తెలుగు » అరబిక్   ప్రశ్నలు-భూత కాలం 2


86 [ఎనభై ఆరు]

ప్రశ్నలు-భూత కాలం 2

-

‫86[ست وثمانون]‬
‫86[sit wathamanun]‬

‫أسئلة – صيغة الماضى 2‬
‫asyilat - sighat almadaa 2‬

86 [ఎనభై ఆరు]

ప్రశ్నలు-భూత కాలం 2

-

‫86[ست وثمانون]‬
‫86[sit wathamanun]‬

‫أسئلة – صيغة الماضى 2‬
‫asyilat - sighat almadaa 2‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
మీరు ఏ టై కట్టుకున్నారు? ‫أ-- ر--- ع-- ا-------
‫---- r----- e--- a------‬
మీరు ఏ కారు కొన్నారు? ‫أ-- س---- ا-------
‫---- s------ a--------‬
మీరు ఏ సమాచారపత్రం తీసుకున్నారు? ‫م- ا------ ا--- ا----- ب----
‫-- a--------- a--- a---------- b---‬
   
మీరు ఎవరిని చూసారు? ‫م- ر-----
‫-- r---‬
మీరు ఎవరిని కలిసారు? ‫م- ق------
‫-- q-----‬
మీరు ఎవరిని గుర్తుపట్టారు? ‫ع-- م- ت------
‫---- m-- t-------‬
   
మీరు ఎప్పుడు లేచారు? ‫م-- ا--------
‫---- a-------‬
మీరు ఎప్పుడు బయలుదేరారు? ‫م-- ب-----
‫---- b----‬
మీరు ఎప్పుడు ముగించారు? ‫م-- ت------
‫---- t-----‬
   
మీరు ఎప్పుడు లేచారు? ‫ل-- ا--------
‫--- a---------‬
మీరు ఎప్పుడు అధ్యాపకుడు / అధ్యాపకురాలు అయ్యారు? ‫ل-- أ---- م-------
‫--- '------- m------‬
మీరు ఎప్పుడు టాక్సీ తీసుకున్నారు? ‫ل---- ا------ س---- أ-----
‫------ a------- s------ '-----‬
   
మీరు ఎక్కడ నుండి వచ్చారు? ‫م- أ-- أ--- / ق-----
‫-- '--- '----- / q-------‬
మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళారు? ‫إ-- أ-- ت-----
‫------ '--- t-----‬
మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు? ‫أ-- ك----
‫--- k---‬
   
మీరు ఎవరికి సహాయం చేసారు? ‫م- س------
‫-- s-----‬
మీరు ఎవరికి ఉత్తరం వ్రాసారు? ‫ل-- ك-----
‫---- k-----‬
మీరు ఎవరికి జవాబు వ్రాసారు? ‫م- أ------
‫-- '-----‬