ფრაზა წიგნი

ka რიგობითი / რიცხვითი სახელები   »   tl Ordinal numbers

61 [სამოცდაერთი]

რიგობითი / რიცხვითი სახელები

რიგობითი / რიცხვითი სახელები

61 [animnapu’t isa]

Ordinal numbers

შეგიძლიათ დააწკაპუნოთ თითოეულ ცარიელზე ტექსტის სანახავად ან:   

ქართული ტაგალური ენა თამაში მეტი
პირველი თვე არის იანვარი. An- u---- b---- a- E----. Ang unang buwan ay Enero. 0
მეორე თვე არის თებერვალი. An- p---------- b---- a- P------. Ang pangalawang buwan ay Pebrero. 0
მესამე თვე არის მარტი. An- p--------- b---- a- M----. Ang pangatlong buwan ay Marso. 0
   
მეოთხე თვე არის აპრილი. An- p-------- n- b---- a- A----. Ang pang-apat na buwan ay Abril. 0
მეხუთე თვე არის მაისი. An- p---------- b---- a- M---. Ang pang-limang buwan ay Mayo. 0
მეექვსე თვე არის ივნისი. An- p-------- n- b---- a- H----. Ang pang-anim na buwan ay Hunyo. 0
   
ექვსი თვე არის ნახევარი წელი. An- a--- n- b---- a- k--------- t---. Ang anim na buwan ay kalahating taon. 0
იანვარი, თებერვალი, მარტი, En---- P------- M----, Enero, Pebrero, Marso, 0
აპრილი, მაისი, ივნისი. Ab---- M--- a- H----. Abril, Mayo at Hunyo. 0
   
მეშვიდე თვე არის ივლისი. An- p---------- b---- a- H----. Ang pang-pitong buwan ay Hulyo. 0
მერვე თვე არის აგვისტო. An- p---------- b---- a- A-----. Ang pang-walong buwan ay Agosto. 0
მეცხრე თვე არის სექტემბერი. An- p--------- n- b---- a- S--------. Ang pang-siyam na buwan ay Setyembre. 0
   
მეათე თვე არის ოქტომბერი. An- p----------- b---- a- O------. Ang pang-sampung buwan ay Oktubre. 0
მეთერთმეტე თვე არის ნოემბერი. An- p--------------- n- b---- a- N--------. Ang panglabing-isang na buwan ay Nobyembre. 0
მეთორმეტე თვე არის დეკემბერი. An- p------------------ b---- a- D--------. Ang panglabing-dalawang buwan ay Disyembre. 0
   
თორმეტი თვე არის ერთი წელი. An- i---- t--- a- m------- l------------- b----. Ang isang taon ay mayroong labingdalawang buwan. 0
ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, Hu---- A------ S--------, Hulyo, Agosto, Setyembre, 0
ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი. Ok------ N--------- a- D--------. Oktubre, Nobyembre, at Disyembre. 0
   

მშობლიური ენა ყოველთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ენაა

ჩვენი მშობლიური ენა პირველი ენაა, რომელსაც ვსწავლობთ. ეს ავტომატურად ხდება, ისე, რომ ჩვენ ამას ვერ ვამჩნევთ. ადამიანების უმრავლესობას მხოლოდ ერთი მშობლიური ენა აქვს. ყველა სხვა ენა ისწავლება, როგორც უცხო ენა. რა თქმა უნდა, არსებობენ ადამიანები, რომლებიც რამდენიმე ენასთან ‘ერთად’ იზრდებიან. თუმცა, ჩვეულებრივ, ისინი ამ ენებზე ‘გამართულობის’ სხვადასხვა ხარისხით ლაპარაკობენ . ხშირად ეს ენები ასევე სხვადასხვანაირად გამოიყენება. მაგალითად, ერთი ენა გამოიყენება სამსახურში. მეორე ენა გამოიყენება სახლში. ის, თუ როგორ ვლაპარაკობთ ენაზე, მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული. როდესაც ენას ადრეულ ბავშვობაში ვსწავლობთ, ჩვეულებრივ, მას ძალიან კარგად ვსწავლობთ. ჩვენი მეტყველების ცენტრი ყველაზე ეფექტიანად ცხოვრების ამ წლებში მუშაობს. მნიშვნელოვანია ასევე, თუ რამდენად ხშირად ვლაპარაკობთ ენაზე. რაც უფრო ხშირად ვიყენებთ ენას, მით უფრო უკეთ ვლაპარაკობთ ამ ენაზე. მაგრამ მკვლევარების აზრით, ადამიანი ვერასოდეს შეძლებს ორ ენაზე ერთნაირად კარგად ლაპარაკს. ერთი ენა ყოველთვის უფრო მნიშვნელოვანი ენაა. ექსპერიმენტები, როგორც ჩანს, ამ ჰიპოთეზას ადასტურებს. ერთ კვლევაში მოხდა ბევრი სხვადასხვა ადამიანის ტესტირება. ექსპერიმენტში მონაწილეთა ნახევარი თავისუფლად ლაპარაკობდა ორ ენაზე. მშობლიური ენა იყო ჩინური, ხოლო ინგლისური - მეორე ენა. ექსპერიმენტის მონაწილეთა მეორე ნახევარი ლაპარაკობდა მხოლოდ ინგლისურზე, როგორც მშობლიურზე. ექსპერიმენტის მონაწილეებს მარტივი დავალებები უნდა გადაეჭრათ ინგლისურად. ამ დროს ზომავდნენ მათი ტვინის აქტივობას. და ექსპერიმენტის მონაწილეთა ტვინებმა უჩვენა განსხვავებები! ორენოვან ინდივიდებში ტვინის ერთი რეგიონი განსაკუთრებით აქტიური იყო. მეორეს მხრივ, ერთენოვან ინდივიდებში ტვინის ამ რეგიონში აქტიურობა არ გამოვლინდა. დავალებები ორივე ჯგუფმა სწრაფად და კარგად გადაჭრა. ამის მიუხედავად, ჩინელები ყველაფერს მაინც მშობლიურ ენაზე თარგმნიდნენ...