ფრაზა წიგნი

მოდალური ზმნა წარსულში 1   »   ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಭೂತಕಾಲ ೧

87 [ოთხმოცდაშვიდი]

მოდალური ზმნა წარსულში 1

მოდალური ზმნა წარსულში 1

೮೭ [ಎಂಬತ್ತೇಳು]

87 [Embattēḷu]

+

ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಭೂತಕಾಲ ೧

[sahāyaka kriyāpadagaḷa bhūtakāla 1.]

შეგიძლიათ დააწკაპუნოთ თითოეულ ცარიელზე ტექსტის სანახავად ან:   

ქართული კანადა თამაში მეტი
ყვავილები უნდა მოგვერწყა. ನಾ-- ಗ------- ನ--- ಹ------------. ನಾವು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 0
Nā-- g--------- n--- h------------. Nāvu giḍagaḷige nīru hākabēkāgittu.
+
ბინა უნდა დაგველაგებინა. ನಾ-- ಮ------- ಶ------------------. ನಾವು ಮನೆಯನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 0
Nā-- m-------- ś------------------. Nāvu maneyannu śucigoḷisabēkāgittu.
+
ჭურჭელი უნდა გაგვერეცხა. ನಾ-- ಪ----------- ತ--------------. ನಾವು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 0
Nā-- p----------- t--------------. Nāvu pātregaḷannu toḷeyabēkāgittu.
+
     
ანგარიში უნდა გადაგეხადათ? ನೀ-- ಬ--- ಪ---------------? ನೀವು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ? 0
Nī-- b-- p----------------? Nīvu bil pāvatisabēkāgitte?
+
შესვლისთვის უნდა გადაგეხადათ? ನೀ-- ಪ----- ಶ--------- ಕ------------? ನೀವು ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ? 0
Nī-- p------ ś--------- k------------? Nīvu pravēśa śulkavannu koḍabēkāgitte?
+
ჯარიმა უნდა გადაგეხადათ? ನೀ-- ದ------- ತ------------? ನೀವು ದಂಡವನ್ನು ತೆರಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ? 0
Nī-- d--------- t------------? Nīvu daṇḍavannu terabēkāgitte?
+
     
ვინ უნდა დამშვიდობებოდა? ಯಾ-- ವ---- ಹ------------? ಯಾರು ವಿದಾಯ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 0
Yā-- v----- h------------? Yāru vidāya hēḷabēkāgittu?
+
ვინ უნდა წასულიყო ადრე სახლში? ಯಾ-- ಮ---- ಬ-- ಹ------------? ಯಾರು ಮನೆಗೆ ಬೇಗ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 0
Yā-- m----- b--- h------------? Yāru manege bēga hōgabēkāgittu?
+
ვინ უნდა ჩამჯდარიყო მატარებელში? ಯಾ-- ರ----- ಹ------------? ಯಾರು ರೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು? 0
Yā-- r------ h------------? Yāru railige hōgabēkāgittu?
+
     
არ გვინდოდა დიდხანს დარჩენა. ನಮ-- ಹ----- ಹ----- ಇ--- ಇ-----------. ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇರಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. 0
Na---- h---- h---- i---- i------------. Namage heccu hottu iralu iṣṭaviralilla.
+
არ გვინდოდა დალევა. ನಮ-- ಏ----- ಕ------ ಇ-----------. ನಮಗೆ ಏನನ್ನೂ ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. 0
Na---- ē----- k------- i------------. Namage ēnannū kuḍiyalu iṣṭaviralilla.
+
არ გვინდოდა ხელის შეშლა. ನಮ-- ತ----- ಕ---- ಇ-----------. ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. 0
Na---- t------ k----- i------------. Namage tondare koḍalu iṣṭaviralilla.
+
     
ახლახან დარეკვა მინდოდა. ನಾ-- ಫ--- ಮ---- ಬ-------. ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. 0
Nā-- p--- m----- b--------. Nānu phōn māḍalu bayasidde.
+
მინდოდა ტაქსით წასვლა. ನಾ-- ಟ------------ ಕ----- ಬ------- . ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯನ್ನು ಕರೆಯಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ . 0
Nā-- ṭ---------- k------- b--------. Nānu ṭyāksiyannu kareyalu bayasidde.
+
სახლში მინდოდა წასვლა. ನಿ- ಹ---------- ನ--- ಮ---- ಹ-------------. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದೆ. 0
Ni-- h------------ n--- m----- h-------------. Nija hēḷabēkendare nānu manege hōgabēkendidde.
+
     
მეგონა, შენ ცოლთან დარეკვა გინდოდა. ನೀ-- ನ---- ಹ------- ಫ--- ಮ---- ಬ------- ಎ--- ನ--- ಅ--------. ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡೆ. 0
Nī-- n---- h-------- p--- m----- b-------- e--- n--- a--------. Nīnu ninna heṇḍatige phōn māḍalu bayasidde endu nānu andukoṇḍe.
+
მეგონა, შენ ცნობარში დარეკვა გინდოდა. ನೀ-- ವ-------- ಫ--- ಮ---- ಬ------- ಎ--- ನ--- ಅ--------. ನೀನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡೆ. 0
Nī-- v--------- p--- m----- b-------- e--- n--- a--------. Nīnu vicāraṇege phōn māḍalu bayasidde endu nānu andukoṇḍe.
+
მეგონა, შენ პიცის შეკვეთა გინდოდა. ನೀ-- ಒ--- ಪ------- ಬ------ ಕ-------- ಎ--- ನ--- ಆ--------. ನೀನು ಒಂದು ಪಿಜ್ದ್ಜಾ ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಲಿದ್ದಿ ಎಂದು ನಾನು ಆಲೋಚಿಸಿದೆ. 0
Nī-- o--- p----- b------ k-------- e--- n--- ā--------. Nīnu ondu pijdjā bēkendu kēḷaliddi endu nānu ālōciside.
+
     

დიდი ასოები, დიდი გრძნობები

რეკლამა უამრავ გამოსახულებას იყენებს. გამოსახულებები ჩვენს გარკვეულ ინტერესებს აღვიძებს. ჩვენ მათ უფრო ხანგრძლივად და უფრო ყურადღებით ვუყურებთ. ამის შედეგად გამოსახულებებიანი რეკლამები უკეთ გვამახსოვრდება. გამოსახულებები ასევე იწვევს ძლიერ ემოციურ რეაქციებს. ტვინი გამოსახულებებს ძალიან სწრაფად ცნობს. ის მაშინვე ხვდება, რის დანახვა შეიძლება გამოსახულებაზე. ასოები გამოსახულებებისგან განსხვავებულად ფუნქციონირებს. ისინი აბსტრაქტული ნიშნებია. ამიტომ ჩვენი ტვინი ასოებზე უფრო ნელა რეაგირებს. პირველ რიგში, მან უნდა გაიგოს სიტყვის მნიშვნელობა. შეიძლება ითქვას, რომ ნიშნები ტვინის ენასთან დაკავშირებული ნაწილის მიერ უნდა ‘გადაითარგმნოს’. მაგრამ ემოციები შეიძლება წარმოიშვას ასევე ასოების გამოყენებით. ტექსტი უბრალოდ ძალიან დიდი უნდა იყოს. კვლევები უჩვენებს, რომ დიდ ასოებს ასევე დიდი ეფექტი აქვს. დიდი ასოები არ არის მხოლოდ უფრო შესამჩნევი, ვიდრე პატარა ასოები. ისინი ასევე უფრო ძლიერ ემოციურ რეაქციას იწვევენ. ეს ეხება როგორც დადებით, ასევე უარყოფით გრძნობებს. საგნების ზომა ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო კაცობრიობისთვის. ადამიანს საფრთხეზე სწრაფი რეაქცია უნდა ჰქონდეს. და როდესაც რაღაც დიდია, ის, ჩვეულებრივ, უკვე საკმაოდ ახლოსაა! ას