తెలుగు » అరబిక్   కొనుగోలు చేయడం


51 [యాభై ఒకటి]

కొనుగోలు చేయడం

-

‫51 [واحد وخمسون]‬
‫51 [wahd wakhamasun]‬

‫القيام بمهمات‬
‫alqiam bimuhamat‬

51 [యాభై ఒకటి]

కొనుగోలు చేయడం

-

‫51 [واحد وخمسون]‬
‫51 [wahd wakhamasun]‬

‫القيام بمهمات‬
‫alqiam bimuhamat‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
నాకు గ్రంథాలయానికి వెళ్ళాలని ఉంది ‫س---- إ-- ا------ ا-------.‬
‫-------- '----- a--------- a-------‬
నాకు పుస్తకాల దుకాణానికి వెళ్ళాలని ఉంది ‫س---- إ-- ا------ / م-- ب-- ا----.‬
‫-------- '----- a--------- / m----- b--- a------‬
నాకు సమాచారపత్రాలు అమ్మే దుకాణానికి వెళ్ళాలని ఉంది ‫س---- إ-- ا-----
‫-------- '----- a------‬
   
నాకు ఒక పుస్తకం అరువు తీసుకోవాలని ఉంది ‫س------ ك-----.‬
‫--------- k------‬
నాకు ఒక పుస్తకం కొనాలని ఉంది ‫س----- ك-----.‬
‫--------- k------‬
నాకు ఒక సమాచారపత్రం కొనాలని ఉంది ‫س----- ج----/ ص----.‬
‫--------- j-------/ s------‬
   
నాకు ఒక పుస్తకం అరువు తీసుకొనుటకు గ్రంథాలయానికి వెళ్ళాలని ఉంది ‫س---- إ-- ا------ ا------- ل------- ك---.‬
‫-------- '----- a--------- a--------- l----------- k----‬
ఒక పుస్తం కొనేందుకు నాకు పుస్తకాల దుకాణానికి వెళ్ళాలని ఉంది ‫س---- إ-- ا------ ل---- ك---.‬
‫-------- '----- a--------- l------- k----‬
ఒక దినపత్రిక కొనుటకు నాకు దినపత్రికల దుకాణానికి వెళ్ళాలని ఉంది ‫س---- إ-- ا---- ل---- ج----.‬
‫-------- '----- a------ l------- j--------‬
   
నాకు కళ్ళద్దాలు తయారుచేసే వ్యక్తి వద్దకు వెళ్ళాలని ఉంది ‫س---- إ-- أ----- ا-------.‬
‫-------- '----- '-------- a----------‬
నాకు సూపర్ మార్కెట్ కి వెళ్ళాలని ఉంది ‫س---- إ-- ا----- ا-----.‬
‫-------- '----- a--------- a------‬
నాకు బేకరీకి వెళ్ళాలని ఉంది ‫س---- إ-- ا-----.‬
‫-------- '----- a-------‬
   
నాకు ఒక కళ్ళజోడు కొనాలని ఉంది ‫س----- ن----.‬
‫--------- n-------‬
నాకు పళ్ళు, కూరగాయలు కొనాలని ఉంది ‫س----- ف---- و------.‬
‫--------- f------ w--------‬
నాకు రోల్స్ మరియు బ్రెడ్ కొనాలని ఉంది ‫س----- خ-- ص--- و----- ع-----.‬
‫--------- k---- s---- w------- e------‬
   
కళ్ళజోడ్లు కొనుటకు నాకు కళ్ళద్దాల దుకాణానికి నానికి వెళ్ళాలని ఉంది ‫س---- إ-- أ----- ا------- ل---- ن----.‬
‫-------- '----- '-------- a--------- l------- n-------‬
పళ్ళు, కూరగాయలు కొనడానికి నేనొక సూపర్ మార్కెట్ కి వెళ్ళాలి ‫س---- إ-- ا----- ا----- ل---- ف---- و---- ا-.‬
‫-------- '----- a--------- a------ l------- f------ w-------- a--‬
రోల్స్ మరియు బ్రెడ్ కొనడానికి నేనొక బేకరీకి వెళ్ళాలి ‫س---- إ-- ا----- ل---- خ-- ص--- و خ---- ع-----.‬
‫-------- '----- a------- l------- k---- s---- w k------ e------‬