ਪ੍ਹੈਰਾ ਕਿਤਾਬ

pa ਖਰੀਦਦਾਰੀ   »   zh 购物

54 [ਚੁਰੰਜਾ]

ਖਰੀਦਦਾਰੀ

ਖਰੀਦਦਾਰੀ

54[五十四]

54 [Wǔshísì]

购物

[gòuwù]

ਚੁਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ:   
ਪੰਜਾਬੀ ਚੀਨੀ (ਸਰਲੀਕਿਰਤ) ਖੇਡੋ ਹੋਰ
ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 我-要-买 -- 礼--。 我 要 买 一个 礼物 。 我 要 买 一- 礼- 。 ------------- 我 要 买 一个 礼物 。 0
w- -ā-m-i--īg------. wǒ yāomǎi yīgè lǐwù. w- y-o-ǎ- y-g- l-w-. -------------------- wǒ yāomǎi yīgè lǐwù.
ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ। 但-是 -要 太贵---。 但 是 不要 太贵 的 。 但 是 不- 太- 的 。 ------------- 但 是 不要 太贵 的 。 0
Dà--h- b-y-o--à---u--de. Dànshì bùyào tài guì de. D-n-h- b-y-o t-i g-ì d-. ------------------------ Dànshì bùyào tài guì de.
ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਬੈਗ? 或- 一个 手-包 ? 或许 一个 手提包 ? 或- 一- 手-包 ? ----------- 或许 一个 手提包 ? 0
H-òxǔ--īg--sh-utí b--? Huòxǔ yīgè shǒutí bāo? H-ò-ǔ y-g- s-ǒ-t- b-o- ---------------------- Huòxǔ yīgè shǒutí bāo?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 您 要 -么--色 的-? 您 要 什么 颜色 的 ? 您 要 什- 颜- 的 ? ------------- 您 要 什么 颜色 的 ? 0
Nín yà---hénm- y-ns- -e? Nín yào shénme yánsè de? N-n y-o s-é-m- y-n-è d-? ------------------------ Nín yào shénme yánsè de?
ਕਾਲਾ,ਭੂਰਾ ਜਾਂ ਸਫੈਦ? 黑-的--棕色---是-白-的-? 黑色的, 棕色的 还是 白色的 ? 黑-的- 棕-的 还- 白-的 ? ----------------- 黑色的, 棕色的 还是 白色的 ? 0
Hē-s- -e- z-n-sè--- há-s-ì bá------? Hēisè de, zōngsè de háishì báisè de? H-i-è d-, z-n-s- d- h-i-h- b-i-è d-? ------------------------------------ Hēisè de, zōngsè de háishì báisè de?
ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ? 一个 -的 还- -个-----提-) ? 一个 大的 还是 一个 小的(手提包) ? 一- 大- 还- 一- 小-(-提-) ? --------------------- 一个 大的 还是 一个 小的(手提包) ? 0
Y--- -à -- h--shì-yī-è xiǎ- -------utí--āo-? Yīgè dà de háishì yīgè xiǎo de (shǒutí bāo)? Y-g- d- d- h-i-h- y-g- x-ǎ- d- (-h-u-í b-o-? -------------------------------------------- Yīgè dà de háishì yīgè xiǎo de (shǒutí bāo)?
ਕੀ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ / ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 我--以 -一--吗-? 我 可以 看一下 吗 ? 我 可- 看-下 吗 ? ------------ 我 可以 看一下 吗 ? 0
W- kěyǐ kàn-y-xià-ma? Wǒ kěyǐ kàn yīxià ma? W- k-y- k-n y-x-à m-? --------------------- Wǒ kěyǐ kàn yīxià ma?
ਕੀ ਇਹ ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ? 是-真皮的-吗-? 是 真皮的 吗 ? 是 真-的 吗 ? --------- 是 真皮的 吗 ? 0
Shì-z-ēn----e-m-? Shì zhēnpí de ma? S-ì z-ē-p- d- m-? ----------------- Shì zhēnpí de ma?
ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਣਾਵਟੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ? 还是 人-革 ? 还是 人造革 ? 还- 人-革 ? -------- 还是 人造革 ? 0
H-is-------ào--? Háishì rénzàogé? H-i-h- r-n-à-g-? ---------------- Háishì rénzàogé?
ਬਿਲਕੁਲ,ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। 当--------了 。 当然 是 纯皮的 了 。 当- 是 纯-的 了 。 ------------ 当然 是 纯皮的 了 。 0
D-n--á- -h--c--- -í-----. Dāngrán shì chún pí dele. D-n-r-n s-ì c-ú- p- d-l-. ------------------------- Dāngrán shì chún pí dele.
ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। 这--- --好的-质- 啊 。 这 可是 特别好的 质量 啊 。 这 可- 特-好- 质- 啊 。 ---------------- 这 可是 特别好的 质量 啊 。 0
Zhè kě----tè-ié---o -e z-ìli-ng--. Zhè kěshì tèbié hǎo de zhìliàng a. Z-è k-s-ì t-b-é h-o d- z-ì-i-n- a- ---------------------------------- Zhè kěshì tèbié hǎo de zhìliàng a.
ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਂਡਬੈਗ ਸਚਮੁੱਚ ਕਾਫੀ ਸਸਤਾ ਹੈ। 这- --包 确实 - 物-价- 。 这个 手提包 确实 是 物美价廉 。 这- 手-包 确- 是 物-价- 。 ------------------ 这个 手提包 确实 是 物美价廉 。 0
Zh-g- --ǒ--í---o---è-h- s-ì--ù-----ià---án. Zhège shǒutí bāo quèshí shì wùměi jià lián. Z-è-e s-ǒ-t- b-o q-è-h- s-ì w-m-i j-à l-á-. ------------------------------------------- Zhège shǒutí bāo quèshí shì wùměi jià lián.
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। 我-喜欢 。 我 喜欢 。 我 喜- 。 ------ 我 喜欢 。 0
W-------n. Wǒ xǐhuān. W- x-h-ā-. ---------- Wǒ xǐhuān.
ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦ / ਲਵਾਂਗਾ / ਲਵਾਂਗੀ। 我-- 这个-- 。 我 要 这个 了 。 我 要 这- 了 。 ---------- 我 要 这个 了 。 0
Wǒ ----zh--ele. Wǒ yào zhègele. W- y-o z-è-e-e- --------------- Wǒ yào zhègele.
ਕੀ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਾ ਸਕਦਾ / ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 我 ---换-吗-? 我 能 退换 吗 ? 我 能 退- 吗 ? ---------- 我 能 退换 吗 ? 0
W----n- t--huà---a? Wǒ néng tuìhuàn ma? W- n-n- t-ì-u-n m-? ------------------- Wǒ néng tuìhuàn ma?
ਜ਼ਰੂਰ। 当然 - 。 当然 了 。 当- 了 。 ------ 当然 了 。 0
D-n-rán--. Dāngránle. D-n-r-n-e- ---------- Dāngránle.
ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਾਂਗ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। 我们-把 它 包装成 礼品 。 我们 把 它 包装成 礼品 。 我- 把 它 包-成 礼- 。 --------------- 我们 把 它 包装成 礼品 。 0
W-m---b--t--b--z-u-n- -hén- --pǐ-. Wǒmen bǎ tā bāozhuāng chéng lǐpǐn. W-m-n b- t- b-o-h-ā-g c-é-g l-p-n- ---------------------------------- Wǒmen bǎ tā bāozhuāng chéng lǐpǐn.
ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਊਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 那----是 --- 。 那 对面 是 收银台 。 那 对- 是 收-台 。 ------------ 那 对面 是 收银台 。 0
Nà -u--iàn-s-ì-sh----n--á-. Nà duìmiàn shì shōuyín tái. N- d-ì-i-n s-ì s-ō-y-n t-i- --------------------------- Nà duìmiàn shì shōuyín tái.

ਕੌਣ ਕਿਸਨੂੰ ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੀ ਹੈ?

ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 700 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸਲਈ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਮਝ-ਸਮਰੱਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਨਾਲ ਦੋ ਰੁਪਾਂਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰੁਪਾਂਤਰ ਮੌਖਿਕ ਆਪਸੀ ਸਮਝ-ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਰੁਪਾਂਤਰ ਲਿਖਤੀ ਆਪਸੀ-ਸਮਝ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਡੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਨੇੜਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਰੁਪਾਂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ, ਇਹ ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ, ਦੋਹਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਯੋਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਜਾਂ ਥਾਈ ਅਤੇ ਲਾਉਸ਼ੀਅਨ ਇਸਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਆਪਸੀ-ਸਮਝ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਰੂਪ ਕਿਸਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੌਰਟਗੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੌਰਟਗੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੀਅਨਜ਼ ਵੀ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜਰਮਨ ਇਸਤੋਂ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਚਾਰਣ ਜਾਂ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ...