Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
κερδίζω
Η ομάδα μας κέρδισε!
siegen
Unsere Mannschaft hat gesiegt!
πληρώνω
Πληρώνει ηλεκτρονικά με πιστωτική κάρτα.
zahlen
Sie zahlt im Internet mit einer Kreditkarte.
διατηρώ
Διατηρεί πολλά φρούτα και λαχανικά κάθε χρόνο.
einmachen
Sie macht jedes Jahr viel Obst und Gemüse ein.