Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
αποφασίζω
Δεν μπορεί να αποφασίσει ποια παπούτσια να φορέσει.
तय करना
उसे कौन सी जूती पहननी है यह तय नहीं हो पा रहा है।
μεσολαβώ
Μεσολαβεί στη διαμάχη.
मध्यस्थ करना
वह विवाद को मध्यस्थ करती है।
παραιτούμαι
Παραιτήθηκε από τη δουλειά του.
छोड़ना
वह अपनी नौकरी छोड़ दी।