘-li-u-i? misi meni dīh-umi lideti abi‘īlikumi? m-s- m-n- d-h-u-i l-d-t- a-i-ī-i-u-i- ------------------------------------- misi meni dīẖumi lideti abi‘īlikumi?
ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಿ? ኣበ- ኢ----ርኩ-? ኣበይ ኢኹም ኔርኩም? ኣ-ይ ኢ-ም ኔ-ኩ-? ------------- ኣበይ ኢኹም ኔርኩም? 0
a---i īẖu-i-nē-----i? abeyi īh-umi nērikumi? a-e-i ī-̱-m- n-r-k-m-? ---------------------- abeyi īẖumi nērikumi?
ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದಿರಿ? ኣ-ይ---ም -ቕ---ኔር--? ኣበይ ኢኹም ትቕመጡ ኔርኩም? ኣ-ይ ኢ-ም ት-መ- ኔ-ኩ-? ------------------ ኣበይ ኢኹም ትቕመጡ ኔርኩም? 0
abey- īh---i----̱’i--t’u --rik-mi? abeyi īh-umi tik-’imet’u nērikumi? a-e-i ī-̱-m- t-k-’-m-t-u n-r-k-m-? ---------------------------------- abeyi īẖumi tiḵ’imet’u nērikumi?
ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರಿ? ኣ----ኹ- -ሰርሑ ኔ-ኩም? ኣበይ ኢኹም ትሰርሑ ኔርኩም? ኣ-ይ ኢ-ም ት-ር- ኔ-ኩ-? ------------------ ኣበይ ኢኹም ትሰርሑ ኔርኩም? 0
a--yi-ī-̱-m---i--rih-u---rik-mi? abeyi īh-umi tiserih-u nērikumi? a-e-i ī-̱-m- t-s-r-h-u n-r-k-m-? -------------------------------- abeyi īẖumi tiseriḥu nērikumi?
ನೀವು ಏನನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದಿರಿ? እን-ይ---ም ----ም- ኣማኺ-ኩ-? እንታይ ኢኹም መሪጽኩም፣ ኣማኺርኩም? እ-ታ- ኢ-ም መ-ጽ-ም- ኣ-ኺ-ኩ-? ----------------------- እንታይ ኢኹም መሪጽኩም፣ ኣማኺርኩም? 0
init--i -h-u-- me--ts’-k-mi፣-a---̱īr-----? initayi īh-umi merīts’ikumi፣ amah-īrikumi? i-i-a-i ī-̱-m- m-r-t-’-k-m-፣ a-a-̱-r-k-m-? ------------------------------------------ initayi īẖumi merīts’ikumi፣ amaẖīrikumi?
ನೀವು ಏನನ್ನು ತಿಂದಿರಿ? እንታ- ኢኹ--ኣ-ቢብ-ም? እንታይ ኢኹም ኣንቢብኩም? እ-ታ- ኢ-ም ኣ-ቢ-ኩ-? ---------------- እንታይ ኢኹም ኣንቢብኩም? 0
i--ta------um- a----bi--m-? initayi īh-umi anibībikumi? i-i-a-i ī-̱-m- a-i-ī-i-u-i- --------------------------- initayi īẖumi anibībikumi?
ನೀವು ಏನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಿ? እ-ታይ ኢኹ- ተ--ርኩ-? እንታይ ኢኹም ተሞኪርኩም? እ-ታ- ኢ-ም ተ-ኪ-ኩ-? ---------------- እንታይ ኢኹም ተሞኪርኩም? 0
inita-i ī-̱-mi te-ok-r-ku-i? initayi īh-umi temokīrikumi? i-i-a-i ī-̱-m- t-m-k-r-k-m-? ---------------------------- initayi īẖumi temokīrikumi?
ನೀವು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದಿರಿ? ክን-ይ -ል-ፈ --ም-ዘ-ር--? ክንደይ ቅልጣፈ ኢኹም ዘዊርኩም? ክ-ደ- ቅ-ጣ- ኢ-ም ዘ-ር-ም- -------------------- ክንደይ ቅልጣፈ ኢኹም ዘዊርኩም? 0
ki-id--- k’i----af----̱-m--zew--i---i? kinideyi k’ilit’afe īh-umi zewīrikumi? k-n-d-y- k-i-i-’-f- ī-̱-m- z-w-r-k-m-? -------------------------------------- kinideyi k’ilit’afe īẖumi zewīrikumi?
ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ವಿಮಾನಯಾನ ಮಾಡಿದಿರಿ? ክን-ይ ስዓት ኢ-- በሪር-ም? ክንደይ ስዓት ኢኹም በሪርኩም? ክ-ደ- ስ-ት ኢ-ም በ-ር-ም- ------------------- ክንደይ ስዓት ኢኹም በሪርኩም? 0
kin-de----i‘--i -h--m--b---riku--? kinideyi si‘ati īh-umi berīrikumi? k-n-d-y- s-‘-t- ī-̱-m- b-r-r-k-m-? ---------------------------------- kinideyi si‘ati īẖumi berīrikumi?
ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ನೆಗೆದಿರಿ? ክ--- ንው-- ኢኹ---ጢ---? ክንደይ ንውሓት ኢኹም ነጢርኩም? ክ-ደ- ን-ሓ- ኢ-ም ነ-ር-ም- -------------------- ክንደይ ንውሓት ኢኹም ነጢርኩም? 0
ki-id------wih--ti-īẖu-i-net’---ku--? kinideyi niwih-ati īh-umi net’īrikumi? k-n-d-y- n-w-h-a-i ī-̱-m- n-t-ī-i-u-i- -------------------------------------- kinideyi niwiḥati īẖumi net’īrikumi?

ಆಫ್ರಿಕಾದ ಭಾಷೆಗಳು.

ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಫ್ರಿಕಾದ ಭಾಷೆಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯತೆ ಮನತಟ್ಟುವಂತೆ ಇದೆ. ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ೨೦೦೦ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಭಾಷೆಗಳು ಇವೆ. ಈ ಭಾಷೆಗಳು ಯಾವುದು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಹೋಲುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲವೊಮ್ಮೆ ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಫ್ರಿಕಾದ ಭಾಷೆಗಳು ನಾಲ್ಕು ವಿವಿಧ ಬಾಷಾಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಹಲವು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಭಾಷೆಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಲು ಸಿಗದ ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವುಗಳು ಪರದೇಶದವರು ಅನುಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗದ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಗಡಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾಷಾಗಡಿಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧದ ಬಾಷೆಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಟ್ಯಾಂಜೇ಼ನಿಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೂ ಭಾಷಾಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಫ್ರಿಕಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಹೊರತಾದದ್ದು. ಈ ಭಾಷೆ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಖಂಡಗಳಿಂದ ಬಂದ ಜನಾಂಗಗಳು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರುಗಳು ಆಫ್ರಿಕಾ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಯಿತು. ಆಫ್ರಿಕಾನ್ಸ್ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಡಚ್ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದು ಅತಿ ನಿಕಟವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈಗ ಆಫ್ರಿಕಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ನಮಿಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪರೂಪದ ಭಾಷೆ ಎಂದರೆ ತಮ್ಮಟೆಯ ಭಾಷೆ. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮಟೆಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ತಮ್ಮಟೆಯ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವ ಭಾಷೆಗಳೆಲ್ಲವು ಧ್ವನಿ ಭಾಷೆಗಳು. ಪದಗಳ ಅಥವಾ ಪದಭಾಗಗಳ ಅರ್ಥ ಧ್ವನಿಯ ಎತ್ತರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ವಿವಿಧ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಟೆಯ ಮೂಲಕ ಅನುಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮಟೆಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕೂಡ.... ೧೨ ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದವರೆಗೆ ತಮ್ಮಟೆಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಜನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.