ಪದಗುಚ್ಛ ಪುಸ್ತಕ

kn ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದು - ಬೇಕಾಗಿರುವುದು / ಬಯಸುವುದು   »   mr गरज असणे – इच्छा करणे

೬೯ [ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು]

ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದು - ಬೇಕಾಗಿರುವುದು / ಬಯಸುವುದು

ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದು - ಬೇಕಾಗಿರುವುದು / ಬಯಸುವುದು

६९ [एकोणसत्तर]

69 [Ēkōṇasattara]

गरज असणे – इच्छा करणे

[garaja asaṇē – icchā karaṇē]

ನೀವು ಅನುವಾದವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:   
ಕನ್ನಡ ಮರಾಠಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು
ನನಗೆ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. म-ा--िछ-न-य----ग-- आह-. मल- व-छ-न-य-च- गरज आह-. म-ा व-छ-न-य-च- ग-ज आ-े- ----------------------- मला विछान्याची गरज आहे. 0
mal--v-----'-----gar-j- āh-. malā vichān'yācī garaja āhē. m-l- v-c-ā-'-ā-ī g-r-j- ā-ē- ---------------------------- malā vichān'yācī garaja āhē.
ನಾನು ಮಲಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. म-ा-----य-- -ह-. मल- झ-प-यच- आह-. म-ा झ-प-य-े आ-े- ---------------- मला झोपायचे आहे. 0
M-lā-jh-p----- ---. Malā jhōpāyacē āhē. M-l- j-ō-ā-a-ē ā-ē- ------------------- Malā jhōpāyacē āhē.
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಇದೆಯೇ? इथे वि--न- आह- का? इथ- व-छ-न- आह- क-? इ-े व-छ-न- आ-े क-? ------------------ इथे विछाना आहे का? 0
I--ē----h--ā āhē-kā? Ithē vichānā āhē kā? I-h- v-c-ā-ā ā-ē k-? -------------------- Ithē vichānā āhē kā?
ನನಗೆ (ಒಂದು) ದೀಪ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. म-- -ि-्-ा----रज आह-. मल- द-व-य-च- गरज आह-. म-ा द-व-य-च- ग-ज आ-े- --------------------- मला दिव्याची गरज आहे. 0
Ma-ā-d-vyā-ī g--aja-āh-. Malā divyācī garaja āhē. M-l- d-v-ā-ī g-r-j- ā-ē- ------------------------ Malā divyācī garaja āhē.
ನಾನು ಓದಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ म-ा -ाच------ह-. मल- व-च-यच- आह-. म-ा व-च-य-े आ-े- ---------------- मला वाचायचे आहे. 0
Ma-ā---c-y-cē ā-ē. Malā vācāyacē āhē. M-l- v-c-y-c- ā-ē- ------------------ Malā vācāyacē āhē.
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪ ಇದೆಯೆ? इ-े-द-वा-आ-े का? इथ- द-व- आह- क-? इ-े द-व- आ-े क-? ---------------- इथे दिवा आहे का? 0
I-h- ---ā -h--kā? Ithē divā āhē kā? I-h- d-v- ā-ē k-? ----------------- Ithē divā āhē kā?
ನನಗೆ (ಒಂದು) ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. मल- टे-िफ-नच--ग-- ---. मल- ट-ल-फ-नच- गरज आह-. म-ा ट-ल-फ-न-ी ग-ज आ-े- ---------------------- मला टेलिफोनची गरज आहे. 0
M--- ṭ-li-h--acī -ar----ā--. Malā ṭēliphōnacī garaja āhē. M-l- ṭ-l-p-ō-a-ī g-r-j- ā-ē- ---------------------------- Malā ṭēliphōnacī garaja āhē.
ನಾನು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. म-- --न कर---ा--ह-. मल- फ-न कर-यच- आह-. म-ा फ-न क-ा-च- आ-े- ------------------- मला फोन करायचा आहे. 0
Ma-ā--h----ka--yac- ā-ē. Malā phōna karāyacā āhē. M-l- p-ō-a k-r-y-c- ā-ē- ------------------------ Malā phōna karāyacā āhē.
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇದೆಯೆ? इथे---लिफ-न -हे क-? इथ- ट-ल-फ-न आह- क-? इ-े ट-ल-फ-न आ-े क-? ------------------- इथे टेलिफोन आहे का? 0
It-- ṭ--i-hō-a-ā-ē k-? Ithē ṭēliphōna āhē kā? I-h- ṭ-l-p-ō-a ā-ē k-? ---------------------- Ithē ṭēliphōna āhē kā?
ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. म-ा कॅ-े – य----गर--आहे. मल- क-म- – य-च- गरज आह-. म-ा क-म- – य-च- ग-ज आ-े- ------------------------ मला कॅमे – याची गरज आहे. 0
Ma-ā -ĕ---- yā-- g-r--a-ā-ē. Malā kĕmē – yācī garaja āhē. M-l- k-m- – y-c- g-r-j- ā-ē- ---------------------------- Malā kĕmē – yācī garaja āhē.
ನಾನು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. मल- फ-ट--का-ा-----ह--. मल- फ-ट- क-ढ-यच- आह-त. म-ा फ-ट- क-ढ-य-े आ-े-. ---------------------- मला फोटो काढायचे आहेत. 0
Malā --ōṭō -āḍhā--cē ---ta. Malā phōṭō kāḍhāyacē āhēta. M-l- p-ō-ō k-ḍ-ā-a-ē ā-ē-a- --------------------------- Malā phōṭō kāḍhāyacē āhēta.
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದೆಯೆ? इ-- --मे---आह- --? इथ- क-म-र- आह- क-? इ-े क-म-र- आ-े क-? ------------------ इथे कॅमेरा आहे का? 0
I-hē--ĕ-ē----hē--ā? Ithē kĕmērā āhē kā? I-h- k-m-r- ā-ē k-? ------------------- Ithē kĕmērā āhē kā?
ನನಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. मल- संगण-ाची---- --े. मल- स-गणक-च- गरज आह-. म-ा स-ग-क-च- ग-ज आ-े- --------------------- मला संगणकाची गरज आहे. 0
Mal--s-ṅ-aṇ----ī------a--hē. Malā saṅgaṇakācī garaja āhē. M-l- s-ṅ-a-a-ā-ī g-r-j- ā-ē- ---------------------------- Malā saṅgaṇakācī garaja āhē.
ನಾನು ಒಂದು ಈ-ಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. मला ----- ----ायचा---े. मल- ई-म-ल प-ठव-यच- आह-. म-ा ई-म-ल प-ठ-ा-च- आ-े- ----------------------- मला ई-मेल पाठवायचा आहे. 0
Mal-----ē-a -ā-h-vāyacā-ā--. Malā ī-mēla pāṭhavāyacā āhē. M-l- ī-m-l- p-ṭ-a-ā-a-ā ā-ē- ---------------------------- Malā ī-mēla pāṭhavāyacā āhē.
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದೆಯೆ? इथे--ंग----हे-क-? इथ- स-गणक आह- क-? इ-े स-ग-क आ-े क-? ----------------- इथे संगणक आहे का? 0
It-ē-saṅ-aṇak- āh--kā? Ithē saṅgaṇaka āhē kā? I-h- s-ṅ-a-a-a ā-ē k-? ---------------------- Ithē saṅgaṇaka āhē kā?
ನನಗೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಬೇಕು. मल---ेखण-ची---- आ--. मल- ल-खण-च- गरज आह-. म-ा ल-ख-ी-ी ग-ज आ-े- -------------------- मला लेखणीची गरज आहे. 0
M--ā lē-ha-ī-ī gara-- āhē. Malā lēkhaṇīcī garaja āhē. M-l- l-k-a-ī-ī g-r-j- ā-ē- -------------------------- Malā lēkhaṇīcī garaja āhē.
ನಾನು ಏನನ್ನೋ ಬರೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. म-ा-क--- लिहा----आ--. मल- क-ह- ल-ह-यच- आह-. म-ा क-ह- ल-ह-य-े आ-े- --------------------- मला काही लिहायचे आहे. 0
Malā---h- lih-ya----hē. Malā kāhī lihāyacē āhē. M-l- k-h- l-h-y-c- ā-ē- ----------------------- Malā kāhī lihāyacē āhē.
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಗದಹಾಳೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಇವೆಯೆ? इथे -ा-- - -ेखण- --े क-? इथ- क-गद व ल-खण- आह- क-? इ-े क-ग- व ल-ख-ी आ-े क-? ------------------------ इथे कागद व लेखणी आहे का? 0
It-ē --g--a--a l-k-a-ī ā-ē kā? Ithē kāgada va lēkhaṇī āhē kā? I-h- k-g-d- v- l-k-a-ī ā-ē k-? ------------------------------ Ithē kāgada va lēkhaṇī āhē kā?

ಯಾಂತ್ರಿಕ ಭಾಷಾಂತರ

ಯಾರು ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿಸ ಬಯಸುತ್ತಾರೊ ಅವರು ತುಂಬ ಹಣ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿನಿರತ ದುಬಾಷಿಗಳು ಅಥವಾ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ. ಅದರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಂತ್ರಾಂಶ ಯಂತ್ರಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಣಕಯಂತ್ರಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಹಲವು ಕಾಲಗಳಿಂದ ಅವರು ಭಾಷಾಂತರದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತಹ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮವಿಧಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಯಂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಾಂತರಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಳಪೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವಿಧಿ ಆಯೋಜಕರ ತಪ್ಪು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಭಾಷೆಗಳು ಅತಿ ಜಟಿಲವಾದ ರಚನೆಗಳು. ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳು ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗಣಿತದ ಸರಳ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಅಶಕ್ತ. ಒಂದು ಭಾಷಾಂತರದ ಕ್ರಮವಿಧಿ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರು ಸಾವಿರಾರು ಪದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅದು ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಗಣಕಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದು ಸುಲಭ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಒಂದು ಗಣಕಯಂತ್ರ ಯಾವ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದು ಯಾವ ಪದಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಅದು ಯಾವ ಭಾಷೆಗೆ ಏನು ವಿಶಿಷ್ಟ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪದ್ಧತಿ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ತಂತಾನೆಯೆ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇಷ್ಟಾದರು ಗಣಕಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾನವನನ್ನು ಕದಲಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾಷೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಂತ್ರಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯನ ಮಿದುಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ದುಬಾಷಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾದ ಪಠ್ಯಗಳ ಭಾಷಾಂತರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಪದ್ಯಗಳು,ಕಾವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಧಾತುವಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಭಾಷೆಯ ಅರಿವಿನಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತವೆ. ಅದು ಹಾಗಿರುವುದೆ ಸರಿ....