คู่มือสนทนา

th อดีตกาล 2   »   it Passato 2

82 [แปดสิบสอง]

อดีตกาล 2

อดีตกาล 2

82 [ottantadue]

Passato 2

คุณสามารถคลิกที่ช่องว่างเพื่อดูข้อความหรือ:   

ไทย อิตาลี เล่น มากกว่า
แล้วคุณต้องเรียกรถพยาบาลไหม? Ha- d----- c------- l----------? Hai dovuto chiamare l’ambulanza? 0
แล้วคุณต้องเรียกหมอไหม? Ha- d----- c------- i- m-----? Hai dovuto chiamare il medico? 0
แล้วคุณต้องเรียกตำรวจไหม? Ha- d----- c------- l- p------? Hai dovuto chiamare la polizia? 0
   
เบอร์โทรศัพทอยู่กับคุณไหม? เมื่อกี้ ผม / ดิฉัน ยังมีอยู่เลย ครับ / คะ Ha i- n----- d- t-------? U- m------ f- c- l------. Ha il numero di telefono? Un momento fa ce l’avevo. 0
ที่อยู่อยู่กับคุณไหม ครับ / คะ? เมื่อก ี้ผม / ดิฉัน ยังมีอยู่เลย ครับ / คะ Ha l----------? U- m------ f- c- l------. Ha l’indirizzo? Un momento fa ce l’avevo. 0
แผนที่เมืองอยู่กับคุณไหม เมื่อกี้ ผม / ดิฉัน ยังมีมันอยู่เลย Ha l- p----- d---- c----? U- m------ f- c- l------. Ha la pianta della città? Un momento fa ce l’avevo. 0
   
เขามาตรงเวลาไหม? เขามาตรงเวลาไม่ได้ ครับ / คะ È s---- p-------? N-- è r------- a- e----- p-------. È stato puntuale? Non è riuscito ad essere puntuale. 0
เขาหาทางพบไหม? เขาหาทางไม่พบ ครับ / คะ Ha t------ l- s-----? N-- r------- a t------ l- s-----. Ha trovato la strada? Non riusciva a trovare la strada. 0
เขาเข้าใจคุณไหม? เขาไม่เข้าใจ ผม / ดิฉัน ครับ / คะ Ti c-----? N-- r------- a c------. Ti capiva? Non riusciva a capirmi. 0
   
ทำไมคุณมาตรงเวลาไม่ได้ ครับ / คะ? Pe---- n-- s-- r------- a- a------- p-----------? Perché non sei riuscito ad arrivare puntualmente? 0
ทำไมคุณหาทางไม่พบ ครับ / คะ? Pe---- n-- r------- a t------ l- s-----? Perché non riuscivi a trovare la strada? 0
ทำไมคุณไม่เข้าใจเขา ครับ / คะ? Pe---- n-- r------- a c------? Perché non riuscivi a capirlo? 0
   
ผม / ดิฉัน มาตรงเวลาไม่ได้เพราะว่าไม่มีรถเมล์ No- s--- r------- a- a------- p------------ p----- l-------- n-- v-----. Non sono riuscito ad arrivare puntualmente, perché l’autobus non veniva. 0
ผม / ดิฉัน หาทางไม่พบเพราะว่าไม่มีแผนที่เมือง No- s--- r------- a t------ l- s------ p----- n-- a---- l- p----- d---- c----. Non sono riuscito a trovare la strada, perché non avevo la pianta della città. 0
ผม / ดิฉัน ไม่เข้าใจเขาเพราะว่าดนตรีดังเกินไป No- s--- r------- a c------- p----- l- m----- e-- t----- a---. Non sono riuscito a capirlo, perché la musica era troppo alta. 0
   
ผม / ดิฉัน ต้องนั่งรถแท็กซี่ Ho d----- p------- u- t----. Ho dovuto prendere un tassì. 0
ผม / ดิฉัน ต้องซื้อแผนที่เมือง Ho d----- c------- u-- p----- d---- c----. Ho dovuto comprare una pianta della città. 0
ผม / ดิฉัน ต้องปิดวิทยุ Ho d----- s------- l- r----. Ho dovuto spegnere la radio. 0