ਪ੍ਹੈਰਾ ਕਿਤਾਬ

pa ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿੱਚ   »   zh 在 动物园 里 。

43 [ਤਰਤਾਲੀ]

ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿੱਚ

ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿੱਚ

43[四十三]

43 [Sìshísān]

在 动物园 里 。

[zài dòngwùyuán lǐ.]

ਚੁਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ:   
ਪੰਜਾਬੀ ਚੀਨੀ (ਸਰਲੀਕਿਰਤ) ਖੇਡੋ ਹੋਰ
ਚਿੜੀਆਘਰ ਉੱਥੇ ਹੈ। 动-园 -----。 动物园 在 那边 。 动-园 在 那- 。 ---------- 动物园 在 那边 。 0
Dòn--ù---- -ài n----ān. Dòngwùyuán zài nà biān. D-n-w-y-á- z-i n- b-ā-. ----------------------- Dòngwùyuán zài nà biān.
ਜਿਰਾਫ ਉੱਥੇ ਹੈ। 长-鹿-- -边-。 长颈鹿 在 那边 。 长-鹿 在 那- 。 ---------- 长颈鹿 在 那边 。 0
Ch--gjǐ---ù-z-- -à ---n. Chángjǐnglù zài nà biān. C-á-g-ǐ-g-ù z-i n- b-ā-. ------------------------ Chángjǐnglù zài nà biān.
ਭਾਲੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 熊 - 在 哪里-? 熊 都 在 哪里 ? 熊 都 在 哪- ? ---------- 熊 都 在 哪里 ? 0
Xi-n--dō- z----ǎl-? Xióng dōu zài nǎlǐ? X-ó-g d-u z-i n-l-? ------------------- Xióng dōu zài nǎlǐ?
ਹਾਥੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 大- --在--里 ? 大象 都 在 哪里 ? 大- 都 在 哪- ? ----------- 大象 都 在 哪里 ? 0
Dà--i-----ōu -à--nǎ-ǐ? Dà xiàng dōu zài nǎlǐ? D- x-à-g d-u z-i n-l-? ---------------------- Dà xiàng dōu zài nǎlǐ?
ਸੱਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 蛇 都 在--- ? 蛇 都 在 哪里 ? 蛇 都 在 哪- ? ---------- 蛇 都 在 哪里 ? 0
Sh- d-u z-i--ǎ--? Shé dōu zài nǎlǐ? S-é d-u z-i n-l-? ----------------- Shé dōu zài nǎlǐ?
ਸ਼ੇਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 狮子 - 在 哪--? 狮子 都 在 哪里 ? 狮- 都 在 哪- ? ----------- 狮子 都 在 哪里 ? 0
S-ī-i---- zài---lǐ? Shīzi dōu zài nǎlǐ? S-ī-i d-u z-i n-l-? ------------------- Shīzi dōu zài nǎlǐ?
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਹੈ। 我-有-一台 照-- 。 我 有 一台 照相机 。 我 有 一- 照-机 。 ------------ 我 有 一台 照相机 。 0
Wǒ -ǒ--y---ái-zhà----n-jī. Wǒ yǒu yī tái zhàoxiàngjī. W- y-u y- t-i z-à-x-à-g-ī- -------------------------- Wǒ yǒu yī tái zhàoxiàngjī.
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਨੇ – ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਹੈ। 我 也---一- -影-影机-。 我 也 有 一台 电影摄影机 。 我 也 有 一- 电-摄-机 。 ---------------- 我 也 有 一台 电影摄影机 。 0
Wǒ-y-yǒ- -- -ái di--y-ng---èy-n--ī. Wǒ yěyǒu yī tái diànyǐng shèyǐngjī. W- y-y-u y- t-i d-à-y-n- s-è-ǐ-g-ī- ----------------------------------- Wǒ yěyǒu yī tái diànyǐng shèyǐngjī.
ਬੈਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 电池 ---里-? 电池 在 哪里 ? 电- 在 哪- ? --------- 电池 在 哪里 ? 0
D----hí---- --l-? Diànchí zài nǎlǐ? D-à-c-í z-i n-l-? ----------------- Diànchí zài nǎlǐ?
ਪੇੰਗੁਈਨ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? 企--都-在-哪里 ? 企鹅 都 在 哪里 ? 企- 都 在 哪- ? ----------- 企鹅 都 在 哪里 ? 0
Qì'é -ōu z-i---l-? Qì'é dōu zài nǎlǐ? Q-'- d-u z-i n-l-? ------------------ Qì'é dōu zài nǎlǐ?
ਕੰਗਾਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? 袋鼠-都 在-哪--? 袋鼠 都 在 哪里 ? 袋- 都 在 哪- ? ----------- 袋鼠 都 在 哪里 ? 0
Dà---ǔ--ō- --i nǎl-? Dàishǔ dōu zài nǎlǐ? D-i-h- d-u z-i n-l-? -------------------- Dàishǔ dōu zài nǎlǐ?
ਗੈਂਡੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? 犀牛-- ---- ? 犀牛 都 在 哪里 ? 犀- 都 在 哪- ? ----------- 犀牛 都 在 哪里 ? 0
X-n-- d-u --- n---? Xīniú dōu zài nǎlǐ? X-n-ú d-u z-i n-l-? ------------------- Xīniú dōu zài nǎlǐ?
ਪਖਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 厕--- -里-? 厕所 在 哪里 ? 厕- 在 哪- ? --------- 厕所 在 哪里 ? 0
Cè----zài nǎlǐ? Cèsuǒ zài nǎlǐ? C-s-ǒ z-i n-l-? --------------- Cèsuǒ zài nǎlǐ?
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਫੇ ਹੈ। 那- 有 一- 咖-厅-。 那边 有 一间 咖啡厅 。 那- 有 一- 咖-厅 。 ------------- 那边 有 一间 咖啡厅 。 0
Nà --ā--y---yī----- k---i t-ng. Nà biān yǒu yī jiàn kāfēi tīng. N- b-ā- y-u y- j-à- k-f-i t-n-. ------------------------------- Nà biān yǒu yī jiàn kāfēi tīng.
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ। 那--有 -- -店-。 那边 有 一家 饭店 。 那- 有 一- 饭- 。 ------------ 那边 有 一家 饭店 。 0
N---i-n y-u-yīj-- -àn--à-. Nà biān yǒu yījiā fàndiàn. N- b-ā- y-u y-j-ā f-n-i-n- -------------------------- Nà biān yǒu yījiā fàndiàn.
ਊਂਠ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 骆驼-都-- 哪里-? 骆驼 都 在 哪里 ? 骆- 都 在 哪- ? ----------- 骆驼 都 在 哪里 ? 0
L----ó-dōu-z-i-nǎlǐ? Luòtuó dōu zài nǎlǐ? L-ò-u- d-u z-i n-l-? -------------------- Luòtuó dōu zài nǎlǐ?
ਗੁਰਿੱਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 大猩----斑- --- ---? 大猩猩 和 斑马 都 在 哪里 ? 大-猩 和 斑- 都 在 哪- ? ----------------- 大猩猩 和 斑马 都 在 哪里 ? 0
D--xī---īn- hé --nm- --u-zà- ----? Dà xīngxīng hé bānmǎ dōu zài nǎlǐ? D- x-n-x-n- h- b-n-ǎ d-u z-i n-l-? ---------------------------------- Dà xīngxīng hé bānmǎ dōu zài nǎlǐ?
ਬਘਿਆੜ ਅਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 老- 和-鳄鱼------ ? 老虎 和 鳄鱼 都 在哪里 ? 老- 和 鳄- 都 在-里 ? --------------- 老虎 和 鳄鱼 都 在哪里 ? 0
Lǎ--ǔ-h- -y--dōu--à---ǎ--? Lǎohǔ hé èyú dōu zài nǎlǐ? L-o-ǔ h- è-ú d-u z-i n-l-? -------------------------- Lǎohǔ hé èyú dōu zài nǎlǐ?

ਬਾਸਕ ਭਾਸ਼ਾ

ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੈਨਿਸ਼, ਕੈਟਾਲੋਨੀਅਨ, ਗੈਲੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਬਾਸਕ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਬਾਸਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਰੋਮਨੈਸਕ ਮੂਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੈਨਿਸ਼-ਫ੍ਰੈਂਚ ਬਾਰਡਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 800,000 ਲੋਕ ਬਾਸਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਬਾਸਕ ਨੂੰ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ, ਬਾਸਕ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ, ਬਾਸਕ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਛੱਡੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਵ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅਨੁਵੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਬਤਾਂ ਅਤੇ ਤੱਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਸਕ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕੱਲਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੰਡੋ-ਯੂਰੋਪੀਅਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। Basques ਸ਼ਬਦ ਲੈਟਿਨ ਸ਼ਬਦ vascones ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਬਾਸਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ Euskaldunak , ਜਾਂ ਬਾਸਕ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯੁਸਕਾਰਾ (Euskara) ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੁਸਕਾਰਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਲਈ, ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਸ੍ਰੋਤ ਮੋਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਬਾਸਕ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ੀ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਸਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਸਕ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਬਾਸਕ ਜਾਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਸਕ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਮੋਜੂਦ ਹਨ। ਇਸਲਈ, ਬਾਸਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਬਾਸਕ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ‘ El Che ’ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਾਮ ਹੈ - ... ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੈ, Guevara !