తెలుగు » అరబిక్   కారణాలు చెప్పడం 1


75 [డెబ్బై ఐదు]

కారణాలు చెప్పడం 1

-

‫75 [خمسة وسبعون]‬
‫75 [khmisat wasabeun]‬

‫إبداء الأسباب 1‬
‫'iibda' al'asbab 1‬

75 [డెబ్బై ఐదు]

కారణాలు చెప్పడం 1

-

‫75 [خمسة وسبعون]‬
‫75 [khmisat wasabeun]‬

‫إبداء الأسباب 1‬
‫'iibda' al'asbab 1‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
మీరు ఎందుకు రావట్లేదు? ‫ل-- ل- ت-----
‫--- l- t---‬
వాతావరణం అస్సలు బాలేదు ‫ا---- ج--- س--.‬
‫------- j---- s--‬
వాతావరణం అస్సలు బాలేదు కాబట్టి నేను రావడంలేదు ‫ل- آ-- ل-- ا---- ج--- س--.‬
‫--- a-- l----- a------ j---- s--‬
   
ఆయన ఎందుకు రావట్లేదు ‫ل-- ل- ي-----
‫--- l- y---‬
ఆయన్ని ఆహ్వానించబడలేదు ‫ه- غ-- م---.‬
‫-- g--- m----‬
ఆయన్ని ఆహ్వానించబడలేదు కనుక ఆయన రావడంలేదు ‫ل- ي--- ل--- غ-- م---.‬
‫-- y--- l------- g--- m----‬
   
మీరు ఎందుకు రావట్లేదు? ‫و---- ل-- ل- ت--- ؟-
‫-------- l--- l- t--- ‬
నా వద్ద తీరిక లేదు ‫ل- و-- ل--.‬
‫-- w--- l----‬
నా వద్ద తీరిక లేదు కనుకు నేను రావడంలేదు ‫ل- آ-- إ- ل- و-- ل--.‬
‫--- a-- '---- l- w--- l-----‬
   
మీరు ఎందుకు ఉండటంలేదు? ‫ل-- ل- ت-----
‫--- l- t-----‬
నాకు ఇంకా పని ఉంది ‫ع-- م----- ا----.‬
‫--- m-------- a-----‬
నాకు ఇంకా పని ఉంది కనుకనే నేను ఉండటంలేదు ‫ل- أ--- إ- ع-- م----- ا----.‬
‫--- '----- '---- e--- m-------- a----‬
   
మీరు అప్పుడే ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు? ‫ل-- ت--- ا-----
‫--- t------ a----‬
నేను అలిసిపోయాను ‫أ-- ت----.‬
‫--- t------‬
నేను అలిసిపోయాను కాబట్టి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను ‫أ--- ل--- ت----.‬
‫------- l------ t------‬
   
మీరు అప్పుడే ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు? ‫ل-- أ-- ذ--- ا-----
‫--- '--- d----- a----‬
ఇప్పటికే ఆలస్యం అయిపోయింది ‫ا---- م----.‬
‫------ m--------‬
ఇప్పటికే ఆలస్యం అయిపోయింది అందుకే నేను వెళ్ళిపోతున్నాను ‫ س---- ل-- ا---- أ--- م------.‬
‫ s-------- l----- a----- '----- m--------‬