ಪದಗುಚ್ಛ ಪುಸ್ತಕ

kn ಈಜು ಕೊಳದಲ್ಲಿ   »   mr जलतरण तलावात

೫೦ [ಐವತ್ತು]

ಈಜು ಕೊಳದಲ್ಲಿ

ಈಜು ಕೊಳದಲ್ಲಿ

५० [पन्नास]

50 [Pannāsa]

जलतरण तलावात

[jalataraṇa talāvāta]

ನೀವು ಅನುವಾದವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:   
ಕನ್ನಡ ಮರಾಠಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಸೆಖೆ ಇದೆ. आ----मी -ह-. आज गरम- आह-. आ- ग-म- आ-े- ------------ आज गरमी आहे. 0
āja ---am- -h-. āja garamī āhē. ā-a g-r-m- ā-ē- --------------- āja garamī āhē.
ನಾವು ಈಜು ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣವೆ? आपण----र---ल--ा---------क-? आपण जलतरण तल-व-त ज-ऊ य- क-? आ-ण ज-त-ण त-ा-ा- ज-ऊ य- क-? --------------------------- आपण जलतरण तलावात जाऊ या का? 0
Ā--ṇ- j--a-a------a-ā-ā----ā-ū-y- -ā? Āpaṇa jalataraṇa talāvāta jā'ū yā kā? Ā-a-a j-l-t-r-ṇ- t-l-v-t- j-'- y- k-? ------------------------------------- Āpaṇa jalataraṇa talāvāta jā'ū yā kā?
ನಿನಗೆ ಈಜಲು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವೇ? त-ला प-ह---स---ा-त--का? त-ल- प-ह-व-स- व-टत- क-? त-ल- प-ह-व-स- व-ट-े क-? ----------------------- तुला पोहावेसे वाटते का? 0
Tu-- ---ā-ē-ē --ṭatē kā? Tulā pōhāvēsē vāṭatē kā? T-l- p-h-v-s- v-ṭ-t- k-? ------------------------ Tulā pōhāvēsē vāṭatē kā?
ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಟವೆಲ್ ಇದೆಯೆ? तुझ---क-- टॉ--ल--ह- -ा? त-झ-य-कड- ट-व-ल आह- क-? त-झ-य-क-े ट-व-ल आ-े क-? ----------------------- तुझ्याकडे टॉवेल आहे का? 0
T-jh-āka----ŏvēla ā-- k-? Tujhyākaḍē ṭŏvēla āhē kā? T-j-y-k-ḍ- ṭ-v-l- ā-ē k-? ------------------------- Tujhyākaḍē ṭŏvēla āhē kā?
ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಈಜು ಚಡ್ಡಿ ಇದೆಯೆ? तुझ--ाक-े प-ह--याच- चड्-ी आ----ा? त-झ-य-कड- प-हण-य-च- चड-ड- आह- क-? त-झ-य-क-े प-ह-्-ा-ी च-्-ी आ-े क-? --------------------------------- तुझ्याकडे पोहण्याची चड्डी आहे का? 0
Tu--yā-aḍ--pō--ṇ-āc- --ḍ-- -h---ā? Tujhyākaḍē pōhaṇyācī caḍḍī āhē kā? T-j-y-k-ḍ- p-h-ṇ-ā-ī c-ḍ-ī ā-ē k-? ---------------------------------- Tujhyākaḍē pōhaṇyācī caḍḍī āhē kā?
ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಸ್ನಾನದ ಸೂಟು ಇದೆಯೆ? तु-्----े--ोहण्-ा---कप-े-आह-त-क-? त-झ-य-कड- प-हण-य-च- कपड- आह-त क-? त-झ-य-क-े प-ह-्-ा-े क-ड- आ-े- क-? --------------------------------- तुझ्याकडे पोहण्याचे कपडे आहेत का? 0
Tujh-----ē p---ṇy--ē -a-a-- ----a-kā? Tujhyākaḍē pōhaṇyācē kapaḍē āhēta kā? T-j-y-k-ḍ- p-h-ṇ-ā-ē k-p-ḍ- ā-ē-a k-? ------------------------------------- Tujhyākaḍē pōhaṇyācē kapaḍē āhēta kā?
ನಿನಗೆ ಈಜಲು ಬರುತ್ತದೆಯೆ? तु---प-ह---य--े-का? त-ल- प-हत- य-त- क-? त-ल- प-ह-ा य-त- क-? ------------------- तुला पोहता येते का? 0
Tu-ā ----tā-y--ē k-? Tulā pōhatā yētē kā? T-l- p-h-t- y-t- k-? -------------------- Tulā pōhatā yētē kā?
ನಿನಗೆ ಧುಮುಕಲು ಆಗುತ್ತದೆಯೆ? त-ला पा-ब--्य--स-र---खो- पाण-या--पोहता य--े--ा? त-ल- प-णब-ड-य--स-रख- ख-ल प-ण-य-त प-हत- य-त- क-? त-ल- प-ण-ु-्-ा-स-र-े ख-ल प-ण-य-त प-ह-ा य-त- क-? ----------------------------------------------- तुला पाणबुड्यांसारखे खोल पाण्यात पोहता येते का? 0
Tu------a-u-y--sā--k-- k---a -āṇy-t---ō--tā--ē---k-? Tulā pāṇabuḍyānsārakhē khōla pāṇyāta pōhatā yētē kā? T-l- p-ṇ-b-ḍ-ā-s-r-k-ē k-ō-a p-ṇ-ā-a p-h-t- y-t- k-? ---------------------------------------------------- Tulā pāṇabuḍyānsārakhē khōla pāṇyāta pōhatā yētē kā?
ನಿನಗೆ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಹಾರಲು ಆಗುತ್ತದೆಯೆ? तुला--ा-्----उडी-मा-----ेत- -ा? त-ल- प-ण-य-त उड- म-रत- य-त- क-? त-ल- प-ण-य-त उ-ी म-र-ा य-त- क-? ------------------------------- तुला पाण्यात उडी मारता येते का? 0
Tu----ā-yāta-u-- m-r--ā-yē-- -ā? Tulā pāṇyāta uḍī māratā yētē kā? T-l- p-ṇ-ā-a u-ī m-r-t- y-t- k-? -------------------------------- Tulā pāṇyāta uḍī māratā yētē kā?
ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? श-वर कुठे -हे? श-वर क-ठ- आह-? श-व- क-ठ- आ-े- -------------- शॉवर कुठे आहे? 0
Śŏ-ar---u--ē ā--? Śŏvara kuṭhē āhē? Ś-v-r- k-ṭ-ē ā-ē- ----------------- Śŏvara kuṭhē āhē?
ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕೋಣೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? क-डे--द-ण--ा--------कु-े--हे? कपड- बदलण-य-च- ख-ल- क-ठ- आह-? क-ड- ब-ल-्-ा-ी ख-ल- क-ठ- आ-े- ----------------------------- कपडे बदलण्याची खोली कुठे आहे? 0
Ka---- b-da-aṇ--c--kh-lī k--h- -h-? Kapaḍē badalaṇyācī khōlī kuṭhē āhē? K-p-ḍ- b-d-l-ṇ-ā-ī k-ō-ī k-ṭ-ē ā-ē- ----------------------------------- Kapaḍē badalaṇyācī khōlī kuṭhē āhē?
ಇಲ್ಲಿ ಈಜುಕನ್ನಡಕ ಎಲ್ಲಿದೆ? पो-ो-्-ा-ा-चष-म-----े -ह-? प-ह-ण-य-च- चष-म- क-ठ- आह-? प-ह-ण-य-च- च-्-ा क-ठ- आ-े- -------------------------- पोहोण्याचा चष्मा कुठे आहे? 0
P--ō-yā-- c--mā kuṭhē -h-? Pōhōṇyācā caṣmā kuṭhē āhē? P-h-ṇ-ā-ā c-ṣ-ā k-ṭ-ē ā-ē- -------------------------- Pōhōṇyācā caṣmā kuṭhē āhē?
ನೀರು ಆಳವಾಗಿದೆಯೆ? प--- ------े -ा? प-ण- ख-ल आह- क-? प-ण- ख-ल आ-े क-? ---------------- पाणी खोल आहे का? 0
P-ṇī--h----āh- kā? Pāṇī khōla āhē kā? P-ṇ- k-ō-a ā-ē k-? ------------------ Pāṇī khōla āhē kā?
ನೀರು ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿದೆಯೆ? पा-ी स-व-्- --- --? प-ण- स-वच-छ आह- क-? प-ण- स-व-्- आ-े क-? ------------------- पाणी स्वच्छ आहे का? 0
Pāṇ- s-acc-- āh- -ā? Pāṇī svaccha āhē kā? P-ṇ- s-a-c-a ā-ē k-? -------------------- Pāṇī svaccha āhē kā?
ನೀರು ಬೆಚ್ಚಗಿದೆಯೆ? पा-ी-गर----े-का? प-ण- गरम आह- क-? प-ण- ग-म आ-े क-? ---------------- पाणी गरम आहे का? 0
P-ṇ---ara-a āhē k-? Pāṇī garama āhē kā? P-ṇ- g-r-m- ā-ē k-? ------------------- Pāṇī garama āhē kā?
ನಾನು (ಚಳಿಯಿಂದ) ಸೆಟೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. म- -ं-ी-- ----- आ--. म- थ-ड-न- ग-रठत आह-. म- थ-ड-न- ग-र-त आ-े- -------------------- मी थंडीने गारठत आहे. 0
Mī --a--ī-- g-r--h-ta āh-. Mī thaṇḍīnē gāraṭhata āhē. M- t-a-ḍ-n- g-r-ṭ-a-a ā-ē- -------------------------- Mī thaṇḍīnē gāraṭhata āhē.
ನೀರು ಕೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. प-ण--ख---थं- आ-े. प-ण- ख-प थ-ड आह-. प-ण- ख-प थ-ड आ-े- ----------------- पाणी खूप थंड आहे. 0
Pāṇ-----pa----ṇḍ- ā-ē. Pāṇī khūpa thaṇḍa āhē. P-ṇ- k-ū-a t-a-ḍ- ā-ē- ---------------------- Pāṇī khūpa thaṇḍa āhē.
ನಾನು ಈಗ ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. आ-ा-म---ाण्-ात-- -ा------घ--- - -ि--े. आत- म- प-ण-य-त-न ब-ह-र न-घत-. / न-घत-. आ-ा म- प-ण-य-त-न ब-ह-र न-घ-ो- / न-घ-े- -------------------------------------- आता मी पाण्यातून बाहेर निघतो. / निघते. 0
Ātā----pā-yā-ūn- -ā------i--a------Nigh--ē. Ātā mī pāṇyātūna bāhēra nighatō. / Nighatē. Ā-ā m- p-ṇ-ā-ū-a b-h-r- n-g-a-ō- / N-g-a-ē- ------------------------------------------- Ātā mī pāṇyātūna bāhēra nighatō. / Nighatē.

ಅಪರಿಚಿತ ಭಾಷೆಗಳು.

ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಸಾವಿರ ಭಾಷೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅಂದಾಜಿನ ಮೇರೆಗೆ ಅವು ಸುಮಾರು ಆರರಿಂದ ಏಳು ಸಾವಿರ . ಸರಿಯಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಖಚಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಆಗದೆ ಇರುವ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳು ಇವೆ. ಈ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವಾಸಿ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರದೇಶ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಹಲವಾರು ಜನಾಂಗಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳೊಡನೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿ ತಮ್ಮದೆ ಆದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹಾಗೆಯೆ ಅಪರಿಚಿತ ಭಾಷೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾಷೆಗಳಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಗಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾಷಾ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹೊಸ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮುಂಚೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೋರೊವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದರು. ಕೋರೊವನ್ನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹಲವು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ೧೦೦೦ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾತನಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋರೊ ಬರವಣಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಕೋರೊ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧಕರು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರೊ ಟಿಬೇಟಿಯನ್-ಬರ್ಮಾ ಭಾಷಾಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಏಷ್ಯಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸುಮಾರು ೩೦೦ ಭಾಷೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ಕೋರೊ ಮಾತ್ರ ಈ ಯಾವುದೆ ಭಾಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅದು ತನ್ನದೆ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ದುರದೃಷ್ಟಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಲ್ಪ ಭಾಷೆಗಳು ಬೇಗ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹಲವೊಮ್ಮೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೋರೊ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಶಾಕಿರಣ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಶ್ರವ್ಯ ಶಬ್ದಕೋಶದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.