తెలుగు » అరబిక్   భూత కాలంలో సహాయక క్రియలు 1


87 [ఎనభై ఏడు]

భూత కాలంలో సహాయక క్రియలు 1

-

‫87 [سبعة وثمانون]‬
‫87 [sbieat wathamanun]‬

‫صيغة الماضي للأفعال الواصفة للحال 1‬
‫syghat almadi lil'afeal alwasifat lilhal 1‬

87 [ఎనభై ఏడు]

భూత కాలంలో సహాయక క్రియలు 1

-

‫87 [سبعة وثمانون]‬
‫87 [sbieat wathamanun]‬

‫صيغة الماضي للأفعال الواصفة للحال 1‬
‫syghat almadi lil'afeal alwasifat lilhal 1‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
మేము చెట్లకి నీళ్ళు పోయాల్సివచ్చింది ‫ك-- ع---- س-- ا------.‬
‫--- e------ s--- a-------‬
మేము అపార్ట్మెంట్ ని శుభ్రపరచాల్సి వచ్చింది ‫ك-- ع---- ت---- ا----.‬
‫--- e------ t----- a---------‬
మేము గిన్నెలని తోమాల్సివచ్చింది ‫ك-- ع---- غ-- ا------.‬
‫--- e------ g---- a-------‬
   
మీకు బిల్లు చెల్లించ వలసి వచ్చిందా? ‫ه- ت--- ع---- د-- ا-------
‫-- t------- e------- d--- a-------‬
మీకు ప్రవేశ రుసుము చెల్లించ వలసి వచ్చిందా? ‫ه- ك-- ع---- د-- ر-- ا-------
‫-- k-- e------- d--- r---- a--------‬
మీకు జరిమానా చెల్లించ వలసి వచ్చిందా? ‫ه- ك-- ع---- د-- غ------
‫-- k-- e------- d--- g-------‬
   
ఎవరికి వెళ్ళొస్తానని చెప్పాల్సి ఉంది? ‫م- ا--- أ- ي-----
‫-- '------ '--- y---‬
ఎవరికి ఇంటికి తొందరగా వెళ్ళాల్సి ఉంది? ‫م- ا--- ل----- إ-- ا---- م-------
‫-- '------ l---------- '----- a----- m------‬
ఎవరికి ట్రేన్ అందుకోవాల్సి ఉంది? ‫م- ا--- ل--- ا-------
‫-- '------ l------- a------‬
   
మాకు ఇంకా ఎక్కువ సేపు ఉండాలని అనిపించలేదు ‫ل- ن--- ف- ا----- ط-----.‬
‫-- n------ f- a------ t------‬
మాకు ఇంకా ఏమీ తాగాలని అనిపించడంలేదు ‫ل- ن-- أ- ن--- ش----.‬
‫-- n----- '--- n------ s------‬
మాకు మిమ్మల్ని కలతపెట్టాలని అనిపించలేదు ‫ل- ن-- أ- ن--- أ----.‬
‫-- n----- '--- n----- a-----‬
   
నేను ఇప్పుడే ఒక కాల్ చేసుకుందామని అనుకున్నాను ‫ك-- أ--- ا------ ب------.‬
‫--- '---- a--------- b-------‬
నేను ఇప్పుడే ఒక టాక్సీని పిలుద్దామని అనుకున్నాను ‫ك-- أ--- ط-- س---- أ---.‬
‫--- '---- t---- s------ '-----‬
నిజం చెప్పాలంటే నాకు ఇంటికి వెళ్ళాలని ఉంది ‫ك-- أ--- ا----- إ-- ا----.‬
‫--- '---- a--------- '----- a-----‬
   
మీరు మీ భార్యకి కాల్ చేయదలిచారని అనుకుంటా ‫ظ--- أ-- س---- ب-------
‫----- '----- s-------- b-------‬
మీరు సమాచార కేంద్రానికి కాల్ చేయదలిచారని అనుకుంటా ‫ظ--- أ-- س---- ب-----------.‬
‫----- '----- s-------- b---------------‬
మీరు ఒక పిజ్జా ని తెప్పించదలిచారు అని అనుకుంటా ‫ظ--- أ-- س---- ب----.‬
‫----- '----- s------- b-----‬