Parlør

no Konjunksjoner 4   »   vi Liên từ 4

97 [nittisju / syv og nitti]

Konjunksjoner 4

Konjunksjoner 4

97 [Chín mươi bảy ]

Liên từ 4

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk vietnamesisk Spill Mer
Han sovnet, selv om TVen sto på. An- -- -ã--gủ--mặ--dù -- --yế----n -ậ-. Anh ấy đã ngủ, mặc dù vô tuyến vẫn bật. A-h ấ- đ- n-ủ- m-c d- v- t-y-n v-n b-t- --------------------------------------- Anh ấy đã ngủ, mặc dù vô tuyến vẫn bật. 0
Han ble, selv om det var sent. An--ấ--vẫn-còn-ở l-i,-mặc--- -- --ộn rồ-. Anh ấy vẫn còn ở lại, mặc dù đã muộn rồi. A-h ấ- v-n c-n ở l-i- m-c d- đ- m-ộ- r-i- ----------------------------------------- Anh ấy vẫn còn ở lại, mặc dù đã muộn rồi. 0
Han kom ikke, selv om vi hadde avtale. A---ấy -ã---ô-g-------ặc -ù-c-ú-g t----- ----trư-c. Anh ấy đã không đến, mặc dù chúng tôi đã hẹn trước. A-h ấ- đ- k-ô-g đ-n- m-c d- c-ú-g t-i đ- h-n t-ư-c- --------------------------------------------------- Anh ấy đã không đến, mặc dù chúng tôi đã hẹn trước. 0
TVen sto på, men likevel sovnet han. V---uy-- v-n b-t- Tuy--ậ- anh-ấ- v-n--g-. Vô tuyến vẫn bật. Tuy vậy anh ấy vẫn ngủ. V- t-y-n v-n b-t- T-y v-y a-h ấ- v-n n-ủ- ----------------------------------------- Vô tuyến vẫn bật. Tuy vậy anh ấy vẫn ngủ. 0
Det var sent, men likevel ble han. Đ--mu-- - trễ -ồ-.-T----ậy--nh -- --n--òn-ở l--. Đã muộn / trễ rồi. Tuy vậy anh ấy vẫn còn ở lại. Đ- m-ộ- / t-ễ r-i- T-y v-y a-h ấ- v-n c-n ở l-i- ------------------------------------------------ Đã muộn / trễ rồi. Tuy vậy anh ấy vẫn còn ở lại. 0
Vi hadde en avtale. Likevel kom han ikke. Chúng-t-- đ---ẹ---rư--. T----ậy a-- ấ- -ẫn--h-n--đến. Chúng tôi đã hẹn trước. Tuy vậy anh ấy vẫn không đến. C-ú-g t-i đ- h-n t-ư-c- T-y v-y a-h ấ- v-n k-ô-g đ-n- ----------------------------------------------------- Chúng tôi đã hẹn trước. Tuy vậy anh ấy vẫn không đến. 0
Han kjører bil selv om han ikke har førerkort. Mặ--dù--n- ấ- -hông c- -ằ-- --i --- -nh ấ- -ẫn-l-i x----i. Mặc dù anh ấy không có bằng lái xe, anh ấy vẫn lái xe hơi. M-c d- a-h ấ- k-ô-g c- b-n- l-i x-, a-h ấ- v-n l-i x- h-i- ---------------------------------------------------------- Mặc dù anh ấy không có bằng lái xe, anh ấy vẫn lái xe hơi. 0
Selv om veien er glatt kjører han fort. Mặ- dù đ--ng trơn- -n--ấy --n đ--n----. Mặc dù đường trơn, anh ấy vẫn đi nhanh. M-c d- đ-ờ-g t-ơ-, a-h ấ- v-n đ- n-a-h- --------------------------------------- Mặc dù đường trơn, anh ấy vẫn đi nhanh. 0
Han sykler selv om han er full. M-c--ù -n---y-bị --y -ượ-,-a-- ấ----n--ạp -e đ-p. Mặc dù anh ấy bị say rượu, anh ấy vẫn đạp xe đạp. M-c d- a-h ấ- b- s-y r-ợ-, a-h ấ- v-n đ-p x- đ-p- ------------------------------------------------- Mặc dù anh ấy bị say rượu, anh ấy vẫn đạp xe đạp. 0
Han har ikke førerkort. Likevel kjører han bil. An- -- -hông----bằ-- -ái xe.------ậ--an---y --n -ái-x--h--. Anh ấy không có bằng lái xe. Tuy vậy anh ấy vẫn lái xe hơi. A-h ấ- k-ô-g c- b-n- l-i x-. T-y v-y a-h ấ- v-n l-i x- h-i- ----------------------------------------------------------- Anh ấy không có bằng lái xe. Tuy vậy anh ấy vẫn lái xe hơi. 0
Veien er glatt. Likevel kjører han så fort. Đ---g---ơ-. --y v-- --h ấy-v---đ---h--h. Đường trơn. Tuy vậy anh ấy vẫn đi nhanh. Đ-ờ-g t-ơ-. T-y v-y a-h ấ- v-n đ- n-a-h- ---------------------------------------- Đường trơn. Tuy vậy anh ấy vẫn đi nhanh. 0
Han er full. Likevel sykler han. A-- ấ- -ã--a-. Tu- -ậy --h ấy-vẫ- --p x---ạp. Anh ấy đã say. Tuy vậy anh ấy vẫn đạp xe đạp. A-h ấ- đ- s-y- T-y v-y a-h ấ- v-n đ-p x- đ-p- --------------------------------------------- Anh ấy đã say. Tuy vậy anh ấy vẫn đạp xe đạp. 0
Hun finner ingen stilling selv om hun har studert. C----y kh-ng tì- ---- --ỗ--àm, ----dù-c-ị ấy có -ằn- đ----ọ-. Chị ấy không tìm được chỗ làm, mặc dù chị ấy có bằng đại học. C-ị ấ- k-ô-g t-m đ-ợ- c-ỗ l-m- m-c d- c-ị ấ- c- b-n- đ-i h-c- ------------------------------------------------------------- Chị ấy không tìm được chỗ làm, mặc dù chị ấy có bằng đại học. 0
Hun går ikke til legen selv om hun har smerter. C-- ấy -h--g--i---- --, -ặc d- c-ị-ấ--bị-đa-. Chị ấy không đi bác sĩ, mặc dù chị ấy bị đau. C-ị ấ- k-ô-g đ- b-c s-, m-c d- c-ị ấ- b- đ-u- --------------------------------------------- Chị ấy không đi bác sĩ, mặc dù chị ấy bị đau. 0
Hun kjøper bil selv om hun ikke har penger. C-ị--- m-a ------iếc--e--ơi--mặc dù--hị -y--h-ng--- ----. Chị ấy mua một chiếc xe hơi, mặc dù chị ấy không có tiền. C-ị ấ- m-a m-t c-i-c x- h-i- m-c d- c-ị ấ- k-ô-g c- t-ề-. --------------------------------------------------------- Chị ấy mua một chiếc xe hơi, mặc dù chị ấy không có tiền. 0
Hun har studert. Likevel finner hun ingen stilling. C-ị--y-----ằn--đ-i học--T---v-y -hị -y-k--n- ----đư----i-c. Chị ấy có bằng đại học. Tuy vậy chị ấy không tìm được việc. C-ị ấ- c- b-n- đ-i h-c- T-y v-y c-ị ấ- k-ô-g t-m đ-ợ- v-ệ-. ----------------------------------------------------------- Chị ấy có bằng đại học. Tuy vậy chị ấy không tìm được việc. 0
Hun har smerter. Likevel går hun ikke til legen. C-- ---b- đ-u.-T-y-v-y-ch- ấ- khô-g -i --c--ĩ. Chị ấy bị đau. Tuy vậy chị ấy không đi bác sĩ. C-ị ấ- b- đ-u- T-y v-y c-ị ấ- k-ô-g đ- b-c s-. ---------------------------------------------- Chị ấy bị đau. Tuy vậy chị ấy không đi bác sĩ. 0
Hun har ingen penger. Likevel kjøper hun bil. C-ị--- -hông ---t-ền---uy vậy c---ấ- --a --- -hiế--x-----. Chị ấy không có tiền. Tuy vậy chị ấy mua một chiếc xe hơi. C-ị ấ- k-ô-g c- t-ề-. T-y v-y c-ị ấ- m-a m-t c-i-c x- h-i- ---------------------------------------------------------- Chị ấy không có tiền. Tuy vậy chị ấy mua một chiếc xe hơi. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -