Παιχνίδια

Αριθμός εικόνων : 2 Αριθμός επιλογών : 3 Χρόνος σε δευτερόλεπτα : 6 Εμφανίζονται γλώσσες : Εμφάνιση και των δύο γλωσσών

0

0

Απομνημονεύστε τις εικόνες!
Τι ΛΕΙΠΕΙ?
υποβαθμίζω
Πρέπει να υποβαθμίσεις τα φώτα!
tarî kirin
Divê hûn ronahiyên pêşiyan tarî bikin!
φορολογώ
Οι εταιρείες φορολογούνται με διάφορους τρόπους.
danîn
Şirketan bi awayekî cûda tê danîn.
ταξιδεύω
Έχω ταξιδέψει πολύ γύρω από τον κόσμο.
safar kirin
Ez gelek li dinyayê safar kirme.