ಪದಗುಚ್ಛ ಪುಸ್ತಕ

kn ಭೂತಕಾಲ ೧   »   mr भूतकाळ १

೮೧ [ಎಂಬತ್ತೊಂದು]

ಭೂತಕಾಲ ೧

ಭೂತಕಾಲ ೧

८१ [एक्याऐंशी]

81 [Ēkyā\'ainśī]

भूतकाळ १

[bhūtakāḷa 1]

ನೀವು ಅನುವಾದವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:   
ಕನ್ನಡ ಮರಾಠಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಬರೆಯುವುದು. लिहिणे ल-ह-ण- ल-ह-ण- ------ लिहिणे 0
l-hiṇē lihiṇē l-h-ṇ- ------ lihiṇē
ಅವನು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದ. त्याने -क ---र -िह--े. त-य-न- एक पत-र ल-ह-ल-. त-य-न- ए- प-्- ल-ह-ल-. ---------------------- त्याने एक पत्र लिहिले. 0
ty--ē-ēk- --t-a -i-i--. tyānē ēka patra lihilē. t-ā-ē ē-a p-t-a l-h-l-. ----------------------- tyānē ēka patra lihilē.
ಮತ್ತು ಅವಳು ಒಂದು ಕಾಗದವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಳು ति-े -- -ार-ड लि----. त-न- एक क-र-ड ल-ह-ल-. त-न- ए- क-र-ड ल-ह-ल-. --------------------- तिने एक कार्ड लिहिले. 0
Ti----ka -ā--a-----lē. Tinē ēka kārḍa lihilē. T-n- ē-a k-r-a l-h-l-. ---------------------- Tinē ēka kārḍa lihilē.
ಓದುವುದು. व--णे व-चण- व-च-े ----- वाचणे 0
V---ṇē Vācaṇē V-c-ṇ- ------ Vācaṇē
ಅವನು ಒಂದು ನಿಯತಕಾಲಿಕವನ್ನು ಓದಿದ್ದ. त----े ए- नि--क-ल---वा-ल-. त-य-न- एक न-यतक-ल-क व-चल-. त-य-न- ए- न-य-क-ल-क व-च-े- -------------------------- त्याने एक नियतकालिक वाचले. 0
ty-nē-ē---ni--t------a ----l-. tyānē ēka niyatakālika vācalē. t-ā-ē ē-a n-y-t-k-l-k- v-c-l-. ------------------------------ tyānē ēka niyatakālika vācalē.
ಅವಳು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದ್ದಳು. आ-ि--ि-े--क -ुस्-क-व--ल-. आण- त-न- एक प-स-तक व-चल-. आ-ि त-न- ए- प-स-त- व-च-े- ------------------------- आणि तिने एक पुस्तक वाचले. 0
Āṇi-ti-- -ka-pust--- vāc--ē. Āṇi tinē ēka pustaka vācalē. Ā-i t-n- ē-a p-s-a-a v-c-l-. ---------------------------- Āṇi tinē ēka pustaka vācalē.
ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುವುದು घ-णे घ-ण- घ-ण- ---- घेणे 0
Gh--ē Ghēṇē G-ē-ē ----- Ghēṇē
ಅವನು ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ. त्य-ने--क स--ा-----े---. त-य-न- एक स-ग-र-ट घ-तल-. त-य-न- ए- स-ग-र-ट घ-त-ी- ------------------------ त्याने एक सिगारेट घेतली. 0
tyānē -k- s--ār--- -hē-a-ī. tyānē ēka sigārēṭa ghētalī. t-ā-ē ē-a s-g-r-ṭ- g-ē-a-ī- --------------------------- tyānē ēka sigārēṭa ghētalī.
ಅವಳು ಒಂದು ಚೂರು ಚಾಕೊಲೇಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು. त--- च--ल---ा -क त--डा -े-ल-. त-न- च-कल-टच- एक त-कड- घ-तल-. त-न- च-क-े-च- ए- त-क-ा घ-त-ा- ----------------------------- तिने चॉकलेटचा एक तुकडा घेतला. 0
T--ē--ŏ-al-ṭ-cā-ēka-t-kaḍ- ghēt-lā. Tinē cŏkalēṭacā ēka tukaḍā ghētalā. T-n- c-k-l-ṭ-c- ē-a t-k-ḍ- g-ē-a-ā- ----------------------------------- Tinē cŏkalēṭacā ēka tukaḍā ghētalā.
ಅವನು (ಅವಳಿಗೆ) ಮೋಸ ಮಾಡಿದ, ಆದರೆ ಅವಳು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇದ್ದಳು. त--ब--म-न--ोत-, प---- प्-ा-ाण-क-ह-त-. त- ब-ईम-न ह-त-, पण त- प-र-म-ण-क ह-त-. त- ब-ई-ा- ह-त-, प- त- प-र-म-ण-क ह-त-. ------------------------------------- तो बेईमान होता, पण ती प्रामाणिक होती. 0
Tō-bē'-m----hōt-,-p-ṇa tī---āmā---a hōt-. Tō bē'īmāna hōtā, paṇa tī prāmāṇika hōtī. T- b-'-m-n- h-t-, p-ṇ- t- p-ā-ā-i-a h-t-. ----------------------------------------- Tō bē'īmāna hōtā, paṇa tī prāmāṇika hōtī.
ಅವನು ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿದ್ದ, ಆದರೆ ಅವಳು ಚುರುಕಾಗಿದ್ದಳು. त- आ-शी---ता- पण -- मे-नत- होती. त- आळश- ह-त-, पण त- म-हनत- ह-त-. त- आ-श- ह-त-, प- त- म-ह-त- ह-त-. -------------------------------- तो आळशी होता, पण ती मेहनती होती. 0
Tō -ḷa-ī--ō--,-paṇ- -ī --h-na-ī-hō--. Tō āḷaśī hōtā, paṇa tī mēhanatī hōtī. T- ā-a-ī h-t-, p-ṇ- t- m-h-n-t- h-t-. ------------------------------------- Tō āḷaśī hōtā, paṇa tī mēhanatī hōtī.
ಆವನು ಬಡವನಾಗಿದ್ದ, ಆದರೆ ಅವಳು ಶ್ರೀಮಂತಳಾಗಿದ್ದಳು. त- गरीब-हो-ा--प- ती-श्र-म-त----ी. त- गर-ब ह-त-, पण त- श-र-म-त ह-त-. त- ग-ी- ह-त-, प- त- श-र-म-त ह-त-. --------------------------------- तो गरीब होता, पण ती श्रीमंत होती. 0
Tō-garī-a h-t----aṇa-tī-śr-ma--a ----. Tō garība hōtā, paṇa tī śrīmanta hōtī. T- g-r-b- h-t-, p-ṇ- t- ś-ī-a-t- h-t-. -------------------------------------- Tō garība hōtā, paṇa tī śrīmanta hōtī.
ಅವನ ಬಳಿ ಹಣವಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಾಲಗಳಿದ್ದವು. त-या-----डे -------्ह--- फ-्- क-्ज---त-. त-य-च-य-कड- प-स- नव-हत-, फक-त कर-ज ह-त-. त-य-च-य-क-े प-स- न-्-त-, फ-्- क-्- ह-त-. ---------------------------------------- त्याच्याकडे पैसे नव्हते, फक्त कर्ज होते. 0
T-----ka-- p--s--nav-a-ē--p---t- -a-ja h--ē. Tyācyākaḍē paisē navhatē, phakta karja hōtē. T-ā-y-k-ḍ- p-i-ē n-v-a-ē- p-a-t- k-r-a h-t-. -------------------------------------------- Tyācyākaḍē paisē navhatē, phakta karja hōtē.
ಅವನಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದುರಾದೃಷ್ಟವಿತ್ತು त-य-च--ा--े-स--ै- न--हते--फ------र-दैव हो-े. त-य-च-य-कड- स-द-व नव-हत-, फक-त द-र-द-व ह-त-. त-य-च-य-क-े स-द-व न-्-त-, फ-्- द-र-द-व ह-त-. -------------------------------------------- त्याच्याकडे सुदैव नव्हते, फक्त दुर्दैव होते. 0
Tyāc-ā--ḍ- -udai-- -a-hatē- --a--a-d--d-iva---tē. Tyācyākaḍē sudaiva navhatē, phakta durdaiva hōtē. T-ā-y-k-ḍ- s-d-i-a n-v-a-ē- p-a-t- d-r-a-v- h-t-. ------------------------------------------------- Tyācyākaḍē sudaiva navhatē, phakta durdaiva hōtē.
ಅವನಿಗೆ ಗೆಲುವು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕೇವಲ ಸೋಲಿತ್ತು. त्य-च्-ाक-- -----्-----फक-त -प-- ह---. त-य-च-य-कड- यश नव-हत-, फक-त अपयश ह-त-. त-य-च-य-क-े य- न-्-त-, फ-्- अ-य- ह-त-. -------------------------------------- त्याच्याकडे यश नव्हते, फक्त अपयश होते. 0
Ty-cyā------aś----v-at-, ph---a ---y-ś- h---. Tyācyākaḍē yaśa navhatē, phakta apayaśa hōtē. T-ā-y-k-ḍ- y-ś- n-v-a-ē- p-a-t- a-a-a-a h-t-. --------------------------------------------- Tyācyākaḍē yaśa navhatē, phakta apayaśa hōtē.
ಅವನು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದ. तो स----्- न-्हता,-तर असंत-ष-ट हो--. त- स-त-ष-ट नव-हत-, तर अस-त-ष-ट ह-त-. त- स-त-ष-ट न-्-त-, त- अ-ं-ु-्- ह-त-. ------------------------------------ तो संतुष्ट नव्हता, तर असंतुष्ट होता. 0
T- -----ṣṭ---av-a-ā- tar- a--n-u-ṭa--ōt-. Tō santuṣṭa navhatā, tara asantuṣṭa hōtā. T- s-n-u-ṭ- n-v-a-ā- t-r- a-a-t-ṣ-a h-t-. ----------------------------------------- Tō santuṣṭa navhatā, tara asantuṣṭa hōtā.
ಅವನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದುಃಖಿಯಾಗಿದ್ದ. तो -नं-ी ---हता,-तर-उद-- -ोत-. त- आन-द- नव-हत-, तर उद-स ह-त-. त- आ-ं-ी न-्-त-, त- उ-ा- ह-त-. ------------------------------ तो आनंदी नव्हता, तर उदास होता. 0
Tō-ā--nd--n-v----,-t--a--d-sa -ōtā. Tō ānandī navhatā, tara udāsa hōtā. T- ā-a-d- n-v-a-ā- t-r- u-ā-a h-t-. ----------------------------------- Tō ānandī navhatā, tara udāsa hōtā.
ಅವನು ಸ್ನೇಹಪರನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸ್ನೇಹಭಾವ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದ. तो-मै--र-पूर्ण नव---ा- तर व-----ा---होत-. त- म-त-र-प-र-ण नव-हत-, तर व-रभ-व-च- ह-त-. त- म-त-र-प-र-ण न-्-त-, त- व-र-ा-ा-ा ह-त-. ----------------------------------------- तो मैत्रीपूर्ण नव्हता, तर वैरभावाचा होता. 0
Tō--ai---p-----na--atā,-ta-a-va-r--hāvā---hōt-. Tō maitrīpūrṇa navhatā, tara vairabhāvācā hōtā. T- m-i-r-p-r-a n-v-a-ā- t-r- v-i-a-h-v-c- h-t-. ----------------------------------------------- Tō maitrīpūrṇa navhatā, tara vairabhāvācā hōtā.

ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ?

ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೆ ಇತರರೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಕ್ಕಳು ಏನನ್ನಾದರು ಬಯಸಿದರೆ ಅಳುತ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರಳವಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲರು. ಮೂರು ಪದಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಾದಾಗ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಪ್ರಭಾವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯುವುದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರು ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಕಲಿಯುವ ಮಗು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮರುಮಾಹಿತಿ ಎಂದು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪರಿಸರದೊಡನೆ ಸಂಭಾಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಜನರ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆ,ತಾಯಂದಿರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಭಾಷೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮುಖ್ಯ. ಭಾಷೆ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಎನ್ನುವುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರಿವಾಗಬೇಕು. ಕಲಿಯುವ ಕ್ರಿಯೆ ಅವರಿಗೆ ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿರ ಬೇಕು. ಜೋರಾಗಿ ಓದುವುದು, ಭಾಷೆ ಎಷ್ಟು ರೋಚಕ ಎನ್ನುವುದನ್ನು , ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ತಂದೆ,ತಾಯಂದಿರು ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ತಮ್ಮಗೆ ಆಗುವಷ್ಟನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಗು ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆಯೊ ,ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳೊಡನೆ ಬೆಳಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಚಿತವಾದ ನಿಯಮಗಳಿರಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಯಾರೊಡನೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅವರ ಮಿದುಳು ಎರಡು ಬಾಷೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಭಾಷೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಬಳಕೆ ಮಾತನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆ,ತಾಯಂದಿರು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಷೆ ಮಿದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಅಚ್ಚೊತ್ತುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆಯೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನಪರ್ಯಂತದ ಸಂಗಾತಿ. ಯಾರು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾನೊ ನಂತರ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾನೆ. ಕೇವಲ ಪರಭಾಷೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.