తెలుగు » అరబిక్   పనులు


13 [పదమూడు]

పనులు

-

‫13 [ثلاثة عشر]‬
‫13 [thlatht eshr]‬

‫الأنشطة والأعمال‬
‫al'anshitat wal'aemal‬

13 [పదమూడు]

పనులు

-

‫13 [ثلاثة عشر]‬
‫13 [thlatht eshr]‬

‫الأنشطة والأعمال‬
‫al'anshitat wal'aemal‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
మార్థా ఏం పని చేస్తుంది? ‫م--- ت--- م------
‫------ t----- m----‬
ఆమె ఒక ఆఫీసులో పని చేస్తుంది ‫ه- ت---- ف- ا------.‬
‫-- t--------- f- a-------‬
ఆమె కంప్యూటర్ పని చేస్తుంది ‫إ--- ت---- ع-- ا------.‬
‫------- t--------- e---- a------‬
   
మార్థా ఎక్కడ ఉంది? ‫أ-- م------
‫--- m----‬
సినిమా థియేటర్ వద్ద ‫ف- ا------.‬
‫--- a-------‬
ఆమె ఒక సినిమా చూస్తోంది ‫إ-------- ف-----.‬
‫--------------- f------‬
   
పీటర్ ఏం పని చేస్తాడు? ‫م--- ي--- ب-----
‫----- y----- b---‬
అతను యూనివర్సిటీ లో చదువుతున్నాడు ‫إ-- ي--- ف- ا------.‬
‫------ y----- f- a---------‬
అతను భాషలని చదువుతున్నాడు ‫ه- ي--- ل---.‬
‫-- y----- l------‬
   
పీటర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు? ‫أ-- ب-----
‫--- b---‬
కఫే లో ‫ف- ا-----.‬
‫--- a-------‬
అతను కాఫీ తాగుతున్నాడు ‫إ-- ي--- ق---.‬
‫------ y------ q------‬
   
వాళ్ళకి ఎక్కడకి వెళ్ళడం ఇష్టం? ‫إ-- أ-- ت---- ا-------
‫------ '--- t------ a------‬
గాన కచేరీలో ‫إ-- ا----- ا--------.‬
‫------ a------- a-----------‬
వాళ్ళకి సంగీతం వినడమంటే ఇష్టం ‫ه- ي---- س--- ا-------.‬
‫--- y------- s---- a--------‬
   
వాళ్ళకి ఎక్కడకి వెళ్ళడం ఇష్టముండదు? ‫إ-- أ-- ل- ي----- ا-------
‫------ '--- l- y-------- a----------‬
డిస్కో కి ‫إ-- ا-----.‬
‫------ a-------‬
వాళ్ళకి నాట్యమాడటం ఇష్టం లేదు ‫ه- ل- ي---- ا----.‬
‫--- l- y------- a-------‬