Parlør

no Fortid 2   »   vi Quá khứ 2

82 [åttito]

Fortid 2

Fortid 2

82 [Tám mươi hai]

Quá khứ 2

Velg hvordan du vil se oversettelsen:   
norsk vietnamesisk Spill Mer
Måtte du ringe ambulansen? Bạn--- p-ả- g-- xe-c-u--------c-ưa? Bạn đã phải gọi xe cứu thương chưa? B-n đ- p-ả- g-i x- c-u t-ư-n- c-ư-? ----------------------------------- Bạn đã phải gọi xe cứu thương chưa? 0
Måtte du ringe legen? Bạ- đã -h-- -ọi-bá---- ch--? Bạn đã phải gọi bác sĩ chưa? B-n đ- p-ả- g-i b-c s- c-ư-? ---------------------------- Bạn đã phải gọi bác sĩ chưa? 0
Måtte du ringe politiet? Bạ- ------i-gọ--c--g-------a? Bạn đã phải gọi công an chưa? B-n đ- p-ả- g-i c-n- a- c-ư-? ----------------------------- Bạn đã phải gọi công an chưa? 0
Har du nummeret? Jeg hadde det i sted. B-n--- -ố-đ--- th-ạ- k-ôn-? Vừa xon--tôi-vẫ-----. Bạn có số điện thoại không? Vừa xong tôi vẫn còn. B-n c- s- đ-ệ- t-o-i k-ô-g- V-a x-n- t-i v-n c-n- ------------------------------------------------- Bạn có số điện thoại không? Vừa xong tôi vẫn còn. 0
Har du adressen? Jeg hadde den i sted. Bạ------ịa-c-- -hô-g? --a--ong--ôi-vẫn---n. Bạn có địa chỉ không? Vừa xong tôi vẫn còn. B-n c- đ-a c-ỉ k-ô-g- V-a x-n- t-i v-n c-n- ------------------------------------------- Bạn có địa chỉ không? Vừa xong tôi vẫn còn. 0
Har du bykartet? Jeg hadde det i sted. Bạ- c- -ả--đồ-th-nh--hố-k--n-- V---xon- t-i-vẫ--cò-. Bạn có bản đồ thành phố không? Vừa xong tôi vẫn còn. B-n c- b-n đ- t-à-h p-ố k-ô-g- V-a x-n- t-i v-n c-n- ---------------------------------------------------- Bạn có bản đồ thành phố không? Vừa xong tôi vẫn còn. 0
Kom han i tide? Han klarte ikke å komme i tide. An--ấ--đã đ-- đ-n--gi- ---n-? --- ---đã --ô---đ-n-đ-ợ---ú-g----. Anh ấy đã đến đúng giờ không? Anh ấy đã không đến được đúng giờ. A-h ấ- đ- đ-n đ-n- g-ờ k-ô-g- A-h ấ- đ- k-ô-g đ-n đ-ợ- đ-n- g-ờ- ---------------------------------------------------------------- Anh ấy đã đến đúng giờ không? Anh ấy đã không đến được đúng giờ. 0
Fant han veien? Han fant ikke veien. Anh ---đ------đ-ợc đ-ờn--kh--g? A-h--y-đ- kh--g-t-- -ượ--đường. Anh ấy đã tìm được đường không? Anh ấy đã không tìm được đường. A-h ấ- đ- t-m đ-ợ- đ-ờ-g k-ô-g- A-h ấ- đ- k-ô-g t-m đ-ợ- đ-ờ-g- --------------------------------------------------------------- Anh ấy đã tìm được đường không? Anh ấy đã không tìm được đường. 0
Forstod han deg? Han kunne ikke forstå meg. Anh ấ---ã -----đ-ợc-b-- kh-n---A-h ---đã k-ông-h--u-được-tôi. Anh ấy đã hiểu được bạn không? Anh ấy đã không hiểu được tôi. A-h ấ- đ- h-ể- đ-ợ- b-n k-ô-g- A-h ấ- đ- k-ô-g h-ể- đ-ợ- t-i- ------------------------------------------------------------- Anh ấy đã hiểu được bạn không? Anh ấy đã không hiểu được tôi. 0
Hvorfor kunne du ikke komme i tide? T-i-sa- -ạn--ã-k-ô---đế- -ượ- -ún--gi-? Tại sao bạn đã không đến được đúng giờ? T-i s-o b-n đ- k-ô-g đ-n đ-ợ- đ-n- g-ờ- --------------------------------------- Tại sao bạn đã không đến được đúng giờ? 0
Hvorfor fant du ikke veien? Tại s----ạ--đ--k---g ----đượ--đ----? Tại sao bạn đã không tìm được đường? T-i s-o b-n đ- k-ô-g t-m đ-ợ- đ-ờ-g- ------------------------------------ Tại sao bạn đã không tìm được đường? 0
Hvorfor forstod du ham ikke? Tạ- sao b-n -- ----g-hiểu đư-- --h-ấy? Tại sao bạn đã không hiểu được anh ấy? T-i s-o b-n đ- k-ô-g h-ể- đ-ợ- a-h ấ-? -------------------------------------- Tại sao bạn đã không hiểu được anh ấy? 0
Jeg kom ikke i tide fordi det gikk ikke buss. Tô- ---khô-- đ---đượ- ---g g--- b-- v--xe buý----ô-- ch-y. Tôi đã không đến được đúng giờ, bởi vì xe buýt không chạy. T-i đ- k-ô-g đ-n đ-ợ- đ-n- g-ờ- b-i v- x- b-ý- k-ô-g c-ạ-. ---------------------------------------------------------- Tôi đã không đến được đúng giờ, bởi vì xe buýt không chạy. 0
Jeg fant ikke veien fordi jeg ikke hadde kart. T---đ- k--ng--ì--đ-ợc đ--------i -ì t-i k--n- có bản-đồ--hà-h -hố. Tôi đã không tìm được đường, bởi vì tôi không có bản đồ thành phố. T-i đ- k-ô-g t-m đ-ợ- đ-ờ-g- b-i v- t-i k-ô-g c- b-n đ- t-à-h p-ố- ------------------------------------------------------------------ Tôi đã không tìm được đường, bởi vì tôi không có bản đồ thành phố. 0
Jeg kunne ikke forstå ham fordi musikken var så høy. T-i-đã-kh--- -----đ--- -nh -y- bởi v-----c--n qu-. Tôi đã không hiểu được anh ấy, bởi vì nhạc ồn quá. T-i đ- k-ô-g h-ể- đ-ợ- a-h ấ-, b-i v- n-ạ- ồ- q-á- -------------------------------------------------- Tôi đã không hiểu được anh ấy, bởi vì nhạc ồn quá. 0
Jeg måtte ta en drosje. Tôi-đã--h-i -i tắ- --. Tôi đã phải đi tắc xi. T-i đ- p-ả- đ- t-c x-. ---------------------- Tôi đã phải đi tắc xi. 0
Jeg måtte kjøpe et (by)kart. T-i đ--p-ải---a -ả- -- -hành phố. Tôi đã phải mua bản đồ thành phố. T-i đ- p-ả- m-a b-n đ- t-à-h p-ố- --------------------------------- Tôi đã phải mua bản đồ thành phố. 0
Jeg måtte slå av radioen. T-- đã-ph-i ----đài. Tôi đã phải tắt đài. T-i đ- p-ả- t-t đ-i- -------------------- Tôi đã phải tắt đài. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -