ಪದಗುಚ್ಛ ಪುಸ್ತಕ

kn ಗುಣವಾಚಕಗಳು ೧   »   mr विशेषणे १

೭೮ [ಎಪ್ಪತೆಂಟು]

ಗುಣವಾಚಕಗಳು ೧

ಗುಣವಾಚಕಗಳು ೧

७८ [अठ्ठ्याहत्तर]

78 [Aṭhṭhyāhattara]

विशेषणे १

[viśēṣaṇē 1]

ನೀವು ಅನುವಾದವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:   
ಕನ್ನಡ ಮರಾಠಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆ. म्--त-र- स----ी म-ह-त-र- स-त-र- म-ह-त-र- स-त-र- --------------- म्हातारी स्त्री 0
mhātār- s--ī mhātārī strī m-ā-ā-ī s-r- ------------ mhātārī strī
ಒಬ್ಬ ದಪ್ಪ ಮಹಿಳೆ. ल--ठ स्त्-ी लठ-ठ स-त-र- ल-्- स-त-र- ----------- लठ्ठ स्त्री 0
la--ṭ-a ---ī laṭhṭha strī l-ṭ-ṭ-a s-r- ------------ laṭhṭha strī
ಒಬ್ಬ ಕುತೂಹಲವುಳ್ಳ ಮಹಿಳೆ. जिज्ञ-स- --त्-ी ज-ज-ञ-स- स-त-र- ज-ज-ञ-स- स-त-र- --------------- जिज्ञासू स्त्री 0
j-j-ās- strī jijñāsū strī j-j-ā-ū s-r- ------------ jijñāsū strī
ಒಂದು ಹೊಸ ಗಾಡಿ. न--- -ार नव-न क-र न-ी- क-र -------- नवीन कार 0
navīna ---a navīna kāra n-v-n- k-r- ----------- navīna kāra
ಒಂದು ವೇಗವಾದ ಗಾಡಿ. वेगवान क-र व-गव-न क-र व-ग-ा- क-र ---------- वेगवान कार 0
vē--v--a ---a vēgavāna kāra v-g-v-n- k-r- ------------- vēgavāna kāra
ಒಂದು ಹಿತಕರವಾದ ಗಾಡಿ. आरा----ी--ार आर-मद-य- क-र आ-ा-द-य- क-र ------------ आरामदायी कार 0
ār--a-āyī---ra ārāmadāyī kāra ā-ā-a-ā-ī k-r- -------------- ārāmadāyī kāra
ಒಂದು ನೀಲಿ ಅಂಗಿ. न-ळ--प--ाख न-ळ- प-ष-ख न-ळ- प-ष-ख ---------- नीळा पोषाख 0
n--ā--ōṣāk-a nīḷā pōṣākha n-ḷ- p-ṣ-k-a ------------ nīḷā pōṣākha
ಒಂದು ಕೆಂಪು ಅಂಗಿ. लाल-पो--ख ल-ल प-ष-ख ल-ल प-ष-ख --------- लाल पोषाख 0
lā-- pō----a lāla pōṣākha l-l- p-ṣ-k-a ------------ lāla pōṣākha
ಒಂದು ಹಸಿರು ಅಂಗಿ. ह------ोष-ख ह-रव- प-ष-ख ह-र-ा प-ष-ख ----------- हिरवा पोषाख 0
h--a-ā -ō-ākha hiravā pōṣākha h-r-v- p-ṣ-k-a -------------- hiravā pōṣākha
ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚೀಲ. काळ- बॅग क-ळ- ब-ग क-ळ- ब-ग -------- काळी बॅग 0
k--ī-bĕga kāḷī bĕga k-ḷ- b-g- --------- kāḷī bĕga
ಒಂದು ಕಂದು ಚೀಲ. त----ी -ॅग तपक-र- ब-ग त-क-र- ब-ग ---------- तपकिरी बॅग 0
ta----rī-bĕga tapakirī bĕga t-p-k-r- b-g- ------------- tapakirī bĕga
ಒಂದು ಬಿಳಿ ಚೀಲ. प--ढरी-ब-ग प--ढर- ब-ग प-ं-र- ब-ग ---------- पांढरी बॅग 0
p-ṇ----ī--ĕ-a pāṇḍharī bĕga p-ṇ-h-r- b-g- ------------- pāṇḍharī bĕga
ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ. च----े ल-क च--गल- ल-क च-ं-ल- ल-क ---------- चांगले लोक 0
cāṅ-al- -ō-a cāṅgalē lōka c-ṅ-a-ē l-k- ------------ cāṅgalē lōka
ವಿನೀತ ಜನ. नम-र ल-क नम-र ल-क न-्- ल-क -------- नम्र लोक 0
n-m-- ---a namra lōka n-m-a l-k- ---------- namra lōka
ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಜನ. इ-ट-े-्टि-ग-/ ----ष्ट---्ण-लोक इ-टर-स-ट--ग / व-श-ष-टप-र-ण ल-क इ-ट-े-्-ि-ग / व-श-ष-ट-ू-्- ल-क ------------------------------ इंटरेस्टिंग / वैशिष्टपूर्ण लोक 0
iṇ-a--sṭ--ga/--a--iṣ-ap-r------a iṇṭarēsṭiṅga/ vaiśiṣṭapūrṇa lōka i-ṭ-r-s-i-g-/ v-i-i-ṭ-p-r-a l-k- -------------------------------- iṇṭarēsṭiṅga/ vaiśiṣṭapūrṇa lōka
ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು. प-रेमळ-म--े प-र-मळ म-ल- प-र-म- म-ल- ----------- प्रेमळ मुले 0
p-ē-a-a----ē prēmaḷa mulē p-ē-a-a m-l- ------------ prēmaḷa mulē
ನಿರ್ಲಜ್ಜ ಮಕ್ಕಳು उद्धट मुले उद-धट म-ल- उ-्-ट म-ल- ---------- उद्धट मुले 0
ud'dhaṭ- --lē ud'dhaṭa mulē u-'-h-ṭ- m-l- ------------- ud'dhaṭa mulē
ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು. स-स-व---ी-मुले स-स-वभ-व- म-ल- स-स-व-ा-ी म-ल- -------------- सुस्वभावी मुले 0
su-v--hāvī--u-ē susvabhāvī mulē s-s-a-h-v- m-l- --------------- susvabhāvī mulē

ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳು ಕೇಳಿದ್ದ ಪದಗಳ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಕನಸು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಏನು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸಬಹುದು. ಇದುವರೆಗೆ ಈ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಲ್ಲ. ಅತಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೂಡ ಯಾವ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.. ಬೇರೆಯವರು ಏನನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾರೊ ಅದು ಅವರ ಗುಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆಯವರು ಏನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗ ತೋರಿಸಿದೆ. ಕೇಳಿದ ಪದಗಳನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಯೋಗ ಪುರುಷರ ಮಿದುಳಿನ ತರಂಗಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು. ನಾವು ಏನನ್ನಾದರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮಿದುಳು ಚುರುಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೇಳಿದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಚಿತವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ನಮೂನೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ನಮೂನೆಯನ್ನು ವಿದ್ಯುದ್ವಾರಗಳ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಈ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಗಣಕಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಧ್ವನಿನಮೂನೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದ ಪದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಈ ಸೂತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವೂ ಒಂದು ಖಚಿತ ಸಂಕೇತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಕೇತ ಯಾವಾಗಲು ಪದದ ಶಬ್ಧದ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು 'ಕೇವಲ' ಒಂದು ಶ್ರವ್ಯ ಸಂಕೇತವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಶಬ್ಧದ ನಮೂನೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆ ಪದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಪುರುಷರು ನಿಜವಾದ ಹಾಗೂ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಪದದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪದಗಳ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಗುರುತು ಹಿಡಿದ ಪದಗಳನ್ನು ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಆಯಿತು. ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಚಿತ್ರಪಟದ ಮೇಲೆ ತೋರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೂ ಸಾಧ್ಯ. ಸಂಶೋಧಕರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೆ ಭಾಷಾಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಕನಸು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ......