తెలుగు » అరబిక్   కొనుగోలు చేయడం


51 [యాభై ఒకటి]

కొనుగోలు చేయడం

-

+ ‫51 [واحد وخمسون]‬51 [wahd wakhamsuna]

+ ‫القيام بمهمات‬alqiam bimuhimaat

51 [యాభై ఒకటి]

కొనుగోలు చేయడం

-

‫51 [واحد وخمسون]‬
51 [wahd wakhamsuna]

‫القيام بمهمات‬
alqiam bimuhimaat

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
నాకు గ్రంథాలయానికి వెళ్ళాలని ఉంది ‫س---- إ-- ا------ ا-------.‬
s------- '----- a--------- a----------.
+
నాకు పుస్తకాల దుకాణానికి వెళ్ళాలని ఉంది ‫س---- إ-- ا------ / م-- ب-- ا----.‬
s------- '----- a--------- / m----- b--- a-----.
+
నాకు సమాచారపత్రాలు అమ్మే దుకాణానికి వెళ్ళాలని ఉంది ‫س---- إ-- ا-----
s------- '----- a-----k
+
   
నాకు ఒక పుస్తకం అరువు తీసుకోవాలని ఉంది ‫س------ ك-----.‬
s-------- k------.
+
నాకు ఒక పుస్తకం కొనాలని ఉంది ‫س----- ك-----.‬
s-------- k------.
+
నాకు ఒక సమాచారపత్రం కొనాలని ఉంది ‫س----- ج----/ ص----.‬
s-------- j------/ s---.
+
   
నాకు ఒక పుస్తకం అరువు తీసుకొనుటకు గ్రంథాలయానికి వెళ్ళాలని ఉంది ‫س---- إ-- ا------ ا------- ل------- ك---.‬
s------- '----- a--------- a--------- l----------- k----.
+
ఒక పుస్తం కొనేందుకు నాకు పుస్తకాల దుకాణానికి వెళ్ళాలని ఉంది ‫س---- إ-- ا------ ل---- ك---.‬
s------- '----- a--------- l------- k----.
+
ఒక దినపత్రిక కొనుటకు నాకు దినపత్రికల దుకాణానికి వెళ్ళాలని ఉంది ‫س---- إ-- ا---- ل---- ج----.‬
s------- '----- a------- l------- j-------.
+
   
నాకు కళ్ళద్దాలు తయారుచేసే వ్యక్తి వద్దకు వెళ్ళాలని ఉంది ‫س---- إ-- أ----- ا-------.‬
s------- '----- '-------- a----------.
+
నాకు సూపర్ మార్కెట్ కి వెళ్ళాలని ఉంది ‫س---- إ-- ا----- ا-----.‬
s------- '----- a-------- a-------.
+
నాకు బేకరీకి వెళ్ళాలని ఉంది ‫س---- إ-- ا-----.‬
s------- '----- a-------.
+
   
నాకు ఒక కళ్ళజోడు కొనాలని ఉంది ‫س----- ن----.‬
s-------- n-------.
+
నాకు పళ్ళు, కూరగాయలు కొనాలని ఉంది ‫س----- ف---- و------.‬
s-------- f------ w--------.
+
నాకు రోల్స్ మరియు బ్రెడ్ కొనాలని ఉంది ‫س----- خ-- ص--- و----- ع-----.‬
i--------- k---- s----- w------- e------.
+
   
కళ్ళజోడ్లు కొనుటకు నాకు కళ్ళద్దాల దుకాణానికి నానికి వెళ్ళాలని ఉంది ‫س---- إ-- أ----- ا------- ل---- ن----.‬
s------- '----- '-------- a------- l------- n-------.
+
పళ్ళు, కూరగాయలు కొనడానికి నేనొక సూపర్ మార్కెట్ కి వెళ్ళాలి ‫س---- إ-- ا----- ا----- ل---- ف---- و---- ا-.‬
i-------- '----- a-------- a------ l------- f------ w------- a--.
+
రోల్స్ మరియు బ్రెడ్ కొనడానికి నేనొక బేకరీకి వెళ్ళాలి ‫س---- إ-- ا----- ل---- خ-- ص--- و خ---- ع-----.‬
i-------- '----- a------- l------- k---- s---- w k------ e------.
+