Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
προτρέπω
Οι ποδοσφαιριστές προτρέπουν ο ένας τον άλλον πριν τον αγώνα.
мотивировать
Футболисты мотивируют друг друга перед игрой.
ανακοινώνω
Η εταιρεία ανακοίνωσε τα στοιχεία κερδών χθες.
объявлять
Компания объявила данные о прибыли вчера.
ηγούμαι
Τα γενναία ζώα ηγήθηκαν του δρόμου.
указывать путь
Смелые животные указали путь.