Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
υποβάλλω αίτηση
Υπέβαλες κι εσύ αίτηση για τη θέση εργασίας;
apply
Did you also apply for the job?
ψήνω
Ο σεφ ψήνει το κρέας.
sear
The chef sears the meat.
ζητιανεύω
Ζητιανεύει στην πεζοδρομιακή ζώνη.
beg
He begs in the pedestrian zone.