Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
χάνω
Χάνει μια σημαντική ραντεβού.
kaçırmak
Önemli bir randevuyu kaçırdı.
συνεντεύξσομαι
Μπορώ να σας πάρω συνέντευξη;
röportaj yapmak
Sizi röportaj yapabilir miyim?
κοπανίζω
Οι Ρωμαίοι κοπάνησαν ασημένια νομίσματα.
basmak
Romalılar gümüş sikkeler bastılar.