ფრაზა წიგნი

ka რიგობითი / რიცხვითი სახელები   »   cs Řadové číslovky

61 [სამოცდაერთი]

რიგობითი / რიცხვითი სახელები

რიგობითი / რიცხვითი სახელები

61 [šedesát jedna]

Řadové číslovky

შეგიძლიათ დააწკაპუნოთ თითოეულ ცარიელზე ტექსტის სანახავად ან:   
ქართული ჩეხური თამაში მეტი
პირველი თვე არის იანვარი. Pr--- m---- j- l----. První měsíc je leden. 0
მეორე თვე არის თებერვალი. Dr--- m---- j- ú---. Druhý měsíc je únor. 0
მესამე თვე არის მარტი. Tř--- m---- j- b-----. Třetí měsíc je březen. 0
მეოთხე თვე არის აპრილი. Čt---- m---- j- d----. Čtvrtý měsíc je duben. 0
მეხუთე თვე არის მაისი. Pá-- m---- j- k-----. Pátý měsíc je květen. 0
მეექვსე თვე არის ივნისი. Še--- m---- j- č-----. Šestý měsíc je červen. 0
ექვსი თვე არის ნახევარი წელი. Še-- m----- j- p-- r---. Šest měsíců je půl roku. 0
იანვარი, თებერვალი, მარტი, Le---- ú---- b-----, Leden, únor, březen, 0
აპრილი, მაისი, ივნისი. du---- k----- a č-----. duben, květen a červen. 0
მეშვიდე თვე არის ივლისი. Se--- m---- j- č-------. Sedmý měsíc je červenec. 0
მერვე თვე არის აგვისტო. Os-- m---- j- s----. Osmý měsíc je srpen. 0
მეცხრე თვე არის სექტემბერი. De---- m---- j- z---. Devátý měsíc je září. 0
მეათე თვე არის ოქტომბერი. De---- m---- j- ř----. Desátý měsíc je říjen. 0
მეთერთმეტე თვე არის ნოემბერი. Je------- m---- j- l-------. Jedenáctý měsíc je listopad. 0
მეთორმეტე თვე არის დეკემბერი. Dv------ m---- j- p-------. Dvanáctý měsíc je prosinec. 0
თორმეტი თვე არის ერთი წელი. Dv----- m----- j- j---- r--. Dvanáct měsíců je jeden rok. 0
ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, Če------- s----- z---, Červenec, srpen, září, 0
ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი. ří---- l------- a p-------. říjen, listopad a prosinec. 0

მშობლიური ენა ყოველთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ენაა

ჩვენი მშობლიური ენა პირველი ენაა, რომელსაც ვსწავლობთ. ეს ავტომატურად ხდება, ისე, რომ ჩვენ ამას ვერ ვამჩნევთ. ადამიანების უმრავლესობას მხოლოდ ერთი მშობლიური ენა აქვს. ყველა სხვა ენა ისწავლება, როგორც უცხო ენა. რა თქმა უნდა, არსებობენ ადამიანები, რომლებიც რამდენიმე ენასთან ‘ერთად’ იზრდებიან. თუმცა, ჩვეულებრივ, ისინი ამ ენებზე ‘გამართულობის’ სხვადასხვა ხარისხით ლაპარაკობენ . ხშირად ეს ენები ასევე სხვადასხვანაირად გამოიყენება. მაგალითად, ერთი ენა გამოიყენება სამსახურში. მეორე ენა გამოიყენება სახლში. ის, თუ როგორ ვლაპარაკობთ ენაზე, მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული. როდესაც ენას ადრეულ ბავშვობაში ვსწავლობთ, ჩვეულებრივ, მას ძალიან კარგად ვსწავლობთ. ჩვენი მეტყველების ცენტრი ყველაზე ეფექტიანად ცხოვრების ამ წლებში მუშაობს. მნიშვნელოვანია ასევე, თუ რამდენად ხშირად ვლაპარაკობთ ენაზე. რაც უფრო ხშირად ვიყენებთ ენას, მით უფრო უკეთ ვლაპარაკობთ ამ ენაზე. მაგრამ მკვლევარების აზრით, ადამიანი ვერასოდეს შეძლებს ორ ენაზე ერთნაირად კარგად ლაპარაკს. ერთი ენა ყოველთვის უფრო მნიშვნელოვანი ენაა. ექსპერიმენტები, როგორც ჩანს, ამ ჰიპოთეზას ადასტურებს. ერთ კვლევაში მოხდა ბევრი სხვადასხვა ადამიანის ტესტირება. ექსპერიმენტში მონაწილეთა ნახევარი თავისუფლად ლაპარაკობდა ორ ენაზე. მშობლიური ენა იყო ჩინური, ხოლო ინგლისური - მეორე ენა. ექსპერიმენტის მონაწილეთა მეორე ნახევარი ლაპარაკობდა მხოლოდ ინგლისურზე, როგორც მშობლიურზე. ექსპერიმენტის მონაწილეებს მარტივი დავალებები უნდა გადაეჭრათ ინგლისურად. ამ დროს ზომავდნენ მათი ტვინის აქტივობას. და ექსპერიმენტის მონაწილეთა ტვინებმა უჩვენა განსხვავებები! ორენოვან ინდივიდებში ტვინის ერთი რეგიონი განსაკუთრებით აქტიური იყო. მეორეს მხრივ, ერთენოვან ინდივიდებში ტვინის ამ რეგიონში აქტიურობა არ გამოვლინდა. დავალებები ორივე ჯგუფმა სწრაფად და კარგად გადაჭრა. ამის მიუხედავად, ჩინელები ყველაფერს მაინც მშობლიურ ენაზე თარგმნიდნენ...