ಪದಗುಚ್ಛ ಪುಸ್ತಕ

kn ಕಾರಣ ನೀಡುವುದು ೨   »   mr कारण देणे २

೭೬ [ಎಪ್ಪತ್ತಾರು]

ಕಾರಣ ನೀಡುವುದು ೨

ಕಾರಣ ನೀಡುವುದು ೨

७६ [शहात्तर]

76 [Śahāttara]

कारण देणे २

[kāraṇa dēṇē 2]

ನೀವು ಅನುವಾದವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:   
ಕನ್ನಡ ಮರಾಠಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು
ನೀನು ಏಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? त--का आल--/ आ-ी ना-ी-? त- क- आल- / आल- न-ह-स? त- क- आ-ा / आ-ी न-ह-स- ---------------------- तू का आला / आली नाहीस? 0
tū-k---lā----- ---ī--? tū kā ālā/ ālī nāhīsa? t- k- ā-ā- ā-ī n-h-s-? ---------------------- tū kā ālā/ ālī nāhīsa?
ನನಗೆ ಹುಷಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. म- --ा-- ---ो. - होते. म- आज-र- ह-त-. / ह-त-. म- आ-ा-ी ह-त-. / ह-त-. ---------------------- मी आजारी होतो. / होते. 0
M- --ā-----t-. / -ōtē. Mī ājārī hōtō. / Hōtē. M- ā-ā-ī h-t-. / H-t-. ---------------------- Mī ājārī hōtō. / Hōtē.
ನನಗೆ ಹುಷಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಬರಲಿಲ್ಲ. मी-----------ा-- म---जार--हो-ो.-/ ह-त-. म- आल- न-ह- क-रण म- आज-र- ह-त-. / ह-त-. म- आ-ो न-ह- क-र- म- आ-ा-ी ह-त-. / ह-त-. --------------------------------------- मी आलो नाही कारण मी आजारी होतो. / होते. 0
M--ālō--ā-- -ār-ṇa--- ā--rī hō-ō- - ----. Mī ālō nāhī kāraṇa mī ājārī hōtō. / Hōtē. M- ā-ō n-h- k-r-ṇ- m- ā-ā-ī h-t-. / H-t-. ----------------------------------------- Mī ālō nāhī kāraṇa mī ājārī hōtō. / Hōtē.
ಅವಳು ಏಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? ती-का --ी-न-ह-? त- क- आल- न-ह-? त- क- आ-ी न-ह-? --------------- ती का आली नाही? 0
Tī -ā--l------? Tī kā ālī nāhī? T- k- ā-ī n-h-? --------------- Tī kā ālī nāhī?
ಅವಳು ದಣಿದಿದ್ದಾಳೆ. ती-द--- --ती. त- दमल- ह-त-. त- द-ल- ह-त-. ------------- ती दमली होती. 0
Tī---m--- h--ī. Tī damalī hōtī. T- d-m-l- h-t-. --------------- Tī damalī hōtī.
ಅವಳು ದಣಿದಿದ್ದಾಳೆ, ಆದುದರಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. त--आ-- -ा-ी-क--ण-ती--म-ी ह---. त- आल- न-ह- क-रण त- दमल- ह-त-. त- आ-ी न-ह- क-र- त- द-ल- ह-त-. ------------------------------ ती आली नाही कारण ती दमली होती. 0
Tī ālī-nā--------a----da-a----ōtī. Tī ālī nāhī kāraṇa tī damalī hōtī. T- ā-ī n-h- k-r-ṇ- t- d-m-l- h-t-. ---------------------------------- Tī ālī nāhī kāraṇa tī damalī hōtī.
ಅವನು ಏಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? तो--- --ा----ी? त- क- आल- न-ह-? त- क- आ-ा न-ह-? --------------- तो का आला नाही? 0
Tō k- --- nāhī? Tō kā ālā nāhī? T- k- ā-ā n-h-? --------------- Tō kā ālā nāhī?
ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. त--ा-- -ूची-न-्ह-ी. त-य-ल- र-च- नव-हत-. त-य-ल- र-च- न-्-त-. ------------------- त्याला रूची नव्हती. 0
T-ālā--ūc- ---ha--. Tyālā rūcī navhatī. T-ā-ā r-c- n-v-a-ī- ------------------- Tyālā rūcī navhatī.
ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದುದರಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. तो--ला ---ी -ा-ण त-य-ल- -ूची-न-्--ी. त- आल- न-ह- क-रण त-य-ल- र-च- नव-हत-. त- आ-ा न-ह- क-र- त-य-ल- र-च- न-्-त-. ------------------------------------ तो आला नाही कारण त्याला रूची नव्हती. 0
Tō --ā --h--k--aṇ- tyā-- -ū-- nav--tī. Tō ālā nāhī kāraṇa tyālā rūcī navhatī. T- ā-ā n-h- k-r-ṇ- t-ā-ā r-c- n-v-a-ī- -------------------------------------- Tō ālā nāhī kāraṇa tyālā rūcī navhatī.
ನೀವುಗಳು ಏಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? त-म--- -ा --ा -ा-ी-? त-म-ह- क- आल- न-ह-त? त-म-ह- क- आ-ा न-ह-त- -------------------- तुम्ही का आला नाहीत? 0
T---- -- āl- n----a? Tumhī kā ālā nāhīta? T-m-ī k- ā-ā n-h-t-? -------------------- Tumhī kā ālā nāhīta?
ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಕೆಟ್ಟಿದೆ. आ-च--क---ब-घड---आह-. आमच- क-र ब-घडल- आह-. आ-च- क-र ब-घ-ल- आ-े- -------------------- आमची कार बिघडली आहे. 0
Ā--cī--ār- bi-h--alī-ā--. Āmacī kāra bighaḍalī āhē. Ā-a-ī k-r- b-g-a-a-ī ā-ē- ------------------------- Āmacī kāra bighaḍalī āhē.
ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಕೆಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಬರಲಿಲ್ಲ. आ-्ह- -ा-----ो-कारण-आमची-का---िघड-ी---े. आम-ह- न-ह- आल- क-रण आमच- क-र ब-घडल- आह-. आ-्-ी न-ह- आ-ो क-र- आ-च- क-र ब-घ-ल- आ-े- ---------------------------------------- आम्ही नाही आलो कारण आमची कार बिघडली आहे. 0
Ā--ī--ā-ī -lō-k---ṇa ------k-r- bigha-----āh-. Āmhī nāhī ālō kāraṇa āmacī kāra bighaḍalī āhē. Ā-h- n-h- ā-ō k-r-ṇ- ā-a-ī k-r- b-g-a-a-ī ā-ē- ---------------------------------------------- Āmhī nāhī ālō kāraṇa āmacī kāra bighaḍalī āhē.
ಅವರುಗಳು ಏಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? ल---का ---ी---े? ल-क क- न-ह- आल-? ल-क क- न-ह- आ-े- ---------------- लोक का नाही आले? 0
L-ka -----hī-āl-? Lōka kā nāhī ālē? L-k- k- n-h- ā-ē- ----------------- Lōka kā nāhī ālē?
ಅವರಿಗೆ ರೈಲು ತಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತು. त--ां-ी--्र---चुकली. त-य--च- ट-र-न च-कल-. त-य-ं-ी ट-र-न च-क-ी- -------------------- त्यांची ट्रेन चुकली. 0
Tyān̄cī -rēn----k-lī. Tyān-cī ṭrēna cukalī. T-ā-̄-ī ṭ-ē-a c-k-l-. --------------------- Tyān̄cī ṭrēna cukalī.
ಅವರಿಗೆ ರೈಲು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ते -ाही--ल--कार----य-ं-------- ---ल-. त- न-ह- आल- क-रण त-य--च- ट-र-न च-कल-. त- न-ह- आ-े क-र- त-य-ं-ी ट-र-न च-क-ी- ------------------------------------- ते नाही आले कारण त्यांची ट्रेन चुकली. 0
Tē--------ē --r--- tyān-cī -rēn---u-al-. Tē nāhī ālē kāraṇa tyān-cī ṭrēna cukalī. T- n-h- ā-ē k-r-ṇ- t-ā-̄-ī ṭ-ē-a c-k-l-. ---------------------------------------- Tē nāhī ālē kāraṇa tyān̄cī ṭrēna cukalī.
ನೀನು ಏಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? त- -ा---- /--ल- -ाह--? त- क- आल- / आल- न-ह-स? त- क- आ-ा / आ-ी न-ह-स- ---------------------- तू का आला / आली नाहीस? 0
T-----ālā--ā-ī--āh--a? Tū kā ālā/ ālī nāhīsa? T- k- ā-ā- ā-ī n-h-s-? ---------------------- Tū kā ālā/ ālī nāhīsa?
ನನಗೆ ಬರಲು ಅನುಮತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. मला--े---ा-- --व-न---नव-ह--. मल- य-ण-य-च- परव-नग- नव-हत-. म-ा य-ण-य-च- प-व-न-ी न-्-त-. ---------------------------- मला येण्याची परवानगी नव्हती. 0
Mal- yē-yāc---ara-ā--g--n----t-. Malā yēṇyācī paravānagī navhatī. M-l- y-ṇ-ā-ī p-r-v-n-g- n-v-a-ī- -------------------------------- Malā yēṇyācī paravānagī navhatī.
ನನಗೆ ಬರಲು ಅನುಮತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ. म------/---- -ा-ी--ा-ण -ल------या-ी -रव-न---न-्हत-. म- आल- / आल- न-ह- क-रण मल- य-ण-य-च- परव-नग- नव-हत-. म- आ-ो / आ-े न-ह- क-र- म-ा य-ण-य-च- प-व-न-ी न-्-त-. --------------------------------------------------- मी आलो / आले नाही कारण मला येण्याची परवानगी नव्हती. 0
M- --ō- --ē n-h- ----ṇ---a-ā--ē-y--ī-p-ra--na---n------. Mī ālō/ ālē nāhī kāraṇa malā yēṇyācī paravānagī navhatī. M- ā-ō- ā-ē n-h- k-r-ṇ- m-l- y-ṇ-ā-ī p-r-v-n-g- n-v-a-ī- -------------------------------------------------------- Mī ālō/ ālē nāhī kāraṇa malā yēṇyācī paravānagī navhatī.

ಅಮೇರಿಕಾದ ದೇಶೀಯ ಭಾಷೆಗಳು

ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧವಾದ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಶ್ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಭಾಷೆಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳು ಯುರೋಪ್ ನಿಂದ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಬಂದವು. ವಸಾಹತು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇವನ್ನು ಅಮೇರಿಕಾದ ದೇಶೀಯ ಭಾಷೆಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಗಾಧವಾದದ್ದು. ಜನರ ಅಂದಾಜಿನ ಮೇರೆಗೆ ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೬೦ ಭಾಷಾಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹುಶಃ ೧೫೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಭಾಷೆಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳು ಕೇವಲ ಕೆಲವೆ ಸಮಾನ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರ. ಅವುಗಳು ಅಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಮೇರಿಕಾದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಅಮೇರಿಕಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ವಸಾಹತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತು. ಅಮೇರಿಕಾವನ್ನು ಮೊದಲ ಜನರ ಗುಂಪು ೧೦೦೦೦ ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಮುಂಚೆ ಸೇರಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಾಂಗವು ತನ್ನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತು. ಈ ದೇಶಿಯ ಭಾಷೆಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏಷಿಯಾದ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಅಮೇರಿಕಾದ ಹಳೆಯ ಭಾಷೆಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಒಂದೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಮೇರಿಕಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ನರ ಭಾಷೆ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ. ಗುವರಾನಿ ಮತ್ತು ಕ್ವೆಚುವಾನಂತಹ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಶಿಸಿಹೋಗಿವೆ. ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾದ ಇಂಡಿಯನ್ನರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಕಾಲ ದಮನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಭಾಷೆಗಳೂ ಕಳೆದು ಹೋದವು. ಕಳೆದ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು....