Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
αισθάνομαι
Αισθάνεται το μωρό στην κοιλιά της.
відчувати
Вона відчуває дитину в своєму животі.
ζεσταίνομαι
Ζεσταίνεται πριν τον αγώνα.
розминатися
Він розминався перед грою.
λύνω
Ο ντετέκτιβ λύνει την υπόθεση.
розв‘язувати
Детектив розв‘язує справу.