คู่มือสนทนา

th อดีตกาล 4   »   it Passato 4

84 [แปดสิบสี่]

อดีตกาล 4

อดีตกาล 4

84 [ottantaquattro]

Passato 4

คุณสามารถคลิกที่ช่องว่างเพื่อดูข้อความหรือ:   

ไทย อิตาลี เล่น มากกว่า
อ่าน le----e leggere 0
ผม / ดิฉัน อ่านแล้ว Ho l----. Ho letto. 0
ผม / ดิฉัน อ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้ว Ho l---- t---- i- r------. Ho letto tutto il romanzo. 0
   
เข้าใจ ca---e capire 0
ผม / ดิฉัน เข้าใจแล้ว Ho c-----. Ho capito. 0
ผม / ดิฉัน เข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว Ho c----- t---- i- t----. Ho capito tutto il testo. 0
   
ตอบ ri-------e rispondere 0
ผม / ดิฉัน ตอบแล้ว Ho r-------. Ho risposto. 0
ผม / ดิฉัน ตอบคำถามทั้งหมดแล้ว Ho r------- a t---- l- d------. Ho risposto a tutte le domande. 0
   
ผม / ดิฉัน ทราบแล้ว – ผม / ดิฉัน ได้ทราบแล้ว Lo s-. – L- s-----. Lo so. – Lo sapevo. 0
ผม / ดิฉัน เขียน... – ผม / ดิฉัน ได้เขียน...แล้ว Lo s-----. – L--- s------. Lo scrivo. – L’ho scritto. 0
ผม / ดิฉันได้ยิน... – ผม / ดิฉัน เคยได้ยิน...แล้ว Lo s----. – L--- s------. Lo sento. – L’ho sentito. 0
   
ผม / ดิฉัน กำลังไปรับ... – ผม / ดิฉันได้ไปรับ...แล้ว Va-- a p--------. – S--- a----- a p--------. Vado a prenderlo. – Sono andato a prenderlo. 0
ผม / ดิฉัน กำลังนำ...มา – ผม / ดิฉัน ได้นำ...มาแล้ว Lo p----. – L--- p------. Lo porto. – L’ho portato. 0
ผม / ดิฉัน ซื้อ... – ผม / ดิฉันได้ซื้อ...แล้ว Lo c-----. – L--- c-------. Lo compro. – L’ho comprato. 0
   
ผม / ดิฉัน คาดไว้ว่า... – ผม / ดิฉัน ได้คาดไว้แล้วว่า... Me l- a------. – M- l- a--------. Me lo aspetto. – Me lo aspettavo. 0
ผม / ดิฉัน อธิบาย... – ผม / ดิฉันได้อธิบาย...แล้ว Lo s-----. – L--- s-------. Lo spiego. – L’ho spiegato. 0
ผม / ดิฉัน รู้... – ผม / ดิฉัน รู้...แล้ว No- m- è n---- / l- s-. – L- s-----. Non mi è nuovo / lo so. – Lo sapevo. 0