తెలుగు » అరబిక్   ప్రకృతి లో


26 [ఇరవై ఆరు]

ప్రకృతి లో

-

‫26 [ستة وعشرون]‬
‫26 [stt waeashrun]‬

‫في الطبيعة‬
‫fi alttabieat‬

26 [ఇరవై ఆరు]

ప్రకృతి లో

-

‫26 [ستة وعشرون]‬
‫26 [stt waeashrun]‬

‫في الطبيعة‬
‫fi alttabieat‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
మీరు అక్కడ ఆ బురుజు ని చూస్తున్నారా? ‫أ--- ذ-- ا------
‫------ d--- a-----‬
మీరు అక్కడ ఆ పర్వతాన్ని చూస్తున్నారా? ‫أ--- ذ-- ا------
‫------ d--- a----‬
మీరు అక్కడ ఆ గ్రామ్మాన్ని చూస్తున్నారా? ‫أ--- ت-- ا-------
‫------ t--- a------‬
   
మీరు అక్కడ ఆ నది చూస్తున్నారా? ‫أ--- ذ-- ا------
‫------ d--- a------‬
మీరు అక్కడ ఆ వంతెనని చూస్తున్నారా? ‫أ--- ذ-- ا------
‫------ d--- a-----‬
మీరు అక్కడ ఆ సరస్సుని చూస్తున్నారా? ‫أ--- ت-- ا--------
‫------ t--- a---------‬
   
నాకు ఆ పక్షి అంటే ఇష్టం ‫ي----- ذ-- ا----.‬
‫-------- d--- a------‬
నాకు ఆ చెట్టు అంటే ఇష్టం ‫ت----- ت-- ا-----.‬
‫------- t--- a----------‬
నాకు ఆ రాయి అంటే ఇష్టం ‫ت----- ه-- ا-----.‬
‫-------- h----- a---------‬
   
నాకు ఆ ఉద్యానవనం అంటే ఇష్టం ‫ي----- ذ-- ا------.‬
‫-------- d--- a----------‬
నాకు ఆ తోట అంటే ఇష్టం ‫ت----- ت-- ا------.‬
‫-------- t--- a--------‬
నాకు ఈ పువ్వు అంటే ఇష్టం ‫ت----- ه-- ا-----.‬
‫-------- h----- a--------‬
   
నాకు అది సొంపుగా అనిపిస్తోంది ‫أ-- ه-- ج-----.‬
‫---- h--- j------‬
నాకు అది ఆసక్తికరంగా అనిపిస్తోంది ‫أ-- ه-- م-----.‬
‫---- h--- m------‬
నాకు అది దివ్యంగా అనిపిస్తోంది ‫أ-- ه-- ر-----.‬
‫---- h--- r------‬
   
నాకు అది కురూపంగా అనిపిస్తోంది ‫أ-- ه-- ق-----.‬
‫---- h--- q------‬
నాకు అది విసుగ్గా అనిపిస్తోంది ‫أ-- ه-- م-----.‬
‫---- h--- m------‬
నాకు అది భయంకరంగా అనిపిస్తోంది ‫أ-- ه-- م-----.‬
‫---- h--- m------‬