คู่มือสนทนา

th คน   »   hr Osobe

1 [หนึ่ง]

คน

คน

1 [jedan]

Osobe

คุณสามารถคลิกที่ช่องว่างเพื่อดูข้อความหรือ:   

ไทย โครเอเชีย เล่น มากกว่า
ผม♂ / ดิฉัน♀ ja ja 0
ผมและ คุณ♂ / ดิฉันและ คุณ♀ ja i ti ja i ti 0
เราทั้งสอง na- d---e nas dvoje 0
   
เขา on on 0
เขา และ เธอ on i o-a on i ona 0
เขาทั้งสอง nj-- d---e njih dvoje 0
   
ผู้ชาย mu-----c muškarac 0
ผู้หญิง že-a žena 0
เด็ก di---e dijete 0
   
ครอบครัว je--- o-----j jedna obitelj 0
ครอบครัว ของผม♂ / ของดิฉัน♀ mo-- o-----j moja obitelj 0
ครอบครัวของผมอยู่ที่นี่♂ / ครอบครัวของดิฉันอยู่ที่นี่♀ Mo-- o------ j- o----. Moja obitelj je ovdje. 0
   
ผมอยู่ที่นี่♂ / ดิฉันอยู่ที่นี่♀ Ja s-- o----. Ja sam ovdje. 0
คุณอยู่ที่นี่ Ti s- o----. Ti si ovdje. 0
เขาอยู่ที่นี่ ♂ และ เธออยู่ที่นี่ ♀ On j- o---- i o-- j- o----. On je ovdje i ona je ovdje. 0
   
เราอยู่ที่นี่ Mi s-- o----. Mi smo ovdje. 0
คุณอยู่ที่นี่ Vi s-- o----. Vi ste ovdje. 0
พวกเขาทุกคนอยู่ที่นี่ On- s- s-- o----. Oni su svi ovdje. 0