తెలుగు » అరబిక్   ఇష్టపడటం


70 [డెబ్బై]

ఇష్టపడటం

-

‫70[سبعون]‬
‫70[sabeun]‬

‫احب / أراد شيئاً‬
‫ahib / 'arad shyyaan‬

70 [డెబ్బై]

ఇష్టపడటం

-

‫70[سبعون]‬
‫70[sabeun]‬

‫احب / أراد شيئاً‬
‫ahib / 'arad shyyaan‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
మీకు పొగత్రాగడం ఇష్టమేనా? ‫أ--- ا--------
‫------ a----------‬
మీకు డ్యాంస్ చేయడం ఇష్టమేనా? ‫أ--- ا------
‫------ a------‬
మీకు వాకింగ్ కి వెళ్ళడం ఇష్టమేనా? ‫أ--- ا---- ع-- ا--------
‫------ a------ e---- a-------‬
   
నాకు పొగత్రాగడం ఇష్టమే ‫أ--- أ- أ---.‬
‫---- '--- '-------‬
మీకు ఒక సిగరెట్ కావాలా? ‫أ---- س-------
‫------ s-----‬
ఆయనకి బత్తీ కావాలి ‫إ-- ي--- و----.‬
‫------ y---- w-------‬
   
నాకు ఎదో తాగాలని ఉంది ‫أ--- أ- أ--- ش----.‬
‫---- '--- '------ s------‬
నాకు ఎదో తినాలని ఉంది ‫أ--- أ- آ-- ش----.‬
‫---- '--- a--- s------‬
నాకు కొంచం విశ్రమించాలని ఉంది ‫أ--- أ- أ---- ق-----.‬
‫---- '--- '----- q------‬
   
నాకు మిమ్మల్ని ఎదో అడగాలని ఉంది ‫أ--- أ- أ---- ش----.‬
‫---- '-- '------- s------‬
నాకు మిమ్మల్ని దేనికో అడగాలని ఉంది ‫أ--- أ- أ--- م-- ش----.‬
‫---- '--- '----- m--- s------‬
నాకు మిమ్మల్ని దేనికో ఆహ్వానించాలని ఉంది ‫أ-- أ- أ---- ل---.‬
‫---- '--- '------ l-------‬
   
మీకు ఏమి కావాలి? ‫م- ت--- ح------
‫--- t---- h------‬
మీకు కాఫీ కావాలా? ‫ه- ت--- ق-----
‫-- t---- q----‬
లేదా టీ తాగటానికి ఇష్టపడతారా? ‫أ- أ-- ت--- ا------
‫--- '----- t------- a-----‬
   
మేము ఇంటికి వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాము ‫ن--- أ- ن--- إ-- ا----.‬
‫---- '-- n------ '----- a-----‬
మీకు టాక్సీ కావాలా? ‫ه- ت----- س---- أ-----
‫-- t------ s------ '-----‬
వాళ్ళు ఒక కాల్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారు ‫إ--- ي----- ا------ ب------.‬
‫-------- y------ a--------- b--------‬