ಪದಗುಚ್ಛ ಪುಸ್ತಕ

kn ರೇಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ   »   mr रेल्वे स्टेशनवर

೩೩ [ಮೂವತ್ತಮೂರು]

ರೇಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ

ರೇಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ

३३ [तेहतीस]

33 [Tēhatīsa]

रेल्वे स्टेशनवर

[rēlvē sṭēśanavara]

ನೀವು ಅನುವಾದವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:   
ಕನ್ನಡ ಮರಾಠಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಬರ್ಲೀನ್ ಗೆ ಮುಂದಿನ ರೈಲು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದೆ? ब-्-ि----ी---ढच- ट-र-न---ी आहे? बर-ल-नस-ठ- प-ढच- ट-र-न कध- आह-? ब-्-ि-स-ठ- प-ढ-ी ट-र-न क-ी आ-े- ------------------------------- बर्लिनसाठी पुढची ट्रेन कधी आहे? 0
b-r--nasāṭ-- puḍ--c- ṭr-n------ī ā--? barlinasāṭhī puḍhacī ṭrēna kadhī āhē? b-r-i-a-ā-h- p-ḍ-a-ī ṭ-ē-a k-d-ī ā-ē- ------------------------------------- barlinasāṭhī puḍhacī ṭrēna kadhī āhē?
ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಗೆ ಮುಂದಿನ ರೈಲು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದೆ? पॅ-ि-सा------------ेन---- आ--? प-र-सस-ठ- प-ढच- ट-र-न कध- आह-? प-र-स-ा-ी प-ढ-ी ट-र-न क-ी आ-े- ------------------------------ पॅरिससाठी पुढची ट्रेन कधी आहे? 0
Pĕ-isasāṭ---pu-ha-- ---n--kad-- ā-ē? Pĕrisasāṭhī puḍhacī ṭrēna kadhī āhē? P-r-s-s-ṭ-ī p-ḍ-a-ī ṭ-ē-a k-d-ī ā-ē- ------------------------------------ Pĕrisasāṭhī puḍhacī ṭrēna kadhī āhē?
ಲಂಡನ್ ಗೆ ಮುಂದಿನ ರೈಲು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದೆ? लंडन--ठी--ु-च- -्--न -धी--ह-? ल-डनस-ठ- प-ढच- ट-र-न कध- आह-? ल-ड-स-ठ- प-ढ-ी ट-र-न क-ी आ-े- ----------------------------- लंडनसाठी पुढची ट्रेन कधी आहे? 0
L-ṇḍa----ṭhī-pu--a-ī-ṭ---a k--h- -hē? Laṇḍanasāṭhī puḍhacī ṭrēna kadhī āhē? L-ṇ-a-a-ā-h- p-ḍ-a-ī ṭ-ē-a k-d-ī ā-ē- ------------------------------------- Laṇḍanasāṭhī puḍhacī ṭrēna kadhī āhē?
ವಾರ್ಸಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ರೈಲು ಹೊರಡುತ್ತದೆ? व-र--साठ--प-ढच- --रेन क----ि----? व-रस-स-ठ- प-ढच- ट-र-न कध- न-घण-र? व-र-ो-ा-ी प-ढ-ी ट-र-न क-ी न-घ-ा-? --------------------------------- वॉरसोसाठी पुढची ट्रेन कधी निघणार? 0
Vŏ---ō-āṭhī pu--ac- ---n--ka-h- ---h-ṇ-ra? Vŏrasōsāṭhī puḍhacī ṭrēna kadhī nighaṇāra? V-r-s-s-ṭ-ī p-ḍ-a-ī ṭ-ē-a k-d-ī n-g-a-ā-a- ------------------------------------------ Vŏrasōsāṭhī puḍhacī ṭrēna kadhī nighaṇāra?
ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಮ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ರೈಲು ಹೊರಡುತ್ತದೆ? स--ॉ-हो--ाठ- प-ढ-ी-ट्रेन-कध- न-घ-ार? स-ट-कह-मस-ठ- प-ढच- ट-र-न कध- न-घण-र? स-ट-क-ो-स-ठ- प-ढ-ी ट-र-न क-ी न-घ-ा-? ------------------------------------ स्टॉकहोमसाठी पुढची ट्रेन कधी निघणार? 0
Sṭŏ-a---a-ā--- -uḍ-a---ṭ-ē-a k-dh---i---ṇā-a? Sṭŏkahōmasāṭhī puḍhacī ṭrēna kadhī nighaṇāra? S-ŏ-a-ō-a-ā-h- p-ḍ-a-ī ṭ-ē-a k-d-ī n-g-a-ā-a- --------------------------------------------- Sṭŏkahōmasāṭhī puḍhacī ṭrēna kadhī nighaṇāra?
ಬುಡಪೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ರೈಲು ಹೊರಡುತ್ತದೆ? ब-ड--ेस-ट---ी ---ची ट्र-न क---नि-ण-र? ब-ड-प-स-टस-ठ- प-ढच- ट-र-न कध- न-घण-र? ब-ड-प-स-ट-ा-ी प-ढ-ी ट-र-न क-ी न-घ-ा-? ------------------------------------- बुडापेस्टसाठी पुढची ट्रेन कधी निघणार? 0
Buḍā-ē-ṭ----h---u-h-cī ṭrē-a ----ī--igh-ṇā-a? Buḍāpēsṭasāṭhī puḍhacī ṭrēna kadhī nighaṇāra? B-ḍ-p-s-a-ā-h- p-ḍ-a-ī ṭ-ē-a k-d-ī n-g-a-ā-a- --------------------------------------------- Buḍāpēsṭasāṭhī puḍhacī ṭrēna kadhī nighaṇāra?
ನನಗೆ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಗೆ ಒಂದು ಟಿಕೇಟು ಬೇಕು. मल- -ा-्रि--- -क ----- पाहि-े. मल- म-द-र-दच- एक त-क-ट प-ह-ज-. म-ा म-द-र-द-े ए- त-क-ट प-ह-ज-. ------------------------------ मला माद्रिदचे एक तिकीट पाहिजे. 0
Mal- ---ri-acē---a -i---a p-hij-. Malā mādridacē ēka tikīṭa pāhijē. M-l- m-d-i-a-ē ē-a t-k-ṭ- p-h-j-. --------------------------------- Malā mādridacē ēka tikīṭa pāhijē.
ನನಗೆ ಪ್ರಾಗ್ ಗೆ ಒಂದು ಟಿಕೇಟು ಬೇಕು. म---प-र-गच--ए- -िक---पा--ज-. मल- प-र-गच- एक त-क-ट प-ह-ज-. म-ा प-र-ग-े ए- त-क-ट प-ह-ज-. ---------------------------- मला प्रागचे एक तिकीट पाहिजे. 0
Ma-----āg-cē-ē-- t-k--a p-hijē. Malā prāgacē ēka tikīṭa pāhijē. M-l- p-ā-a-ē ē-a t-k-ṭ- p-h-j-. ------------------------------- Malā prāgacē ēka tikīṭa pāhijē.
ನನಗೆ ಬೆರ್ನ್ ಗೆ ಒಂದು ಟಿಕೇಟು ಬೇಕು. मला--र---े एक--ि-ी- प-----. मल- बर-नच- एक त-क-ट प-ह-ज-. म-ा ब-्-च- ए- त-क-ट प-ह-ज-. --------------------------- मला बर्नचे एक तिकीट पाहिजे. 0
M-lā---r-a---ē-- t-k----pāh-j-. Malā barnacē ēka tikīṭa pāhijē. M-l- b-r-a-ē ē-a t-k-ṭ- p-h-j-. ------------------------------- Malā barnacē ēka tikīṭa pāhijē.
ರೈಲು ವಿಯೆನ್ನಾವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ? ट-रे---्हिएन्न-ला-कध---ो---ते? ट-र-न व-ह-एन-न-ल- कध- प-ह-चत-? ट-र-न व-ह-ए-्-ा-ा क-ी प-ह-च-े- ------------------------------ ट्रेन व्हिएन्नाला कधी पोहोचते? 0
Ṭrē-a v--'ēnnālā-k-d-- -ō--c--ē? Ṭrēna vhi'ēnnālā kadhī pōhōcatē? Ṭ-ē-a v-i-ē-n-l- k-d-ī p-h-c-t-? -------------------------------- Ṭrēna vhi'ēnnālā kadhī pōhōcatē?
ರೈಲು ಮಾಸ್ಕೋವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ? ट्-े- म----ोला---ी-प-होच-े? ट-र-न म-स-क-ल- कध- प-ह-चत-? ट-र-न म-स-क-ल- क-ी प-ह-च-े- --------------------------- ट्रेन मॉस्कोला कधी पोहोचते? 0
Ṭ--na---sk----k--hī--ō----tē? Ṭrēna mŏskōlā kadhī pōhōcatē? Ṭ-ē-a m-s-ō-ā k-d-ī p-h-c-t-? ----------------------------- Ṭrēna mŏskōlā kadhī pōhōcatē?
ರೈಲು ಆಮ್ ಸ್ಟರ್ ಡ್ಯಾಮ್ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ? ट---न-ऑ-स-ट-ड-मल---ध- -ोहो-ते? ट-र-न ऑमस-टरड-मल- कध- प-ह-चत-? ट-र-न ऑ-स-ट-ड-म-ा क-ी प-ह-च-े- ------------------------------ ट्रेन ऑमस्टरडॅमला कधी पोहोचते? 0
Ṭrēn- -mas-ar---mal--kadh- --hōc---? Ṭrēna ŏmasṭaraḍĕmalā kadhī pōhōcatē? Ṭ-ē-a ŏ-a-ṭ-r-ḍ-m-l- k-d-ī p-h-c-t-? ------------------------------------ Ṭrēna ŏmasṭaraḍĕmalā kadhī pōhōcatē?
ನಾನು ರೈಲುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆ? मला-ट्रेन -दलण्य-ची -रज -हे-क-? मल- ट-र-न बदलण-य-च- गरज आह- क-? म-ा ट-र-न ब-ल-्-ा-ी ग-ज आ-े क-? ------------------------------- मला ट्रेन बदलण्याची गरज आहे का? 0
Ma---ṭrēna ba-al-ṇ-āc- ---aja ā-ē---? Malā ṭrēna badalaṇyācī garaja āhē kā? M-l- ṭ-ē-a b-d-l-ṇ-ā-ī g-r-j- ā-ē k-? ------------------------------------- Malā ṭrēna badalaṇyācī garaja āhē kā?
ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಿಂದ ರೈಲು ಹೊರಡುತ್ತದೆ? ट्--न कोण-्-ा-प्--ट---्महू- ---त-? ट-र-न क-णत-य- प-ल-टफ-र-मह-न स-टत-? ट-र-न क-ण-्-ा प-ल-ट-ॉ-्-ह-न स-ट-े- ---------------------------------- ट्रेन कोणत्या प्लॅटफॉर्महून सुटते? 0
Ṭrē-- -ōṇ-tyā-p--ṭ-p-ŏr-a---a s-ṭat-? Ṭrēna kōṇatyā plĕṭaphŏrmahūna suṭatē? Ṭ-ē-a k-ṇ-t-ā p-ĕ-a-h-r-a-ū-a s-ṭ-t-? ------------------------------------- Ṭrēna kōṇatyā plĕṭaphŏrmahūna suṭatē?
ಈ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಇದೆಯೆ? ट्-े-म-्ये-स--ी-र--च (-यनय--)-आह---ा? ट-र-नमध-य- स-ल-परक-च (शयनय-न) आह- क-? ट-र-न-ध-य- स-ल-प-क-च (-य-य-न- आ-े क-? ------------------------------------- ट्रेनमध्ये स्लीपरकोच (शयनयान) आहे का? 0
Ṭ---am--hy- s---ara-----(śa--n---na--ā---kā? Ṭrēnamadhyē slīparakōca (śayanayāna) āhē kā? Ṭ-ē-a-a-h-ē s-ī-a-a-ō-a (-a-a-a-ā-a- ā-ē k-? -------------------------------------------- Ṭrēnamadhyē slīparakōca (śayanayāna) āhē kā?
ನನಗೆ ಬ್ರಸ್ಸೆಲ್ ಗೆ ಹೋಗಲು ಮಾತ್ರ ಟಿಕೇಟು ಬೇಕು. मला--्--से--ससाठी----ा-्ग--त---ट पा----. मल- ब-र-स-ल-सस-ठ- एकम-र-ग- त-क-ट प-ह-ज-. म-ा ब-र-स-ल-स-ा-ी ए-म-र-ग- त-क-ट प-ह-ज-. ---------------------------------------- मला ब्रूसेल्ससाठी एकमार्गी तिकीट पाहिजे. 0
Malā brū-ēls---ṭhī---a-ā--- -i--ṭ- -āhijē. Malā brūsēlsasāṭhī ēkamārgī tikīṭa pāhijē. M-l- b-ū-ē-s-s-ṭ-ī ē-a-ā-g- t-k-ṭ- p-h-j-. ------------------------------------------ Malā brūsēlsasāṭhī ēkamārgī tikīṭa pāhijē.
ನನಗೆ ಕೋಪನ್ ಹೇಗನ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ಟಿಕೇಟು ಬೇಕು. मला -ो---हेग-न-े -- प-ती-- ति--ट प-ि--. मल- क-प-नह-ग-नच- एक परत-च- त-क-ट पह-ज-. म-ा क-प-न-े-े-च- ए- प-त-च- त-क-ट प-ि-े- --------------------------------------- मला कोपेनहेगेनचे एक परतीचे तिकीट पहिजे. 0
Malā kō-ēn--ē--n--ē---- -ar-tī-ē -ik-ṭa -a-ijē. Malā kōpēnahēgēnacē ēka paratīcē tikīṭa pahijē. M-l- k-p-n-h-g-n-c- ē-a p-r-t-c- t-k-ṭ- p-h-j-. ----------------------------------------------- Malā kōpēnahēgēnacē ēka paratīcē tikīṭa pahijē.
ಸ್ಲೀಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಲಗುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? स--ी----्---ए-ा -र--सा-ी --ती -ैसे ला-ता-? स-ल-परमध-य- एक- बर-थस-ठ- क-त- प-स- ल-गत-त? स-ल-प-म-्-े ए-ा ब-्-स-ठ- क-त- प-स- ल-ग-ा-? ------------------------------------------ स्लीपरमध्ये एका बर्थसाठी किती पैसे लागतात? 0
Sl--ar---------k- b--th-s--h- k--- ---s- ---a-ā-a? Slīparamadhyē ēkā barthasāṭhī kitī paisē lāgatāta? S-ī-a-a-a-h-ē ē-ā b-r-h-s-ṭ-ī k-t- p-i-ē l-g-t-t-? -------------------------------------------------- Slīparamadhyē ēkā barthasāṭhī kitī paisē lāgatāta?

ಭಾಷೆಯ ಪರಿವರ್ತನೆ.

ನಾವು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಗತ್ತು ದಿನಂಪ್ರತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಜಡವಾಗಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಸಹ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಭಾಷೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಧ್ವನಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ನಾದಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಶಬ್ದಾರ್ಥಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪದಕೋಶದ ಬದಲಾವಣೆ ಪದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಾರ್ಪಾಟನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಕರಣದ ಬದಲಾವಣೆ ವ್ಯಾಕರಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾಷೆಯ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಿತವ್ಯಯದ ಚಿಂತನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾತುಗಾರರು ಅಥವಾ ಬರಹಗಾರರು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸಹ ಭಾಷೆಯ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಒತ್ತಾಸೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಉದಾಹರಿಸುವುದಾದರೆ, ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳ ಆವಿಷ್ಕರಣ . ಈ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ಪದಗಳು ಜನ್ಮ ತಾಳುತ್ತವೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಭಾಷೆಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಯೋಜನಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಸಹಜವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನಷ್ಟಕೆ ತಾನೆ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ಮಾತುಗಾರರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪರಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಸಹ ಭಾಷಾಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಒತ್ತುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಜಾಗತೀಕರಣದ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇರ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಿಗಿಂತ ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈವಾಗ ಆಂಗ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಂಗ್ಲಿಸಿಸಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಭಾಷೆಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಗತಕಾಲದಿಂದ ಟೀಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಜಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಭಾಷೆಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಅದು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ: ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮಂತೆಯೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ!