Parlør

no Bisetninger med at 1   »   vi Mệnh đề phụ với rằng 1

91 [nittien]

Bisetninger med at 1

Bisetninger med at 1

91 [Chín mươi mốt]

Mệnh đề phụ với rằng 1

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk vietnamesisk Spill Mer
Kanskje det blir bedre vær i morgen. Thờ--t--t --à--m-i -ó th- -ốt h-n. Thời tiết ngày mai có thể tốt hơn. T-ờ- t-ế- n-à- m-i c- t-ể t-t h-n- ---------------------------------- Thời tiết ngày mai có thể tốt hơn. 0
Hvordan vet du det? Tạ--sa- -ạn bi--? Tại sao bạn biết? T-i s-o b-n b-ế-? ----------------- Tại sao bạn biết? 0
Jeg håper at det blir bedre. Tôi-h---ọ-- -ằ-g-sẽ t-t h--. Tôi hy vọng rằng sẽ tốt hơn. T-i h- v-n- r-n- s- t-t h-n- ---------------------------- Tôi hy vọng rằng sẽ tốt hơn. 0
Han kommer helt sikkert. An--ấ- ---- -hắ----i. Anh ấy chắc chắn tới. A-h ấ- c-ắ- c-ắ- t-i- --------------------- Anh ấy chắc chắn tới. 0
Er det sikkert? C-ắ---h-n --ông? Chắc chắn không? C-ắ- c-ắ- k-ô-g- ---------------- Chắc chắn không? 0
Jeg vet at han kommer. Tôi--iết -ằ-g -n---y-tớ-. Tôi biết rằng anh ấy tới. T-i b-ế- r-n- a-h ấ- t-i- ------------------------- Tôi biết rằng anh ấy tới. 0
Han ringer sikkert. A-h ấy----c-ch----ọi đi-n -h-ạ-. Anh ấy chắc chắn gọi điện thoại. A-h ấ- c-ắ- c-ắ- g-i đ-ệ- t-o-i- -------------------------------- Anh ấy chắc chắn gọi điện thoại. 0
Virkelig? T--t-à? Thật à? T-ậ- à- ------- Thật à? 0
Jeg tror (at) han ringer. T---t-n --ng -nh--- -ọi ---n -hoạ-. Tôi tin rằng anh ấy gọi điện thoại. T-i t-n r-n- a-h ấ- g-i đ-ệ- t-o-i- ----------------------------------- Tôi tin rằng anh ấy gọi điện thoại. 0
Vinen er sikkert gammel. R--- -an- nà--ch-c -- ---. Rượu vang này chắc cũ rồi. R-ợ- v-n- n-y c-ắ- c- r-i- -------------------------- Rượu vang này chắc cũ rồi. 0
Vet du det med sikkerhet? Bạn--iết--h-- k-ô--? Bạn biết chắc không? B-n b-ế- c-ắ- k-ô-g- -------------------- Bạn biết chắc không? 0
Jeg antar at den er gammel. T-i----n -ằ-- nó -ũ --i. Tôi đoán rằng nó cũ rồi. T-i đ-á- r-n- n- c- r-i- ------------------------ Tôi đoán rằng nó cũ rồi. 0
Sjefen vår ser flott ut. Ô-- c-ủ---ú----ô- trông -ẹp-----. Ông chủ chúng tôi trông đẹp trai. Ô-g c-ủ c-ú-g t-i t-ô-g đ-p t-a-. --------------------------------- Ông chủ chúng tôi trông đẹp trai. 0
Synes du? Bạn -h-y -ậy----? Bạn thấy vậy sao? B-n t-ấ- v-y s-o- ----------------- Bạn thấy vậy sao? 0
Jeg synes at han ser veldig flott ut. Tô--th----ằ---ông -y---ả -h-t -ấ--đ-p-tr-i. Tôi thấy rằng ông ấy quả thật rất đẹp trai. T-i t-ấ- r-n- ô-g ấ- q-ả t-ậ- r-t đ-p t-a-. ------------------------------------------- Tôi thấy rằng ông ấy quả thật rất đẹp trai. 0
Sjefen har sikkert en kjæreste. Ô---chủ-n-y---ắ--c-ắn ---bạ- gá-. Ông chủ này chắc chắn có bạn gái. Ô-g c-ủ n-y c-ắ- c-ắ- c- b-n g-i- --------------------------------- Ông chủ này chắc chắn có bạn gái. 0
Tror du det? Bạn -hậ--n-h- -----a-? Bạn thật nghĩ vậy sao? B-n t-ậ- n-h- v-y s-o- ---------------------- Bạn thật nghĩ vậy sao? 0
Det er godt mulig at han har en kjæreste. R---c- --- --n- ôn--ấ- có-bạ--g-i. Rất có thể rằng ông ấy có bạn gái. R-t c- t-ể r-n- ô-g ấ- c- b-n g-i- ---------------------------------- Rất có thể rằng ông ấy có bạn gái. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -