తెలుగు » అరబిక్   సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 1


91 [తొంభై ఒకటి]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 1

-

‫ 91 [واحد وتسعون]‬
‫ 91 [wahid wataseun]‬

‫الجمل الثانوية مع أنّ 1‬
‫aljamal alththanawiat me an 1‬

91 [తొంభై ఒకటి]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 1

-

‫ 91 [واحد وتسعون]‬
‫ 91 [wahid wataseun]‬

‫الجمل الثانوية مع أنّ 1‬
‫aljamal alththanawiat me an 1‬

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుالعربية
బహుశా రేపు వాతావరణం బాగుపడుతుంది ‫ق- ي---- ا---- غ---.‬
‫-- y--------- a------ g-----‬
అది మీకు ఎలా తెలుసు? ‫ك-- ع--- ذ----
‫--- e----- d----‬
అది బాగుపడుతుండని ఆశిస్తున్నాను ‫آ-- أ- ي----.‬
‫---- '--- y---------‬
   
ఆయన తప్పకుండా వస్తారు ‫س---- ب-------.‬
‫----- b---------‬
ఇది ఖచ్చితమా? ‫ه- ه-- م-----
‫-- h--- m---‬
ఆయన వస్తారని నాకు తెలుసు ‫أ--- أ-- س----.‬
‫------ '----- s-----‬
   
ఆయన తప్పకుండా కాల్ / ఫోన్ చేస్తారు ‫س------- ب-------.‬
‫----------- b---------‬
నిజంగా? ‫ح-----
‫-----‬
ఆయన కాల్ / ఫోన్ చేస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను ‫أ-- أ-- س-----.‬
‫---- '----- s---------‬
   
వైన్ తప్పకుండా పాతది ‫ا----- ب------- م---.‬
‫--------- b--------- m-----‬
మీకు ఇది ఖచ్చితంగా తెలుసా? ‫ه- ت--- ذ-- ح-----
‫-- t----- d--- h----‬
ఇది పాతదని నేను అనుకుంటున్నాను ‫أ-- أ-- م---.‬
‫---- '----- m------‬
   
మన యజమాని అందంగా అనిపిస్తారు ‫م----- ج---.‬
‫------- j-----‬
మీకు అలా అనిపిస్తుందా? ‫أ--- ذ----
‫------ d----‬
నాకు ఆయన చాలా అందంగా కనిపిస్తారు ‫إ-- أ-- أ-- ج---.‬
‫----- '---- '----- j-----‬
   
యజమానికి తప్పకుండా ఒక స్నేహితురాలు ఉంది ‫ل------ ب------- ص----.‬
‫--------- b--------- s-------‬
మీరు నిజంగా అలా అనుకుంటున్నారా? ‫أ----- ذ-- ح-----
‫--------- d--- h----‬
ఆయనకి ఒక స్నేహితురాలు ఉండడం సంభావ్యమే ‫م- ا------ ج---- أ- ت--- ل--- ص----.‬
‫-- a--------- j----- '-- t---- l----- s-------‬